Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2019

  • Pred nedávnom sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Slovak University Startup Cup 2019“.
  • Cieľom projektu je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky.
  • Pred nedávnom sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Slovak University Startup Cup 2019“.
  • Cieľom projektu je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky.

Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Projekt  sa organizoval  aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2019 Organizovala ho mimovládna organizácia  JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia)  v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. JCI-Slovensko podporuje podnikanie mladých ľudí a to už od študentov VŠ. Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov.  V  roku  2015 oslávila 100 rokov od svojho založenia.  SOPK je nezávislým reprezentantom trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej a európskej globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia . Odborná komisia podujatia vybrala   z prihlásených  študentských startupov z celého Slovenska 5 víťazov jednotlivých kategórií súťaže   a to :

1.kategória : Veda, medicínske technológie

Ing. Erik Kajáti líder študentského startupu CHECKuP- Cognitive HealthCare Platform, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

 

CHECkuP je inovatívna platforma zameraná na zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti v domácnostiach.  Hlavnou motiváciou je umožniť zdravotným agentúram poskytovať domácu starostlivosť efektívnejšie a zaručiť požadovanú kvalitu ich služieb. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva CHECkuP hardvérovú podporu z konceptu Internet vecí (IoT), ktorú ďalej kombinuje s unikátnym, personalizovaným softvérovým riešením schopným podporiť interné procesy agentúr a v dostatočnom predstihu informovať o prípadných vzniknutých anomáliách. Úlohou platformy CHECkuP je poskytnúť agentúram aktuálne informácie o stave pacientov, podporiť prácu ošetrovateľov pri riešení neočakávaných udalostí a vyhodnotiť kvalitu zdravotnej starostlivosti. Prototyp konceptu CHECkuP  už odskúšali v reálnej prevádzke domácej starostlivosti vo Veľkej Británii. Testovanie im pomohlo s ďalším smerovaním.

zdroj: Slovakia University Startup Cup
  1. kategória: Informačné technológie, mobilné technológie, web

Ján Široký, líder študentského startupu Financie.online, Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach

Financie.online vytvára aplikácie pre jednoduchú online správu osobných financií a optimalizáciu portfólia finančných produktov (hypotéky, pôžičky, poistenie, dôchodok, sporenie a investovanie). Pre bežných ľudí vytvára platformu, ktorá im pomáha optimalizovať ich finančné portfólio pomocou mobilnej aplikácie s umelou inteligenciou.

Pre finančných expertov vytvára systém na komunikáciu s ich klientmi, vytváranie automatizovaných ponúk a optimalizáciu portfólia finančných produktov ich klientov.

Ktokoľvek môže začať používať  platformu zadarmo a využívať tak všetky nástroje, ktoré aplikácia ponúka. Zadarmo sa tiež môže spojiť s ich expertmi a získať od nich cenné rady.

  1. Kategória: Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika

Mgr. Art. Filip Maukš- líder študentského startupu Motocyklový simulátor pre virtuálnu realitu, Ústav dizajnu-Fakulta architektúry STU v Bratislave

Cieľom  startupu je vizualizovanie a testovanie dizajnérskych návrhov motocyklov pomocou konfigurátora vo virtuálnej realite a zmiešanej realite. Motocyklový design je ideálny pre testovanie možností virtuálnej reality vďaka jeho náročnosti na technické spracovanie a estetické stvárnenie. Pri vnímaní vizualizácií a 3D modelov sme limitovaný dvojrozmernosťou tlačových materiálov a počítačových obrazoviek. Komplexná predstava o finálnom produkte vzniká až v mysli konštruktérov a dizajnérov prostredníctvom vzájomnej komunikácie. Spojením technických a estetických podkladov je vytvorený finálny fyzický model pre overenie výsledného dizajnu pred sériovou výrobou. Virtuálna realita umožňuje skombinovať strojárske a dizajnérske 3D modely do komplexnej vizualizácie ešte pred investíciou do nákladných fyzických modelov

zdroj: Slovakia University Startup Cup
4.kategória: Životné prostredie, zelené technológie

Ing. Jozef Pavlinský-líder študentského startupu Greenspace, Letecká fakulta TU v Košiciach

Greenspace sa zaoberá novými technológiami dobíjania akumulátorov elektromobilov, bezmotorových lietadiel, elektroletov a iných dopravných prostriedkov pre zvýšenie dojazdu týchto elektrických dopravných prostriedkov. Ako napovedá ich názov, chcú sa podieľať na vytvorení zelenej planéty v zmysle dopravy. Začali by však najviac používanou dopravou a to je automobilová. Nešpecifikujú a neobmedzujú sa však len na automobilovú dopravu ale na celé spektrum dopravných prostriedkov, neodmysliteľne aj lietadiel. Elektrifikácia dopravných prostriedkov je hudbou budúcnosti a v súčasnej dobe sú bežné elektromobily schopné prejsť na jedno nabitie nie viac ako 500km. Rekordy sú samozrejme dvojnásobné, ale sú to len rekordy. Túto ideológiu  pretavili do konceptu, ktorý je v procese prototypového riešenia. Elektrifikácia dopravy je pomerne rýchlo sa rozširujúci fenomén. Každý jeden elektrifikovaný dopravný prostriedok je závislý na kapacite batérií. Množstvo batérií je zas limitované priestorom v aute a ich hmotnosťou a ich výroba je neekologická. Ich  riešenie ponúka výhody v rôznych odvetviach dopravyň

5.kategória: Ostatné nápady

Vasilija Jovanovič-líderka študentského startupu eDetox, Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola v Bratislave

eDetox sa zaoberá pobytmi v prírode bez elektronických zariadení. Ich motto je „Mobil preč, dajme reč!“ Spolu so spolužiačkou Rebekou Farkašovou svoju firmu založili s myšlienkou, ktorá sa niesla v duchu elektronického detoxu. Začínali organizáciou teambuildingov pre firmy. Pobyty boli zamerané na rozvoj osobnej komunikácie, scelenie kolektívu či zlepšenie vzťahov na pracovisku. Tento rok (2019)  zmenili cieľovú skupinu a zamerali  sa na deti ZŠ. Organizujú letné, detské tábory, ktorých hlavnou myšlienkou je naučiť deti stanoviť si zdravé hranice využívania internetu a efektívne vyplniť voľný čas bez mobilu. Ich cieľom nie je učiť deti žiť bez internetu, ale uvedomiť si možné následky jeho nadmerného využívania, či už psychického alebo fyzického charakteru. Okrem preberania svetlých aj tmavých stránok internetu s deťmi na prednáškach, veľa diskutujú a hrajú rôzne aktivity, ktoré  umožňujú príjemnou formou oboznamovať deti so zaujímavými faktami o internete.

Vyhlásenie špeciálnej ceny

Špeciálna cena TV JOJ , cenu získala Vasilija Jovanovič-líderka študentského startupu eDetox, Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Vyhlásenie absolútneho víťaza

Z piatich víťazov kategórií  vybrala odborná komisia absolútneho víťaza súťaže, ktorým sa stal Ing. Erik Kajáti líder študentského startupu CHECKuP- Cognitive HealthCare Platform, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Generálny partner projektu: Asseco Central Europe

Špeciálny partner projektu: Slovak Business Agency, Univerzitný technologický inkubátor STU

Zdroj: TS

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK