Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2020

  • Dňa 24.6.2020 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Slovak University Startup Cup 2020“.
  • Cieľom projektu je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky.
  • Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Podujatie sa organizovalo pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  • Dňa 24.6.2020 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Slovak University Startup Cup 2020“.
  • Cieľom projektu je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky.
  • Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Podujatie sa organizovalo pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Projekt  sa organizoval  aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2020 Organizovala ho mimovládna organizácia  JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia). JCI-Slovensko podporuje podnikanie mladých ľudí a to už od študentov VŠ. Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov.  V  roku  2015 oslávila 100 rokov od svojho založenia. Odborná komisia podujatia vybrala z 42 prihlásených  študentských startupov z celého Slovenska 6 víťazov jednotlivých kategórií súťaže   a to :

1.kategória : Veda, medicínske technológie

Anna Kmecová, líderka študentského startupu RescueRoom Virtual, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Prahe

RescueRoom je model výučby prvej pomoci a urgentnej medicíny zážitkom a prakticky, ktorý má potenciál nahradiť teoretické a pasívne kurzy alebo prednášky a výučbu. Realizuje sa postredníctvom modelovej situácie –  v modelovanom prostredí (rooms) v ktorom sa ľudia bežne nachádzajú (napr. les, pláž, lyžiarsky svah so snehom) na situácii (pád lyžiara) s rekvizitami (lyže, helma, lyžiarska bunda), s namaskovanými zraneniami (zlomená noha) aby si kurzisti/študenti priamo v deji vyskúšali postup.  Zároveň má táto metóda prelomiť blok a strach z poskytovania prvej pomoci a naučiť sa aj správne reagovať.
Verzia indoor „je na štýl escaperoom“ kde ľudia ošetrujú jednotlivé zranenia – učia sa spolupráci, na jednotlivých modelových situách na 10 stanovištiach. Obsah je rozsahu 8 hod kurzu prvej pomoci alebo ako semester na univerzite v 12 týždňoch. K dispozícii je aj kniha a pracovný zošit.

  1. kategória: Informačné technológie, mobilné technológie, web

Samuel Schnelly a Adam Valiska lídri študentského startupu Smart City Group – i Park, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Po testovaní a venovaní sa problematike na získavanie obsadenosti parkoviska, dospeli k možnosti využitia umelej inteligencie, ktorá v reálnom čase vyhodnocuje obraz z IP kamier umiestnených na parkoviskách. Prvotne zvažovali výrobu parkovacích senzorov, ale nepáčili sa im z hľadiska životnosti a cenovej dostupnosti Na AI detekciu používajú knižnicu TensorFlow a celý program je napísaný v jazyku Python. Plánujú využitie umelej inteligencie vývojových dosiek od Nvidia na zvýšenie presnosti a rýchlosti vyhodnocovania obrazu. V rámci vývoja umelej inteligencie sa snažia zimplementovať aj automatickú detekciu zlého parkovania, napr. auto zaparkuje cez 2 – 4 parkovacie miesta, ďalej filtráciu vozidiel, ako napr. dodávka parkuje na parkovisku, kde parkovať nesmie. S využitím špeciálnej detekcie vedia zistiť aj ako dlho tam vozidlo parkuje a tak upozorní mestskú políciu.

  1. Kategória: Umelá inteligencia

Patrik Jurčišin, líder študentského startupu QEHeC (Quick Entry Health Check System) Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

StartUp sa dlhodobo venuje využitiu umelej inteligencie k rozpoznávaniu emócií na základe výrazov tváre, rozloženia telesnej teploty človeka (novinka predstavená na ixpo 2019) a zároveň riešeniami, ktoré môžu byť využité v rámci prevencie v súvislosti so šírením vírusových chorôb. V tejto súvislosti vyvíja zariadenia na bezdotykové meranie teploty, detekciu ochrany tváre a rozpoznávanie osôb. Systém môže byť priamo prepojený s navádzačom pri vstupe do prevádzky, ktorý umožní vstúpiť len osobe, ktorá spĺňa vyššie spomínané kritériá, pričom v opačnom prípade sa ozve varovný signál. Toto zariadenie pri meraní telesnej teploty zohľadňuje aj okolité prostredie (kvalitu vzduchu a počasie), ktoré môžu bezprostredne ovplyvniť telesnú teplotu človeka. Taktiež myšlienka merania teploty bola vylepšená o automatické nastavenie výšky zariadenia, aby technológia správne zosnímala ľudí rôznych výšok (meranie teploty v glabelle) a v prípade detekcie osoby so zvýšenou teplotou vie zariadenie preventívne spustiť aromatizačnú jednotku s náplňou, ktorá má dezinfekčný účinok.

  1. Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika

Anežka Železňáková, líderka študentského startupu elang,Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Ich  pilotným projektom je monitorovací systém pre tlakové nádoby – „Cask“, ktorý pozostáva z inteligentnej váhy, prispôsobenej pre KEG sudy a mobilnej aplikácie. Manipulácia s KEG sudmi je v oblasti gastronómie obzvlášť náročná činnosť, preto vyvíjajú systém tak, aby bol komplexný, jednoduchý na použitie a zvládol aj náročné podmienky. Najdôležitejším aspektom Cask-u je, že presne meria obsah sudov, vďaka čomu vie zasielať napríklad notifikácie pri nízkom stave sudu alebo pri potrebe čistenia výčapného systému. Okrem toho, že vie byť výborným pomocníkom pre kontrolu obsahu, kontroluje aj dodávateľa a zamestnanca. Rovnako je určený pre monitoring skladových zásob, či pre zasielanie reportov pre inventúru.

5.kategória: Životné prostredie, zelené technológie

Hugo Repáň-líder študetského  startupu EcoButt, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Firma EcoButt je slovenský startup, ktorý sa zaoberá najčastejšie sa vyskytujúcim odpadom na planéte – cigaretové filtre. Denne sa predá až 15 miliárd kusov cigariet, z čoho vyše polovica končí v prírode. Použité cigaretové filtre obsahujú množstvo toxických a karcinogénnych látok, ktoré kontaminujú vodu, pôdu a celý ekosystém. Sú vyrobené z plastu (acetát celulózy) a ich rozklad trvá od 4 do 12 rokov. I po rozklade sa cigaretový filter rozpadne len na mikroplasty. Startup EcoButt bude osudu cigaretových filtrov predchádzať, a to tak, že bude ponúkať špeciálne popolníky EcoButt širokej škále zákazníkov. Ich popolníky si môže prenajať mesto, obec, firma, inštitúcia, reštaurácia, kaviareň či fyzická osoba. Obsah týchto popolníkov bude EcoButt pravidelne zhromažďovať a následne zabezpečí efektívnu recykláciu tohto materiálu.

6.kategória: Ostatné nápady

Ing. Lukáš Tóth-líder študentského startupu H&C Mask, Strojnícka fakulta TU v Košiciach

H&C mask je maska navrhnutá na ohrev/chladenie vzduchu v nepriaznivých podmienkach. Vdychovanie vzduchu primeranej teploty znižuje energetický výdaj človeka, ktorého telo by si bez použitia masky muselo teplotu vzduchu samo upravovať. Za pomoci masky sa rozdiel medzi extrémnou teplotou vzduchu a primeranou teplotou vzduchu pre ľudské telo znižuje, čím sa znižuje riziko podchladenia, prípadne iných ťažkostí. Ušetrenú energiu tak telo môže spotrebovať inak. Vďaka možnosti použitia filtrov, maska zabraňuje vdychovaniu tuhých častíc, prípadne baktérií, ktoré sú škodlivé pre ľudský organizmus

zdroj: Slovak University Startup Cup 2020

Vyhlásenie špeciálnych cien

Špeciálna cena TV JOJ , cenu získava Anna Kmecová, líderka študentského startupu RescueRoom Virtual, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Prahe

Špeciálna cena JCI-Slovensko za inovatívnosť ,cenu získava Patrik Jurčišin, líder študentského startupu QEHeC (Quick Entry Health Check System) Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

 

Vyhlásenie troch najlepších študentských startupov

Na treťom mieste sa umiestnila Anna Kmecová, líderka študentského startupu RescueRoom Virtual, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Prahe

Na druhom mieste sa umiestnili Samuel Schnelly a Adam Valiska lídri študentského startupu Smart City Group – i Park, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Na prvom mieste sa umiestnil Hugo Repáň-líder študetského  startupu EcoButt, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech