Najviac absolventov slovenských vysokých škôl sa zamestná na pozícii predavača, tvrdí ministerstvo

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo najnovší systém sledovania uplatnenia absolventov v SR
  • Takzvaná „stopa absolventa" umožňuje sledovať každý deň kariérneho života absolventov všetkých slovenských stredných a vysokých škôl podľa absolvovaného odboru
was
pexels.com
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo najnovší systém sledovania uplatnenia absolventov v SR
  • Takzvaná „stopa absolventa" umožňuje sledovať každý deň kariérneho života absolventov všetkých slovenských stredných a vysokých škôl podľa absolvovaného odboru

Vďaka tomuto systému bolo okrem iného možné zostaviť aj rebríčky, ktoré ukazujú, absolventi ktorých odborov dostávajú v priemere najvyššiu mzdu a ktorí, naopak najnižšiu. 

NAJVYŠŠIA MEDIÁNOVÁ MZDA

chirurgia
3 438 €
obchodné a finančné právo
2 014 €
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 2 000 €
softvérové inžinierstvo
1 987 €
aplikovaná mechatronika a elektromobilita
1 777  €
robotika a kybernetika
1 690 €
aplikovaná informatika
1 688 €
všeobecné lekárstvo
1 681 €
urgentná zdravotná starostlivosť
1 676 €
 vnútorné choroby
1 672 €

Zdroj: Uplatenenie.sk

Podľa ministerstva ide o najkomplexnejší systém v Európe, ktorý okrem iného berie do úvahy aj využitie aktívnych opatrení na trhu práce, ak bol absolvent nezamestnaný a úrad práce mu poskytol niektoré z nich. Takýto komplexný systém nemá žiadna iná členská krajina EÚ ani OECD, dnes obsahuje vyše 2,5 miliardy údajov.

Na portáli o uplatniteľnosti absolventov škôl uplatnenie.sk – môžeš  nájsť informácie o absolventoch, ktorí ukončili školu v roku 2018. Ide zatiaľ len o informácie o jednom kariérnom roku. Po vyhľadaní konkrétnej školy a študijného odboru sa teda konkrétne ukáže, aké kariérne uplatnenie majú absolventi danej školy.

zdroj: unsplash.com

 „Každý si môže zistiť, ako vyzerá kariérne uplatnenie absolventov každej strednej a vysokej školy na Slovensku podľa vyštudovaného odboru. Chceme nastaviť zrkadlo školám, aby vedeli, ako kvalitne pripravujú absolventov na pracovné uplatnenie. Poskytujeme obrovský analytický potenciál,“ uviedol v tlačovej správe štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Systém obsahuje údaje z informačného systému ceny práce, informačného systému rezortu školstva, informačného systému služieb zamestnanosti a Sociálnej poisťovne.

zdroj: pexels.com

 „Ambíciou nášho ministerstva je dodať do systému aj informácie od zdravotných poisťovní,“ povedal v tejto súvislosti štátny tajomník s tým, že ďalšie údaje rezort práce na portál poskytne v septembri tohto roka a následne v septembri v ďalších rokoch. „Tento rok na jeseň uvidíme, čo sa s absolventom z roku 2018 dialo dva roky,“ dodal.

Problémom podľa neho stále zostáva fakt, že vysoké školy nepripravujú absolventov na uplatnenie na pracovnom trhu v odbore, ktorý študujú. Príkladom a jedným z výstupov nového systému je to, že najviac absolventov vysokých škôl z roku 2018 sa zamestná na pozícii predavača.

 „To isté nám vyskočilo aj pri stredoškolákoch, avšak pozícia predavača sa dnes charakterizuje ako pozícia, pri ktorej sa vyžaduje stredoškolské vzdelanie,“ upozornil Branislav Ondruš.

A práve tento nový systém dáva reálny obraz kariérneho uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl.

Zdroje: uplatnenie.sk, employment.gov.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK