Pepco sťahuje z predaja tri nebezpečné produkty. Reťazec apeluje na ľudí, aby ich vrátili

  • Týka sa to dámskej kabelky a detských body
  • Reťazec sťahuje produkty z predajní
  • Dôvodom zastavenia predaja je bezpečnosť zákazníkov
Na snímke predajňa Pepco.
Ilustračné foto Reprofoto: Google Street View
  • Týka sa to dámskej kabelky a detských body
  • Reťazec sťahuje produkty z predajní
  • Dôvodom zastavenia predaja je bezpečnosť zákazníkov

O ďalší prešľap pri predaji produktov sa postarala spoločnosť Pepco. Ako uviedli na svojom webe, pre hrozbu nebezpečenstva sa rozhodli z predaja stiahnuť hneď tri produkty.

Ide o dámsku prešívanú kabelku a tiež o dievčenské body s licenčnou potlačou, ktoré predávali v balení po dvoch kusoch. Aj napriek tomu, že zatiaľ možno nemali na teba ani tvoje deti žiadne nežiadúce dopady, nechávať by si si ich nemal. 

Nevyhovujúce produkty

Keď obchodníci ponúkajú nejaký tovar, zaväzujú sa, že nie je pre zákazníka nijak škodlivý. Ak sa preukáže, že to tak nie je, sú nútení produkty z predaja stiahnuť. Inak to nebolo ani v prípade spoločnosti Pepco. „Testovaním sa zistilo, že výrobky nespĺňajú požiadavky nariadenia (ES) 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) z dôvodu prekročenia obsahu ftalátov,“ uviedli v prípade neškodne vyzerajúcej dámskej kabelky.

Podobne neobstálo ani dvojkusové balenie detských body. Na prvý pohľad pekné potlačené oblečenie môžu byť pre malé telíčko nebezpečné. „Testovaním sa zistilo, že výrobok nespĺňa požiadavky európskej normy EN 17394-3:2021. Pepco sťahuje vyššie uvedený výrobok z predaja, pretože predstavuje riziko udusenia detí v dôsledku možnosti uvoľnenia malých častí,“ uviedol obchodník na svojom webe.

Koncom predaja to ale pre Pepco nekončí. Zákazníkov vyzývajú, aby produkty prestali používať a doniesli ich naspäť. „Žiadame vás, aby ste zakúpený produkt vrátili do najbližšej predajne Pepco. Náklady za nákup produktu vám budú vrátené. Nemusíte predkladať doklad o kúpe výrobku,“ adresovali zákazníkom.

Nie je to prvýkrát

Koncom marca sme ťa informovali, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňoval na nevyhovujúci výrobok. Pepco totiž ponúkalo škodlivý plech na pečenie 28,2 x 15,4 x 7 cm značky Pepco HOME s krajinou pôvodu Čína. Úrad dodal, že cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF dostal informačné oznámenie z Rakúska o tomto nevyhovujúcom výrobku. Informáciu priniesla SITA.

V prípade kuchynského riadu úrady laboratórnou analýzou zistili, že sa odlupoval vonkajší povlaku. To je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami. Na základe tohto zistenia museli výrobok z predaja stiahnuť.

ÚVZ SR v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave overoval stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, ktorý dodala Poľská spoločnosť Pepco Poland Sp. z o. o. aj do predajní v SR. „Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ informoval ÚVZ SR.

Nariadenie Európskeho parlamentu

V úradnom vestníku EP vymenúva, čo je účelom nariadenia, ktoré Pepco porušilo. Píšu v ňom, že toto nariadenie by malo zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj voľný pohyb látok ako takých, látok v prípravkoch a vo výrobkoch, a zároveň zlepšovať konkurencieschopnosť a inovácie. Malo by tiež podporovať rozvoj alternatívnych metód hodnotenia nebezpečnosti látok.

„Účinné fungovanie vnútorného trhu s látkami možno dosiahnuť iba vtedy, ak sa požiadavky kladené na látky v rôznych členských štátoch výrazne nelíšia,“ uvádza sa v ňom. Stojí v ňom aj to, že aproximácia právnych predpisov o látkach by mala zaručiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Cieľom je dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj.

Tieto právne predpisy by sa mali uplatňovať nediskriminačne. To znamená bez ohľadu na to, či sa s látkami obchoduje na vnútornom trhu alebo medzinárodne, uvádza v dokumente EP.

Zdroje: Pepco, Archív Startitup, Eur-lex

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá