One time, next time. Slováci si vo svete neraz spravia hanbu, dokáž, že angličtinu dokonale ovládaš

  • Znalosť anglického jazyka je považovaná za samozrejmosť
  • Predložky sú problematickou časťou gramatiky
Dievča v knižnici, anglický slovník
Znalosť anglického jazyka ti pomôže pri hľadaní práce. Vyskúšaj si preto náš kvíz!, Unsplash/Becca Tapert Unsplash/Lewis Keegan
  • Znalosť anglického jazyka je považovaná za samozrejmosť
  • Predložky sú problematickou časťou gramatiky

Jednou z nevyhnutností pri hľadaní dobrého zamestnania už nie je iba vysoká škola, komunikačné schopnosti či skúsenosti, ale takmer v každej práci je nutná aj znalosť cudzích jazykov.

Hoci na popularizácii nielen v našich končinách naberá španielčina, čínština či vplyvom politickej situácie ruština, respektíve ukrajinčina, najpotrebnejším jazykom zostáva aj naďalej angličtina, ktorej znalosť sa dnes považuje už za samozrejmosť.

Aj preto sme si pre teba pripravili kvíz, ktorý nielen preverí tvoje znalosti anglickej gramatiky či slovnej zásoby, ale môže ti aj pomôcť pri absolvovaní rôznych jazykových certifikátov a hľadaní si dobrej práce. 

V prvých otázkach sa zameriame na časy, ktoré študentom často robia problémy. Doplň sloveso try v správnom tvare v nasledujúcej vete: Please do not make so much noise. I ... to work.

rozmýšľajúca žena Unsplash/Magnet Me
Správne! Nesprávne!

Hovoríme niekomu, aby nerobil hluk, pretože sa snažíme sústrediť práve teraz. Ak ide o dej, ktorý sa deje práve teraz, používame prítomný čas priebehový, teda am trying je správna odpoveď.

Doplň sloveso boil v správnom tváre v tejto vete: Water ... at 100 degrees Celsius.

voda Unsplash/Imani
Správne! Nesprávne!

Ide o takzvanú stálu všeobecnú pravdu, keďže voda vždy vrie pri teplote 100 °C. Pri všeobecných pravdách sa používa prítomný čas jednoduchý a ide o tretiu osobu (voda je it, teda v slovenčine to), preto to bude boils.

Doplň sloveso travel v správnom čase: Last year I ... with my family all around the world.

Letecká spoločnosť Ryanair, ilustračná fotografia TASR/František Iván
Správne! Nesprávne!

Rozhodujúce slovo, respektíve fráza, je last year (minulý rok). Keď je v angličtine minulý dej a je popísané, kedy sa niečo stalo za pomoci výrazov ako two years ago, last year, yesterday, používame minulý čas jednoduchý, teda travelled v tomto prípade.

Doplň sloveso return v správnom čase: My parents went shopping one hour ago. They ... yet.

rodičia tresty násilie výchova štúdia výskum facka Unsplash/Nathan Dumlao
Správne! Nesprávne!

Rodičia išli nakupovať pred hodinou. Ešte sa nevrátili. V tomto prípade je mimoriadne dôležité slovo yet (ešte), ktoré sa používa výhradne s predprítomným časom (present perfect). Správna odpoveď teda je have not returned.

Ďalším problematickým javom sú predložky. Po Vianociach sa určite budeš pýtať svojich kamarátov, čo dostali pod stromček. Ako by si sa to správne opýtal po anglicky?

Vianoce Unsplash/Ira Ostafiichuk
Správne! Nesprávne!

V tomto prípade sa používa predložka for, hoci v slovenčine sa spýtaš "Čo si dostal na Vianoce", v angličtine to je ako keby pre Vianoce.

Doplň správnu predložku v nasledujúcom výraze: What did you do ... February? I went skiing.

jasná lyžovanie TASR/Ján Krošlák
Správne! Nesprávne!

V anglickom jazyku sa u mesiacov používa predložka in, zatiaľ čo dni sa spájajú s predložkou on.

Prelož správne do angličtiny: Preložil si niekedy nejakú knihu?

Unsplash
Správne! Nesprávne!

Niekedy znamená v minulosti až do teraz, do tohto okamihu, čo v angličtine vyjadruje predprítomný čas. Preto je správna odpoveď Have you ever translated a book?

Prelož správne do angličtiny: Ak sa presťahuješ do Anglicka, budeš si musieť zvyknúť šoférovať na ľavej strane.

šoférovanie Unsplash/Matheus Ferrero
Správne! Nesprávne!

Ide o takzvanú prvú, inak nazývanú aj reálnu podmienku. Tá sa tvorí tak, že za slovom If (ak) nasleduje prítomný čas jednoduchý a v druhej časti vety ide budúci čas vyjadrený pomocou slova will. Výraz zvyknúť si na niečo je v angličtine get used to + sloveso v ingu (v našom prípade driving).

Prelož do angličtiny: Ak by som bol býval vyhral v lotérii, založil by som si svoj vlastný podnik. (Ale nič som nevyhral)

lotéria bingo športka eurojackpot euromiliony kasíno hazard Pixabay/Alejandro Garay
Správne! Nesprávne!

Ide o tretiu podmienku, nazývanú aj nereálnu. Tieto vety sú plne hypotetické a nereálne, pretože je už neskoro niečo zmeniť. Tvoria sa tak, že za if nasleduje predminulý čas a v druhej časti vety je predprítomný podmieňovací spôsob (would + have + sloveso v past participle). Preto je správna odpoveď If I had won in the lottery, I would have set up my own business.

Mnohí z nás počas puberty nejaký čas fajčili. Doplň správny tvar v nasledujúcom spojení: When I was a teenager, I used ...

Fajčenie pixavay/Gabovideo
Správne! Nesprávne!

Pre opakované činnosti v minulosti je v angličtine zaužívaný výraz used to do sth, I used to eat a lot when I was youger (Keď som bol mladší, zvykol som veľa jesť. Správne teda je I used to smoke.

Na označenie množstva sa v angličtine používajú tri základné výrazy: much, many, a lot of. Ktoré z nich sedí do tejto vety: I saw ... people in the park today.

Na snímke je Slovenka na Bali. Emily Parker
Správne! Nesprávne!

Many sa spája s počítateľnými podstatnými menami (people – ľudia – sa dajú spočítať), much sa spája s nepočítateľnými podstatnými menami (napr. počasie (weather). Many aj much sa však používajú v otázkach a záporných vetách. A lot of je jediný výraz používaný v kladných vetách, a to tak s počítateľnými, ako aj nepočítateľnými podstatnými vetami.

Ak chceš v angličtine povedať prezradiť tajomstvo, môžeš to povedať pomocou jednej zeleniny. Ktorej?

zelenina, vegan Unsplash/Shatin Pittaway
Správne! Nesprávne!

Ide o výraz spill the beans. A bean v angličtine znamená fazuľa.

One time, next time. Slováci si vo svete neraz spravia hanbu, dokáž, že angličtinu dokonale ovládaš
Slabé

matematický kvíz

Angličtina rozhodne nie tvoja silná stránka. Musíš na sebe popracovať!
Dobre

matematický kvíz

Angličtina ti nie je cudzia, ale stále je priestor na zlepšenie.
Výborne

matematický kvíz

Well done! Tvoje znalosti angličtiny sú na nadpriemernej úrovni. Len tak ďalej!

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá