Odborníci z STU pracujú v Číne na jedinečnom projekte

  • Najľudnatejšie mesto Číny, Šanghaj, sa neustále vyvíja a veľké plány má aj do budúcnosti
  • Spoločnosť odborníkom z East China Normal University pri výstavbe nového centra na Chongming Island však pomáhajú aj Slováci
  • Spolu onedlho vytvoria "živé laboratórium" urbanistov
collage1
Archív STU
  • Najľudnatejšie mesto Číny, Šanghaj, sa neustále vyvíja a veľké plány má aj do budúcnosti
  • Spoločnosť odborníkom z East China Normal University pri výstavbe nového centra na Chongming Island však pomáhajú aj Slováci
  • Spolu onedlho vytvoria "živé laboratórium" urbanistov

Najľudnatejšie mesto Číny, Šanghaj, má dnes 25 miliónov obyvateľov a tlak na zástavbu stále stúpa. Preto sa mesto rozhodlo využiť potenciál tretieho najväčšieho ostrova krajiny, Chongming Island a vytvoriť tu nové rozvojové územie, model modernej spoločnosti na báze environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu. Na rozvoji tohto ostrova však nepracujú len domáci, ale odborníci z rôznych kútov sveta, Slovensko nevynímajúc.

Možno si ani netušil, že Slovenská technická univerzita a prestížna čínska East China Normal University spolupracujú už viac ako dekádu. Okrem výmeny pedagógov či študentov spolu pracujú na výskume venovanom ekosystémovým službám a smart udržateľnému rozvoju miest.

Pozoruhodné výsledky majú napríklad v oblasti hodnotenia dopadov klimatických zmien a prístupov k ich zmierňovaniu, ktoré sú overované vo veľkých čínskych aglomeráciách a slovenských mestách, najmä v kontexte tzv. ostrovov prehrievania miest. Tiež navrhujú a kvantifikujú ekologické riešenia pre mestá s využitím synergie moderných technológií a prírode blízkych riešení.

Model smart udržateľného rozvoja ekomesta na ostrove Chongming je postavený na prepojení viacerých princípov, predovšetkým novej urbánnej ekonomiky s nulovou produkciou odpadov a emisií, nulovými tokmi energie z vonkajšieho prostredia, rozvojom založeným na efektívnom a udržateľnom využití vnútorných zdrojov či samoučiacich a samoorganizujúcich sa komunít.

„Tieto princípy je potrebné rešpektovať nielen na úrovni mesta a na úrovni jednotlivých systémov mestskej infraštruktúry od dopravy až po čistenie odpadových vôd, ale aj naprieč všetkými úrovňami od mestských štvrtí a výrobných areálov až po jednotlivé obytné domy či byty. Na ostrove by malo vzniknúť najskôr niekoľko územných celkov, ktoré budú tieto princípy napĺňať rôznymi cestami reflektujúc geografické podmienky či svoje špecifické úlohy v organizme mesta – akési „živé laboratóriá“.

V nich by sa mali v praxi overovať progresívne riešenia a tie sa budú postupne rozširovať a vytvárať ekosystém nového mesta. To všetko v úzkej súčinnosti s autoritami štátu, mesta Šanghai, ostrova Chongming, obyvateľmi, developermi. Veľmi sa na to tešíme,“ hovorí doktor Ľubomír Jamečný z STU, ktorý koordinuje prípravu projektov v novom Centre STU a ECNU.

Pre zaujímavosť, samotný Chongming Island má viac ako 700-tisíc obyvateľov, na rozlohe takmer 1 300 km2.  Je bohatý na prírodné spoločenstvá, najmä veľmi cenné mokradné ekosystémy, médiá v Šanghaji ho označujú za posledné „panenské prírodné územie“ v regióne. Má veľké zásoby podzemnej vody, z oboch strán ho obteká najväčšia čínska rieka Jang-c’-ťiang, predtým, ako sa vleje do Tichého oceánu. V minulosti ho s pevninským Šanghajom spájal len lodný prievoz, dnes už je to diaľničný most a veľkokapacitný tunel a v pláne je výstavba ďalšieho mosta.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK