„Neurogénne chvenie“ ti pomôže so stresom, traumami aj vyhorením. Expertka radí, ako ho aktivovať

  • Eva Tóth sa venuje jedinečnej metóde na uvoľňovanie stresu a tráum
  • V zahraničí sa využíva najmä u záchranárov, policajtov či hasičov
TRE metóda na zvládanie stresu
Archív/ Eva Tóth
  • Eva Tóth sa venuje jedinečnej metóde na uvoľňovanie stresu a tráum
  • V zahraničí sa využíva najmä u záchranárov, policajtov či hasičov

RNDr. Eva Tóth, MSc., vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor Biológia so zameraním na fyziológiu. Vo svojej profesii sa špecializuje na reguláciu nervovej sústavy, predovšetkým stresovej reakcie cez somatické a mentálne techniky. Aktuálne pôsobí na Klinike MEDANTE a v inštitúte vitality HELTENS, kde sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti.

V roku 2020 priniesla na Slovensko unikátnu TRE® metódu ako medzinárodne certifikovaný TRE® Provider, ktorý má oprávnenie učiť túto techniku individuálne aj v skupinách. TRE® v preklade znamená Trauma/Tension release exercises, čiže cvičenia uvoľňujúce traumu a napätie z tela aktiváciou tzv. neurogénneho chvenia.

„Pôvodne bola metóda vyvinutá na terapeutické účely, konkrétne na posttraumatický stresový syndróm (PTSD). Avšak autor tejto metódy, Dr. Berceli počas praxe pozoroval veľmi pozitívny efekt aj u zdravej populácie, ktorá sa potýkala s bežným napätím v tele, vyplývajúcim z nesprávneho regulovania stresových reakcií.“

Dokonca sa preukázalo, že u ľudí, ktorí nemali vážnejšie zdravotné problémy, sa môže táto metóda efektívne používať aj v domácich podmienkach ako nástroj na reguláciu stresovej reakcie. Viac o TRE® metóde sa môžeš dočítať v našom rozhovore.

  • Čo je to neurogénne chvenie?
  • Aký je proces aktivácie neurogénneho chvenia?
  • Ako ti môže pomôcť s uvoľňovaním stresu a tráum?
  • Aké sú jeho výhody pre športovcov?

Čo sa rozumie pod pojmom neurogénne chvenie?

Neurogénne chvenie je samovoľné aktivovanie svalového pohybu, ktoré je v organizme spúšťané autonómnym nervovým systémom – systémom, ktorý je až na vzácne výnimky neovládateľný vôľou, pričom jeho úlohou je regulácia vnútorného prostredia organizmu.

Neurogénne chvenie tvorí priamo súčasť fyziologickej stresovej reakcie a jeho úloha v tomto procese je nastoľovať homeostázu po aktivovaní sympatického nervového systému v organizme.

Na akých vedeckých poznatkoch je TRE® metóda založená?

TRE® vychádza priamo zo sledovania fyziologického priebehu stresovej reakcie, to znamená, že je postavená na poznatkoch, aké regulačné mechanizmy sa zapájajú do priebehu stresovej reakcie v organizme. Neurogénne chvenie sa zapája do stresovej reakcie vo fáze uvoľnenia prebytočnej, nespotrebovanej energie, a tým nastolenia opätovnej rovnováhy v tele.

Okrem toho, efekt neurogénneho chvenia bol priamo sledovaný vo viacerých vedeckých prácach zameraných na reguláciu stresu a liečbu rôznych ochorení súvisiacich so stresom, ako napr. PTSD, liečba depresií, úzkosti či syndrómu vyhorenia.

Ako TRE® podporuje proces uvoľňovania traumy z tela?

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

Zdroj: RNDr. Eva Tóth, MSc.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá