Pomohli už 200 deťom. Lucia s bratom založili program, ktorý mení životy mladých v detských domovoch

  • Dobrovoľník alias BUDDY je pre dieťa oporou
  • Trávi s dieťaťom čas raz týždenne
  • Vykonávajú spolu rôzne aktivity a spoznávajú sa
žena
Ilustračná fotografia, Startitup/Gabriel Bezuška
  • Dobrovoľník alias BUDDY je pre dieťa oporou
  • Trávi s dieťaťom čas raz týždenne
  • Vykonávajú spolu rôzne aktivity a spoznávajú sa

Lucia Kossárová opustila Slovensko pred viac ako 20 rokmi, vďaka získaniu štipendia na štúdium v cudzine. Absolvovala štúdium sociálnych vied na University College Utrecht v Holandsku a následne medzinárodný rozvoj na Johns Hopkins SAIS v Spojených štátoch a Taliansku.

V priebehu svojej kariéry bola zamestnaná v Rade Európy a Svetovej banke, kde sa venovala problematike zdravotníctva a sociálneho rozvoja. Jej kariéra ju zaviedla do rôznych kútov sveta, kde pôsobila ako konzultantka.

Okrem toho prežila určitú dobu v Londýne, kde na London School of Economics získala titul PhD. V Londýne tiež pracovala pre nezávislý výskumný inštitút, the Nuffield Trust, v oblasti merania, porovnávania a zlepšovania kvality zdravotných systémov či sociálnych politík.

Ako vznikol program Tvoj BUDDY?

V roku 2006 si Luciin brat kúpil korálky od detí z detských domovov a tí ho potom za odmenu pozvali na návštevu. Pri otázke: „Ako môžem pomôcť?“ dostal jasnú odpoveď: „Vymyslite, aby deti kvalitne trávili voľný čas mimo detského domova.“ Touto vetou sa začal budovať príbeh programu Tvoj BUDDY

Najprv sa rozhodli, že zorganizujú tábor pre deti z detských domovov. „Tak som si zobrala dovolenku, priletela som na týždeň a šli sme do tábora s deťmi zo štyroch detských domovov, a tam sme si uvedomili, že ako veľmi im chýba láska, prijatie a individuálna pozornosť,“ priblížila nám Lucia.

Postupne s bratom vybudovali program, ktorý pomáha deťom z Centier pre deti a rodiny, teda bývalých detských domovov. Jeho cieľom je, aby každé dieťa malo pri sebe osobu, ktorá mu pomáha a je mu oporou – takého osobného „buddyho“, čiže kamaráta. 

brat a sestra
zdroj: archív/Tvoj BUDDY

Sústreďujú sa predovšetkým na deti vo veku od 12 – 16 rokov, teda deti, ktorým je ťažšie nájsť náhradnú rodinu. Dobrovoľníci sa stanú pre tie deti dôležitými osobami – niekým, kto je tu len pre ne, kto ich podporuje a pomáha im rásť do života.

Najdôležitejšie aspekty programu 

Cieľom programu je, aby deti mali možnosť vybudovať si pevný a dôverný vzťah s dospelou osobou, ktorá je tu len pre nich. Toto je dôležité pre ich budúci život, pretože im pomáha naučiť sa, ako si budovať zdravé vzťahy a ako dôverovať ľuďom. Vďaka tomuto programu môžu deti získať cenného priateľa a oporu, ktorá im pomôže prekonať ťažké obdobia z minulosti a lepšie sa zaradiť do spoločnosti.

sestra a brat
zdroj: archív/Tvoj BUDDY

Vzťah so Samkom ovplyvnil aj môj vzťah k vlastnej dcére. Až vďaka Samkovi, kde som sa vedome a empaticky zamýšľal nad svojimi reakciami, som si uvedomil, že moje správanie voči dcére je iba kontraproduktívne a viac nás rozdeľuje,“ priznal jeden z dobrovoľníkov. 

Dobrovoľníkom však nemôže byť každý. Prihlásený dobrovoľník prechádza výberovým konaním, ktoré trvá približne 3 – 6 mesiacov. Základné kritériá, ktoré musí dobrovoľník spĺňať sú: minimálny vek 25 rokov, silná vnútorná motivácia, zrelá osobnosť, vyrovnanosť a stabilita v živote (stabilná práca, neprechádza si aktuálne ťažkým obdobím a neplánuje vo svojom živote veľké zmeny), empatia a porozumenie pre iných, ochota rozvíjať sa a najmä schopnosť budovať dlhodobý vzťah.

Ak dobrovoľník prejde výberovým konaním, je mu pridelené dieťa na základe podobných osobnostných čŕt, záujmov a preferencií. Dôležitým aspektom je aj vzdialenosť bydliska dobrovoľníka od Centra pre deti a rodiny, keďže dobrovoľník by mal dochádzať za dieťaťom ideálne raz do týždňa. 

Čas strávený s dieťaťom by mal napĺňať oboch, čiže mali by to byť aktivity, ktoré sú zaujímavé aj pre dieťa, aj pre dobrovoľníka. Najdôležitejšie na týchto aktivitách je, aby si dobrovoľník a dieťa čo najviac prehĺbili svoj vzťah a dôverovali si. Pre dieťa je najväčším potešením, keď má niekoho, kto sa venuje len jemu, vypočuje si a môže sa na neho spoľahnúť. 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá