Otvorená výzva pre študentov dizajnu: COVID COLAB

  • COVID COLAB je otvorená kolaboratívna platforma, ktorej výzvou je aktivizovať študentov dizajnu.
  • Naším cieľom je spustiť efekt snehovej gule lokálnej pomoci a podporiť študentov, aby sa zapojili do existujúcich iniciatív a lokálnych aktivít, či naštartovali ich vlastné.
  • COVID COLAB je otvorená kolaboratívna platforma, ktorej výzvou je aktivizovať študentov dizajnu.
  • Naším cieľom je spustiť efekt snehovej gule lokálnej pomoci a podporiť študentov, aby sa zapojili do existujúcich iniciatív a lokálnych aktivít, či naštartovali ich vlastné.

Dizajnérske myslenie je účinný nástroj na lokálne zlepšenia – počas pandémie aj po jej skončení. Vírus je ako povinný predmet, ktorý si nikto z nás nevybral. Pandémia nám dáva možnosť prehodnotiť náš životný štýl, závislosť na cestovaní, nadprodukciu predmetov, vzťahy medzi ľuďmi a životným prostredím – a omnoho viac. 

Projekt si kladie otázky – ako súčasná situácia mení a zmení spoločnosť a akú úlohu v nej môžu zohrať dizajnéri?

Platforma COVID COLAB vznikla ako iniciatíva kolektívu Ústavu dizajnu FA STU (DESIGN STUBA) – Vandy Gábrišovej, Vlasty Kubušovej, Michaly Lipkovej s podporou Slovenského centra dizajnu. Iniciatíva však nechce zostať projektom uzavretým len pre študentov a pedagógov jednej školy – je otvorený všetkým študentom dizajnu vysokých alebo stredných škôl.

O čom to bude?

Pilotný COVID COLAB bude trvať 2 mesiace a bude rozdelený na 4 fázy, ktoré účastníkom pomôžu pochopiť lokálne výzvy, analyzovať ich, vytvoriť multidisciplinárne akčné skupiny a spoločne nájsť riešenia.

Počas dvojmesačnej spolupráce projekt preskúma potenciál kreatívneho spôsobu myslenia v súčasnej situácii a bude v nej hľadať miesto pre dizajnérsku intervenciu pre najbližšie okolie jednotlivých účastníkov. Proces bude facilitovaný mentormi počas pravidelných online stretnutí dva razy za týždeň, a bude doplnený vstupmi odborníkov zo zahraničia. 

Ako sa môžete prihlásiť?

Deadline na registráciu je streda 15.4.2020 a kapacita projektu je obmedzená. Prvé online stretnutie sa uskutoční v piatok 17.4.2020.Registrácia prebieha vyplnením formulára na webe projektu: https://covidcolab.sk/ 

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech