Nauč sa nadá­vať v 11-tich jazy­ko­ch vďa­ka app­ke Push to Swe­ar a už sa vo sve­te nestra­tíš

Michal Sorkovský / 12. februára 2015 / Business

Push to Swe­ar je slo­ven­ská apli­ká­cia, kto­rá ťa naučí všet­ky mož­né vul­ga­riz­my v 11-tich rôz­ny­ch jazy­ko­ch a tak už mož­no budeš vedieť, čo si o tvo­jej novej havaj­skej koše­li mys­lia tie dve sexy baby pri ved­ľaj­šom sto­le naprí­klad nie­kde v Por­tu­gal­sku.

 

 

Alebo v Japonsku, Kórei, Rusku či Španielsku. Push to Swear ťa naučí viac ako 90 nadávok každého z 11tich ponúkaných jazykov (Angličtina, Španielčina, Francúzština, Portugalčina, Nemčina, Ruština, Japončina, Kórejčina, Arabčina, Maďarčina a Slovenčina). Táto appka je výsledkom viac ako ročnej práce slovenskej spoločnosti eof studios. Push to Swear je zároveň aj prvou aplikáciou, za ktorou eof studios stojí. 

 

Je úplne jasné, že cudzie slová, ktoré si človek najrýchlejšie zapamätá sú vulgarizmy. Vďaka Push to Swear už ale nebudeš potrebovať slovníky. Appka ti preloží takmer každú nadávku, ktorá ti napadne z hociktorého do iného z vybraných jazykov. Push to Swear ti tiež umožňuje vybrať si vhodnú nadávku od tých slabších a menej urážlivých až po tie, po ktorých zostane adresát vulgarizmu v slzách.  Aplikácia si zapamätá nadávky, ktoré si cez ňu už hľadal a dovolí ti označiť si tie, ktoré sa ti najviac zapáčili a tak sa k nim znovu môžeš vrátiť.

 

A ak by si náhodou pochyboval o význame tejto aplikácie a o jej prínose pre spoločnosť, tak by bolo možno dobré spomenúť, že aplikácia obsahuje aj výslovnosť jednotlivých vulgarizmov. Tú špeciálne pre Push to Swear nahrali ľudia, ktorí pochádzajú z vybraných krajín a daný jazyk je ich rodný. Teda sa vôbec nemusíš báť o to či konkrétnu nadávku vyslovíš správne. Cieľom aplikácie je zábavnou cestou naučiť ľudí nové výrazy z cudzích jazykov (nadávky), ktoré sú pri návšteve cudziny nepochybne užitočné.

 

Aplikácia vyšla 14.2.2015 a teda bola vhodným valentínskym darčekom. Push to Swear je možné stiahnuť si do Androidu za 1.69€. Preto ak si chcete doplniť slovnú zásobu cudzieho jazyka o nadávky všetkých druhov neváhajte a sťahujte!  

 

 

 

zdroj: pushtoswear.com

Pridať komentár (0)