Poznáme víťazov Študentskej podnikateľskej ceny 2019

  • V mesiaci december sa v Pálfyho paláci konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2019 „ Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia .
  • V mesiaci december sa v Pálfyho paláci konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2019 „ Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia .

Spoluvyhlasovateľom bolo Združenie podnikateľov Slovenska . Cieľom projektu je podporovať študentov v tom aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať. Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti , že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas SŠ a VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na SŠ a VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov SŠ a VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potenciálnymi zamestnávateľmi  ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené rôznymi vecnými cenami. Najlepší študenti-podnikatelia boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj  so zástupcami vyhlasovateľa projektu . Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v apríli 2020 v Kapskom meste. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „ Global Student Entrepreneur Awards“.

Niekoľko viet o vyhlasovateľovi : Junior Chamber International-Slovakia je mimovládna, nezisková organizácia , ktorá združuje mladých ľudí a to od  študentov VŠ až po samostatných podnikateľov. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR , chuť stále sa vzdelávať , pracovať na sebe, a tak byť úspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácii pre mladých lídrov a podnikateľov na svete- Junior Chamber International so sídlom v USA a európskym centrom v Berlíne. Má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom  200 000 členov.

zdroj: Študentská podnikateľská cena

Spoluvyhlasovateľ: Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku.

Odborná komisia vybrala z prihlásených študentov  5 finalistov súťaže a to:

 

1.Filip Bevelagua-spoločnosť Filip Bevelagua, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

 2. Bc. Dominika Bírová, spoločnosť Michalove konzervárne- MIKO, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

3.Ivan lľko, spoločnosť Ďurčeková & Iľko, s.r.o., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

4. Kade Mackintosh-spoločnosť Kade Mackintosh-English.sk, Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline

5.Martin Pekarčík, spoločnosť S-Case ,s.r.o., Lekárska fakulta UK v Bratislave

zdroj: Študentská podnikateľská cena

 

Udelenie špeciálnych  cien:  

Cena spoločnosti NAY:Dominika Bírová spoločnosť Michalove konzervárne MIKO 

Cena MasterCard za inovácie:Martin Pekarčík spoločnosť S-Case, s.r.o.

Cena JCI-Slovensko( za najzaujímavejší podnikateľský nápad): Filip Bevelagua, spoločnosť Filip Bevelagua

Cena JCI-Slovensko (za najväčší  potenciálny prínos pre spoločnosť): Adrián Ištvánik  – spoločnosť Cannature, s.r.o

 

Cena BMW ( za technologický rozvoj a udržateľnosť ) :  Martin Pekarčík-spoločnosť S-Case,s.r.o. a Ivan Iľko- spoločnosť spoločnosť Ďurčeková & Iľko, s.r.o.,

 

Cena TV JOJ : Kade Mackintosh- spoločnosť Kade Mackintosh-English.sk

 

Cena Indexu za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh : Martin Pekarčík- spoločnosť S-Case s.r.o.

 

 

Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Awards“ do Kapského mesta  sa stal Martin Pekarčík spoločnosť S-Case, s.r.o. z Lekárskej  fakulty UK v Bratislave

Zdroj: TS

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK