Povinné darovanie potravín po lehote trvanlivosti charitám sa znova posúva, počkáme si pár rokov

  • Až tretina celosvetovej produkcie potravín končí ako odpad
  • Na Slovensku končí ročne v košoch až 700-tisíc ton potravín
  • Novela zákona o potravinách prešla mnohými zmenami a mení sa jej účinnosť
potraviny
TASR/unsplash.com
  • Až tretina celosvetovej produkcie potravín končí ako odpad
  • Na Slovensku končí ročne v košoch až 700-tisíc ton potravín
  • Novela zákona o potravinách prešla mnohými zmenami a mení sa jej účinnosť

Povinné a bezplatné darovanie potravín väčšími obchodníkmi (predajná plocha viac ako 400 metrov štvorcových) pre charitu po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT) schválili poslanci NR SR vo štvrtok.

Novela zákona o potravinách však v druhom čítaní prešla mnohými zmenami, práve cez jej pozmeňujúce návrhy. Najväčšou schválenou zmenou cez pozmeňujúci návrh oproti pôvodnému bolo nové stanovenie dátumu účinnosti novely z 1. januára 2020 na 1. január 2024.

Účinnosť sa posunie o 4 roky neskôr

„Vzhľadom na nevyhnutnosť poskytnúť prevádzkovateľom i charitatívnym organizáciám dostatok času na prispôsobenie novej právnej úprave a vytvoriť a prispôsobiť si skladovacie kapacity sa navrhlo odložiť účinnosť tejto právnej úpravy o 4 roky,“ ozrejmila zmeny Eva Antošová.

zdroj: TASR

Slováci podľa poslankyne NR SR Evy Antošovej plytvajú s potravinami a novela zákona o potravinách by toto plytvanie mohla výrazne znížiť.

„Celý svet sa borí s plytvaním potravinami. Až tretina celosvetovej produkcie potravín končí ako odpad. Za týmito číslami nezaostáva ani SR, kde 700-tisíc ton potravín končí ročne v košoch. Tieto potraviny, ktoré doteraz putovali do koša, môžu byť použité práve pre charitu. Plytvanie potravinami je aj plytvaním zdrojmi,“ uviedla v pléne Antošová.

Najviac vyhadzujeme pečivo a chlieb

Každý Slovák vyhodí ročne priemerne 111 kilogramov potravín, z nich najčastejšie chlieb a pečivo (35 %). Najviac plytvá potravinami mladá a stredná generácia. Cez pozmeňujúci návrh sa schválilo aj nové znenie pôvodného návrhu.

zdroj: TASR

„Prevádzkovateľ, ktorý uvádza na trh potraviny v prevádzkarni s predajnou plochou väčšou ako 400 metrov štvorcových, bude od 1. januára 2024 povinný uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (DMT), len ak sú bezpečné, aspoň s jednou osobou vykonávajúcou činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb, pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie,“ píše sa v schválenej novele.

Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až po jej registrácii, pričom je povinná pred začatím činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie.

Maloobchodným prevádzkam, ktoré majú predajnú plochu menej ako 400 metrov štvorcových, bude zachovaná možnosť uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín, ktorým uplynul DMT.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie