Ušetríš kopu času a peňazí. Pri prepise áut platí zmena, na ktorú vodiči roky čakali

  • Dvojkrokovému prepisu auta je koniec
  • Od 1. januára 2023 je proces oveľa jednoduchší
Autá na ceste a podpisovanie dokumentu
Ilustračný obrázok, Unsplash/@ev25, Unsplash/@homajob
  • Dvojkrokovému prepisu auta je koniec
  • Od 1. januára 2023 je proces oveľa jednoduchší

Dvojkrokovému prepisu vozidla už nadobro odzvonilo. Vlastníci motorových vozidiel už nebudú musieť meniť EČV a ušetria tak na správnych poplatkoch.

Ako upozorňuje portál Podnikajte.sk, od 1. januára 2023 je účinná novela zákona o cestnej premávke. Na jej základe skončilo nadobro delenie motoristov podľa okresov uvedených na tabuľke evidenčného čísla vozidla (EČV). 

Od nového roka sa však nezmenila iba situácia s EČV, ale zmeny nastali aj v procese prepisu áut či v pravidlách týkajúcich sa úhrady správnych poplatkov. 

Nové EČV

Už v predchádzajúcom článku sme ťa informovali o tom, že Národná rada SR schválila poslanecký návrh, ktorý sa dotkne všetkých vlastníkov vozidiel. Aj keď mali zmeny pôvodne platiť už od 1. marca 2022, novela nadobudla účinnosť až od 1. januára 2023.

Štát sa rozhodol zrušiť povinnú zmenu evidenčného čísla vozidla (EČV), ak sa predá novému vlastníkovi do iného okresu alebo ak sa vlastník presťahuje do iného okresu. Zároveň sa ruší aj systém vytvárania EČV založený na skratke okresu, dvojkrokový prepis vozidla a mení sa aj grafické prevedenie tabuliek. 

„Pri kúpe nového vozidla sa teda vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti,“ uvádza Prezídium policajného zboru na stránke ministerstva vnútra. 

vodič auta šoféruje
zdroj: Pixabay/ Jackson David

V prípade, že by sa majiteľ rozhodol ponechať si pôvodné tabuľky EČV, ktoré by si následne pridelil na svoje ďalšie vozidlo, bude mu to umožnené. O pridelenie pôvodnej tabuľky na iné vozidlo je potrebné požiadať už do jedného roka. 

Koniec dvojkrokového prepisu

Zmena sa dotkla aj dvojkrokového prepisu vozidla, ako sme spomenuli už vyššie. Doteraz bolo pri prepise vozidla nutné, aby ho pôvodný majiteľ najskôr odhlásil na svojom dopravnom inšpektoráte, pričom ho následne nový vlastník prihlásil na inšpektoráte vo svojom meste. 

Od 1. januára 2023 sa ale kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov vykonáva už na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Ak to bude potrebné, doklady a tabuľky budú zaslané kuriérom.

Zmenu držby bude po novom možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Kompletné zmeny sa teda vykonajú na jednom pracovisku. Kupujúci tak nebude musieť žiadať o vydanie nových dokladov a tabuľky s EČV na inšpektoráte v jeho meste. 

„Pri zmene držby vozidla môže byť prítomný predávajúci aj kupujúci. Ak nie je prítomný kupujúci, predávajúci musí mať od kupujúceho písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla s jeho úradne osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike,“ upozorňuje rezort vnútra.

„Namiesto predloženia splnomocnenia je možné vydokladovanie aj iného spôsobu preukázania vlastníctva vozidla, napr. právoplatný rozsudok súdu alebo právoplatné uznesenia o dedičstve,“ uvádza sa na stránke ministerstva vnútra. 

Povinnosť predloženia písomného splnomocnenia/dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom ale neplatí v prípade, ak vlastník prevádza vozidlo na blízku osobu. Ide o situácie, keď má byť napríklad novým držiteľom súrodenec či manžel/manželka doterajšieho držiteľa vozidla.

Elektronické vybavovanie

Požiadať o nové tabuľky s EČV alebo vykonať zmenu držiteľa vozidla je možné aj prostredníctvom elektronickej služby ministerstva vnútra. Treba mať však na pamäti, že nové vozidlo je možné elektronicky prihlásiť iba v takom prípade, že predajca nevydal žiadne osvedčenie o evidencii časť II.

„Oproti predošlému spôsobu oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu, kedy následne kupujúci žiadal o zápis do dokladov, sa bude zmena držby vykonávať priamo, pričom podľa požadovaného druhu úkonu budú kupujúcemu zasielané doklady a tabuľky s evidenčným číslom,“ uvádza sa na stránke ministerstva. 

„Nepostačuje vykonať len zmenu vlastníctva vozidla, čo sa niekedy stáva. Pomôckou na správnosť vykonania zmeny držby aj vlastníctva vozidla je výška správneho poplatku, ktorá je pri zmene držby vyššia ako len pri zmene vlastníctva,“ upozorňuje ministerstvo.

V elektronickej službe prikladá žiadateľ, okrem iného, aj potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla a písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom tej osoby, na ktorú previedol držbu vozidla.

Správny poplatok

Keďže sa každoročne podľa ministra vnútra Romana Mikulca vykoná asi 400-tisíc zmien držby vozidiel, v tomto roku sa za nákup nových tabuliek výrazne znížia finančné náklady štátu. Vďaka tomu ušetria na správnych poplatkoch aj vlastníci motorových vozidiel, ktorými sú firmy/podnikatelia.

mikulec
zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Správne poplatky možno uhradiť kartou, v hotovosti, poštovým poukazom alebo aj prevodom. V hotovosti sa však môžu platiť poplatky iba vtedy, ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. Okrem toho suma nemôže prevyšovať 300 eur. 

„Podotýkame, že pri dvoch rôznych evidenčných úkonoch (prihlásenie vozidla; vydanie tabuliek s evidenčným číslom) sa posudzujú správne poplatky osobitne, to znamená, že sa nesčítavajú a každý sa posudzuje v rámci 300 eur osobitne,“ uvádza sa na stránke ministerstva vnútra. 

Jeden z poplatkov je zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel – najmenej 33 eur. V závislosti od výkonu motora a veku vozidla sa výška tejto sumy môže líšiť. Pohybovať sa môže od desiatok eur až do niekoľko tisíc eur.

Nárok na zníženie tohto poplatku o 50 % však majú držitelia hybridných motorových vozidiel, vozidiel s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) či stlačený zemný plyn (CNG) alebo aj vodíkových áut. 

Ďalší poplatok je vydanie osvedčenia o evidencii časti I a časti II. V tomto prípade stojí papierové aj plastové osvedčenie 6 eur. Úspora by teda mala v prípade ministerstva nastať hlavne preto, že už viac nebude nutné vybavovanie novej tabuľky. 

Bankovky eur v peňaženke
zdroj: TASR/DPA/Patrick Pleul

Za vydanie novej tabuľky sa totižto platí za 1 kus 16,50 eur. Za tabuľku s voliteľnou logistikou písmen či recyklovanú tabuľku sa platí oveľa viac, a to suma vo výške 165,50 eur za 1 kus.

Správny poplatok platil nový vlastník vozidla, no od 1. januára 2023 ho platí žiadateľ.

„Ak však nie je pri prepise prítomný nový držiteľ a splnomocnená osoba nemá v splnomocnení jasne uvedené, že môže prevziať nové doklady, prípadne tabuľku s evidenčným číslom vozidla (TEČ), sú štandardne zasielané kuriérskou službou priamo na adresu nového držiteľa,“ uvádza tlačový odbor ministerstva vnútra.

V takomto prípade je ale žiadateľovi ponechané osvedčenie o evidencii časť I, aby aj naďalej mohol vozidlo využívať počas doby doručenia nových dokladov a TEČ.

Zdroje: Podnikajte.sk, TASR, SIU

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá