Na Slovensku si vieš odhlásiť auto len za 50 eur a nemusí ísť do šrotu. Musí spĺňať niekoľko podmienok

  • Postup pri vyradení vozidla, ktoré má alebo bude mať historickú hodnotu, je takýto
  • Musíš však splniť niekoľko podmienok
Historické vozidlá
Historické vozidlá, TASR/Daniel Stehlík, Canva/Industrial Photograph
  • Postup pri vyradení vozidla, ktoré má alebo bude mať historickú hodnotu, je takýto
  • Musíš však splniť niekoľko podmienok

Nedávno sme ťa informovali o možnostiach trvalého či dočasného odhlásenia vozidla z evidencie vozidiel SR. Uvádzali sme, že svoje auto môžeš odhlásiť dočasne, za určitý poplatok, prípade natrvalo, taktiež za poplatok, no v tomto prípade je potrebné ho ekologicky zlikvidovať.

Práve na základe toho jeden z čitateľov upriamil našu pozornosť na dočasné odhlasovanie vozidla práve cez ZZHV SR (Združenie zberateľov historických vozidiel SR), ktoré vyzerá trochu inak.

V tomto kontexte sme oslovili Združenie zberateľov historických vozidiel a položili im niekoľko otázok. Podstatné je uviesť, že vyradiť je možné iba vozidlo, ktoré má historickú hodnotu alebo ju v budúcnosti bude mať a je z historického hľadiska hodné zachovania. „O tejto podmienke rozhoduje autorizovaný skúšobný komisár prípadne komisia,“ povedal nám Milan Zigo, sekretár ZZHV.

Postup pri vyradení vozidla, ktoré má alebo bude mať historickú hodnotu, je nasledovný:

  • vlastník vozidla predloží ZZHV SR žiadosť na trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel SR (nájdeš na webe),
  • spolu so žiadosťou predložíš ZZHV SR čestné prehlásenie o spôsobe ďalšieho skladovania vozidla po vyradení z evidencie,
  • umožníš prehliadku a identifikáciu vozidla povereným členom historicko-technickej komisie ZZHV SR,
  • uhradíš stanovený poplatok za úkony súvisiace s prehliadku a vydaním potvrdenia,
  • prevezmeš od povereného člena historicko-technickej komisie ZZHV SR potvrdenie pre potreby vyradenia vozidla z evidencie na dopravnom oddelení Policajného zboru SR.

ZZHV SR sme sa pýtali, či existuje presný zoznam vozidiel, ktoré možno vyradiť. Uviedli, že jednotlivé vozidlá sú posudzované individuálne.

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Archív Startitup , ZZHV SR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá