Odštartuj úspešnú kariéru vďaka duálnemu vzdelávaniu

foto 2-min
dm

Väčšina študentov má po vysokej škole problém uplatniť sa bez praktických skúseností. Vďaka duálnemu vzdelávaniu už počas strednej školy môžeš byť o krok pred svojimi rovesníkmi, zabezpečiť si potrebnú prax priamo vo svojom odbore, zarobiť si vlastné peniaze a zabezpečiť pracovnú ponuku hneď po ukončení štúdia. To všetko a ešte oveľa viac ponúka v programe duálneho vzdelávania pre žiakov spoločnosť dm drogerie markt. Svoje o tom vie aj študentka štvrtého ročníka tohto štúdia Magdaléna Grznáriková.

zdroj: dm – Študentka Magdaléna Grznáriková s mamou.
 

Možnosť duálne sa vzdelávať a rozvíjať svoj potenciál majú žiaci v odboroch Predavač, Obchodný pracovník a Obchodná akadémia. Môžem povedať, že z môjho pohľadu zo spoločností zapojených do duálneho vzdelávania ponúka pre svojich študentov najatraktívnejšie možnosti sebarozvoja a benefitov práve dm. A ja som toho chcela byť súčasťou. Tak som si podala prihlášku na Strednú odbornú školu obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave, kde sa dá študovať v systéme duálneho vzdelávania,” hovorí o svojich začiatkoch Magdaléna. Mladá žena považuje prípravu do pracovného života, ktorú týmto spôsobom získala za veľmi cennú. Prax na filiálke a účasť na workshopoch počas školy mi dali neskutočne veľa skúseností a vedomostí. Zároveň som sa naučila komunikovať s ľuďmi a dokonca aj zvládať nepríjemné situácie.” pochvaľuje si.

Benefity, ktoré rovesníci nemajú

Za obrovský benefit Magdaléna ráta tiež fakt, že spoločnosť hradí študentom náklady spojené s internátom a cestovaním, štipendium, gastrokartu a ďalšie výhody, ktoré dostávajú aj zamestnanci dm, nehovoriac o ponuke práce hneď po ukončení školy. Ak sa však študenti rozhodnú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, spoločnosť s nimi zostáva v kontakte prostredníctvom stáže.

Neoceniteľné skúsenosti

Pre tých študentov, ktorí si myslia, že duálne vzdelávanie musí byť “nudné” má Magdaléna odkaz: Zúčastnila som sa napríklad profesionálneho fotenia k propagácii duálneho vzdelávania v dm, vyskúšala som si pár rozhovorov s novinármi v rámci tlačovej konferencie, účinkovala som v Reflexe, ktorý k nám do školy prišiel natáčať reportáž o našom workshope Herbárium, kde sme so spolužiakmi ukazovali, ako sa vyrába kozmetika.” Výrazný osobnostný a vedomostný posun svojej dcéry potvrdzuje aj mama Magdalény, Gabriela Grznáriková: Počas štúdia odborných predmetov a praxe získava dcéra rozhľad v oblasti kvality kozmetiky, kde sa začala zaoberať jej zložením, veľa sa však venuje aj zdravým potravinám a ekológii. Nielenže sa o tieto veci začala viac zaujímať, ale často mi o tom doma aj rozpráva a spoločne zavádzame jej vedomosti do svojho každodenného života.”

zdroj: dm

Počas pandémie na diaľku

Keďže pandémia COVID-19 zasahuje do všetkých oblastí života, duálne vzdelávanie nie je výnimkou, ale pracovníci zodpovední za praktickú výuku študentov si s týmto problémom poradili. Už dlhodobo trend výučby smeroval k digitalizácií a systém na výučbu prostredníctvom technológii spoločnosť spustila pred vypuknutím koronakrízy. Postupne doň zapracovala jednotlivé workshopy tak, aby dokázali čo najviac nahradiť klasickú prezenčnú formu štúdia. Každý študent pri nástupe automaticky dostane smartfón. Výuka prebieha samoštúdiom prostredníctvom kurzov vo vzdelávacej platforme Lernwelt a na spoločných hovoroch si potom študenti  dopĺňajú a rozširujú získané vedomosti. Ide však iba o dočasné riešenie a po skončení pandémie chce spoločnosť žiakov vrátiť aspoň čiastočne späť do lavíc.

Odbornú prax možu študenti aktuálne absolvovať už aj priamo v predajniach.

Kľúčový moment

Práve v týchto týždňoch sa žiaci základných škôl rozhodujú kam chcú pokračovať na strednú školu a zároveň, akým smerom sa bude uberať ich pracovné zameranie. Zvážiť by určite mali aj podrobnejšie informácie o školách, ktoré poskytujú duálne vzdelávanie. Môže im totiž priniesť neoceniteľné skúsenosti a pomôcť im v rýchlejšom  naštartovaní úspešnej kariéry.

https://www.dm-jobs.com/sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech