OECD odporúča Slovensku striktnejšie PROTIKORUPČNÉ zákony

  • OECD zhodnotila slovenskú ekonomiku ako silnú.
  • Očakáva jej oslabenie kvôli zvyšovaniu priemerného veku obyvateľstva.
  • Organizácia identifikovala problémy vo verejnom sektore týkajúce sa korupcie, školstva aj zdravotníctva.
oecd coll
twitter.com/reddit.com
  • OECD zhodnotila slovenskú ekonomiku ako silnú.
  • Očakáva jej oslabenie kvôli zvyšovaniu priemerného veku obyvateľstva.
  • Organizácia identifikovala problémy vo verejnom sektore týkajúce sa korupcie, školstva aj zdravotníctva.

Na účely efektívneho dosahovania cieľov zbiera OECD veľké množstvá dát. Hlavnými cieľmi OECD je napomáhať k ekonomickému rozvoju, znižovaniu nezamestnanosti, stabilizácii a rozvoju medzinárodných finančných trhov.Čo vyplýva z analýz týchto dát pre Slovensko?

Slovenská ekonomika výrazne rastie

Z dát nazbieraných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vyplýva, že Slovenská republika preukazuje silný ekonomický výkon. Medzinárodná konkurencieschopnosť je silná, finančné politiky rozumné, chudoba a platové rozdiely pomerne nízke. Vo svojej správe OECD pochválilo aj výrazné zlepšenie environmentálneho dopadu našej krajiny. Zamestnanosť stúpa a ceny sú v priemere relatívne stabilné.

Na druhú stranu sa očakáva výrazné zvyšovanie priemerného veku slovenských občanov, čo je dôsledkom nízkej pôrodnosti, ale aj odchodu mladých do zahraničia. Zvyšovanie priemerného veku na Slovensku je jedno z najrapídnejších spomedzi všetkých členských štátov organizácie. Predpokladá sa, že v budúcnosti bude veľkou výzvou pre celú štátnu ekonomiku.

Je potrebné zlepšiť efektivitu verejného sektoru

Výsledky vzdelávania sú slabé a na zostupe. Vzdelávací systém vo všeobecnosti nepripravuje študentov na pracovný trh dostatočne kvalitne. Dlhodobá nezamestnanosť je vysoká aj napriek silnému trhu práce. Zároveň mnoho mladých talentovaných Slovákov odchádza  do zahraničia študovať alebo pracovať. Ďalšiemu rozvoju a odstráneniu týchto problémov bránia nedostatky verejného sektoru. Medzi ne patrí nízka efektivita, rozšírená korupcia a neadekvátna infraštruktúra. Starnutie populácie vytvorí rastúci nátlak na zdravotníctvo, ktoré už teraz trpí z nedostatočnej efektivity a produkuje len podpriemerné výsledky.

Priemerné výsledky žiakov z čítania, matematiky a prírodovedných predmetov

Priemerný mesačný plat

Výkonná slovenská ekonomika má za následok jeden z najvyšších priemerných platov spomedzi krajín bývalého východného bloku, 722 eur. Kritizovaná korupcia a nedostatočná flexibilita verejného sektoru majú za následok neoptimálne prerozdelenie finančných zdrojov. Ak by sa problémy vyriešili, platy majú potenciál výrazne narásť. Sú tu však aj ďalšie faktory ovplyvňujúce vývoj platových podmienok na Slovensku. Medzi ne patrí aj neoptimálny vzdelávací systém, ktorý spôsobuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Pre porovnanie v susednej Českej republike je situácia v tejto oblasti výrazne lepšia, čo sa odzrkadľuje aj na ich priemernom mesačnom plate, ktorý o takmer 150 eur prevyšuje ten náš.

Odporúčania OECD

Na základe analýz sformulovala organizácia niekoľko rád a odporúčaní pre vedenie štátu, ktoré by Slovensku mali pomôcť pri riešení problémov. Medzi ne patrí napríklad zavedenie striktnejších protikorupčných zákonov, spojenie daňových a bankových IT systémov pre väčšiu efektivitu, zlepšiť financovanie prioritných oblastí ako je školstvo a zdravotníctvo, aby sa znížil odchod mladých a nárast priemerného veku obyvateľstva a mnohé ďalšie. Otázkou je, do akej miery budú naši politici dôverovať tejto analýze a pracovať na implementácii odporúčaní OECD.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech