Nové medzinárodné hodnotenie univerzít odhalilo, ktoré slovenské vysoké školy patria medzi elitu

  • Zverejnené oficiálne výsledky aktuálnej, v poradí už 7. edície medzinárodného hodnotenia U-Multirank 2020
  • Ratingová platforma v tomto vydaní vyhodnotila výsledky 1 759 vysokoškolských inštitúcií z 92 krajín sveta
univerzita
TASR/Michal Svítok
  • Zverejnené oficiálne výsledky aktuálnej, v poradí už 7. edície medzinárodného hodnotenia U-Multirank 2020
  • Ratingová platforma v tomto vydaní vyhodnotila výsledky 1 759 vysokoškolských inštitúcií z 92 krajín sveta

Analyzovaných bolo päť oblastí: štúdium, výskum, prenos vedomostí, medzinárodná orientácia a regionálna angažovanosť. Hodnotenie U-Multirank doteraz pokrývalo 28 študijných odborov, ku ktorým každý rok pribúdajú ďalšie. 

Ak sa rozhodneme porovnať čisto slovenské a české univerzity, lídrom je Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, ktorá je celosvetovo na 228. mieste. Na druhom mieste je Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, ktorá je celosvetovo na 374. mieste. Trojicu žiaľ neuzatvára slovenská vysoká škola, ale Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ktorá je spomedzi svetových univerzít na 392. mieste.

V porovnaní univerzít na Slovensku a v Česku sa z našich vysokých škôl najvyššie umiestnila Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a to na 7. mieste, celosvetovo je na 625. priečke. Deviata v poradí je  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá je celosvetovo na 832. priečke.

zdroj: TASR/František Iván

Tesne za sebou, a to na 11. a 12. pozícii, je Ekonomická Univerzita v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Svetovo sú na 950. a 955. mieste. Možno prekvapivo sa Univerzita Komenského v Bratislave umiestnila až na 17. mieste a celosvetovo na 1097. priečke.

Zo slovenských univerzít sa do rankingu zapája pravidelne 9 univerzít: Trnavská univerzita, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Katolícka univerzita v Ružomberku a Technická univerzita v Košiciach.

Reakcia univerzít na pandémiu COVID-19

Zaujímavosťou aktuálneho vydania U-Multirank 2020 je aj reflektovanie na pandémiu COVID-1 a pripravenosť univerzít na takúto situáciu.

Ukázalo sa,  že hoci až 60 % zapojených univerzít disponovalo stratégiou online vzdelávania pred pandémiou COVID-19 v rámci strategických plánov, iba 1/3 z nich  v praxi preukázala zabezpečenie predmetov v určitej forme plne online.

Najlepšie pripravené na online štúdium boli univerzity, ktorých hlavné odbory sú obchodné štúdie a ekonomika. V inžinierskych a vedeckých odboroch je percento programov, ktoré sú k dispozícii úplne online, menej ako 3 %. 

V školskom areáli vandali podpálili hmyzí hotel, uhoreli vzácne druhy

Samostatnou kapitolou je dostupnosť interaktívnych učebných nástrojov a digitálnych skúšok, ich miera je len veľmi nízka. Online podpora sa tak vo veľkom meradle pre mnohé univerzity ukázala ako naozaj  ťažká. 

„Kľúčovou strategickou odpoveďou univerzít na pandémiu je schopnosť nahradiť poskytovanie tradičných prezenčných študijných programov ich poskytovaním online ako aj online podpora. Len málo inštitúcií malo totiž zavedenú stratégiu riadenia rizík, ktorá by im umožnila reagovať na pandémiu,“ píše sa v správe.

 

Celosvetové umiestnenie

Ranking v CZ a SK

Krajina

Inštitúcia

 

228

1

CZ

University of Chemistry and Technology, Prague

 

374

2

CZ

Tomas Bata University in Zlín

 

392

3

CZ

University of West Bohemia

 

497

4

CZ

Palacký University Olomouc

 

503

5

CZ

Mendel University in Brno

 

572

6

CZ

Institute of Technology and Business in České Budějovice

 

625

7

SK

University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

 

755

8

CZ

Anglo-American University

 

832

9

SK

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

 

911

10

CZ

University of Pardubice

 

950

11

SK

University of Economics in Bratislava

 

995

12

SK

Slovak University of Technology in Bratislava

 

1023

13

CZ

VSB – Technical University of Ostrava

 

1038

14

CZ

Czech Technical University in Prague

 

1048

15

CZ

Charles University

 

1067

16

SK

University of Trnava

 

1097

17

SK

Comenius University in Bratislava

 

1201

18

CZ

University of Economics, Prague

 

1231

19

CZ

Masaryk University

 

1271

20

CZ

Brno University of Technology

 

1323

21

SK

Technical University of Košice

 

1511

22

SK

Catholic University in Ružomberok

 

1517

23

SK

University of Presov

 

1526

24

CZ

College of Polytechnics Jihlava

 

1534

25

CZ

Unicorn College

 

1603

26

CZ

University of Ostrava

 

1661

27

CZ

Karel Englis College

 
Zdroje: upjs.sk, umultirank.org

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá