Nikto sa so žiarlivosťou nerodí. Jej hlavnou príčinou je získané nízke sebahodnotenie (VZŤAHOVÝ KOUČ)

  • V posledných rokoch sme svedkami narastajúceho fenoménu nevernosti vo vzťahoch
  • Ten sa stáva čoraz viac rozšíreným a diskutovaným
žena a muž
Ilustračná fotografia AI
  • V posledných rokoch sme svedkami narastajúceho fenoménu nevernosti vo vzťahoch
  • Ten sa stáva čoraz viac rozšíreným a diskutovaným

Tento trend odhaľuje zložité dynamiky moderných vzťahov a vyvoláva mnohé otázky o dôvodoch, prečo odchádzame od záväzkov vernosti a dôvery, ktoré boli kedysi považované za základné piliere partnerského spolužitia.

Jedným z kľúčových faktorov, ktorý prispieva k nárastu nevery, je zmena spoločenských a kultúrnych noriem.

V súčasnosti žijeme v ére, ktorá kladie veľký dôraz na osobnú slobodu a sebarealizáciu, čo môže v niektorých prípadoch viesť k racionalizácii nevernosti ako prostriedku na objavovanie nových aspektov seba samého či úniku od každodenných tlakov a rutín.

Táto zmena paradigmy v spôsobe, akým chápeme vzťahy a osobný rozvoj, môže čiastočne vysvetliť, prečo niektorí ľudia považujú neveru za akceptovateľnú možnosť.

Technologický pokrok, najmä rozvoj sociálnych médií a aplikácií na zoznámenie, tiež významne ovplyvňuje vzťahy a neveru. Internet a digitálne platformy uľahčujú tajné interakcie a ponúkajú nové príležitosti na naviazanie mimovzťahových kontaktov, často bez bezprostredného rizika odhalenia.

Anonymita a dostupnosť, ktoré online prostredie poskytuje, môžu viesť k situáciám, keď je pre jednotlivca oveľa lákavejšie prekročiť hranice svojho súčasného vzťahu.

Na druhej strane, nevera môže byť tiež odrazom hlbších problémov vo vzťahu, ako sú nedostatočná komunikácia, emočná vzdialenosť alebo nespokojnosť.

V niektorých prípadoch sa jednotlivci obracajú na neveru ako na spôsob vyjadrenia nespokojnosti, alebo je to dokonca ako krik o pomoc, keď cítia, že ich potreby nie sú v partnerskom vzťahu uspokojené.

Tento aspekt poukazuje na dôležitosť otvorenej a úprimnej komunikácie medzi partnermi, ako aj na potrebu pravidelného posudzovania a upevňovania vzťahovej dynamiky.

Spisovateľ Max Frisch povedal, že „žiarlivosť je strach z porovnania“.

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM
Zdroj: Partnerské vzťahy

Najnovšie videá

Trendové videá