Podnikatelia môžu žiadať Inovačný fond o návratnú výpomoc

  • Inovačný fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o návratnú finančnú výpomoc, poskytnutú za zvýhodnených úrokových podmienok
  • Tá je určená pre projekty, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie, technologické procesy a služby s vyššou pridanou hodnotou
Unsplash
Unsplash
  • Inovačný fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o návratnú finančnú výpomoc, poskytnutú za zvýhodnených úrokových podmienok
  • Tá je určená pre projekty, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie, technologické procesy a služby s vyššou pridanou hodnotou

Štát chce pomôcť podnikateľom, ktorí mienia vyrábať inovatívny výrobok alebo zaviesť inovatívnu technológiu. Inovačný fond totiž vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o návratnú finančnú výpomoc (NFV) poskytnutú za zvýhodnených úrokových podmienok.

Podpora inovatívnych projektov a tém

Tá je určená pre projekty, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie, technologické procesy a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré majú reálnu nádej uplatniť sa na domácom, respektíve svetovom trhu. Žiadatelia sa môžu hlásiť do 15. novembra tohto roku. „Príjemca NFV môže byť riešiteľom projektu alebo riešenie projektu a jeho zavedenie do praxe môže zadať riešiteľovi,“ informuje ďalej Ministerstvo hospodárstva SR.

Výpomoc môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorým je mikropodnik a malý podnik pri rozpočtovaných nákladov projektu od 5 000 do 30 000 eur do výšky 100 %, pričom riešenie projektu trvá maximálne jeden rok a lehota splatnosti je maximálne do dvoch rokov.

Unsplash
zdroj: Unsplash

Štvorročná splatnosť

Druhou možnosťou sú projekty s rozpočtovanými nákladmi 30 000 až 300 000 eur, a to do výšky 70 %, pričom riešenie projektu trvá maximálne dve roky a splatnosť je maximálne štyri roky. Príjemca je povinný vrátiť výpomoc navýšenú o jedno percento úroku ročne, pričom splácať začne ihneď po ukončení riešenia projektu, teda po zavedení výsledkov riešenia projektu do praxe.

Na získanie financií musí žiadateľ spĺňať určité podmienky. Okrem iného musí v danej oblasti podnikať minimálne rok, a to so ziskom, a nemôže mať nedoplatky na daniach a poistnom. Ručenie pohľadávky zabezpečí majetkom v katastri nehnuteľnosti alebo v registri záložných práv.

Žiadosť o výpomoc predloží spolu s projektom. Správna rada fondu projekty ohodnotí, zostaví poradie a na základe disponibilných prostriedkov rozhodne o pridelení výšky NFV. Zohľadňuje viaceré faktory, okrem iného aj komerčné uplatnenie výsledkov riešenia.

 

Zdroj: SITA

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech