Plat až 3 500 eur a početné benefity. Finančná správa hľadá ľudí na tieto pracovné miesta

  • Finančná správa hľadá ľudí na rôzne pracovné pozície
  • Ponúka štedrý plat aj benefity
financna sprava praca
Ilustračná foto TASR/Martin Baumann, Canva/pixelshot
  • Finančná správa hľadá ľudí na rôzne pracovné pozície
  • Ponúka štedrý plat aj benefity

Finančná správa SR zverejňuje pravidelne na svojej stránke pracovné ponuky. Láka pritom na slušné benefity a aj plat. Príslušníci finančnej správy po prijatí do služobného pomeru dostávajú služobný príjem. Jeho výška záleží od triedy, do ktorej sú zaradení.

1. platová trieda 921 eur
2. platová trieda 960 eur
3. platová trieda 1 033,5 eura
4. platová trieda 1 107,5 eura
5. platová trieda 1 257,5 eura
6. platová trieda 1 429 eur
7. platová trieda 1 626 eur

Už pri nástupe do služobného pomeru dostávajú okrem funkčného platu príslušníci finančnej správy aj prídavok za výsluhu rokov podľa doby započítateľnej odbornej praxe, je v rozpätí od 0 % do 55 % funkčného platu. Na priznanie prídavku za výsluhu rokov je potrebné mať započítaný aspoň 1 rok odbornej praxe. Pri započítaní viac ako 32 rokov odbornej praxe je prídavok za výsluhu rokov až 55 % funkčného platu.

Štedré príplatky

Vo finančnej správe môžeš osobný príplatok dostať aj počas skúšobnej doby, najskôr však po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru. Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odňať v závislosti od množstva a kvality plnenia služobných úloh alebo na základe služobného hodnotenia.

Príslušníkovi finančnej správy patrí aj osobitný príplatok, ak je ustanovený do funkcie, v ktorej sa priznáva osobitný príplatok. Osobitný príplatok je minimálne 50 eur. Ozbrojení príslušníci finančnej správy majú nárok aj na hodnostný príplatok už pri nástupe do služobného pomeru, ak má dosiahnuté úplné stredné vzdelanie vo výške 81,50 eura, ak má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa vo výške 98 eur a ak má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa vo výške 105 eur. Hodnostný príplatok sa ďalej počas služobného pomeru zvyšuje podľa odslúžených rokov a kvalifikačného predpokladu až po maximálnu hodnosť, ktorá je plánovaná pre funkciu.

Ak má ozbrojený príslušník finančnej správy prideleného aj psa, má priznaný príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa a to vo výške 20 eur mesačne za každého prideleného služobného psa.

Na Výcvikovom stredisku služobnej kynológie v Gajaroch
zdroj: TASR/Martin Baumann

Finančná správa dáva svojim zamestnancom aj príplatok za vedenie služobného motorového vozidla vo výške 10 eur mesačne, príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni vo výške 15 až 27 eur mesačne a príplatok za štátnu službu v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok.

Ďalšími benefitmi sú aj odchodné neozbrojených príslušníkov finančnej správy pri prvom skončení služobného pomeru pri odchode do dôchodku až do výšky 5-násobku priznaného služobného platu, v závislosti od odslúžených rokov. Neozbrojení príslušníci finančnej správy si tiež môžu sporiť do druhého piliera, pričom zamestnávateľ prispieva 2% z hrubého zúčtovaného príjmu. Ozbrojení príslušníci finančnej správy majú nárok aj na výsluhový dôchodok a na odchodné.

Aktuálne pracovné ponuky

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Finančná správa SR, Finančná správa SR

Najnovšie videá

Trendové videá