Pracovné inzeráty sa menia. Už nestačí zverejniť len výšku platu

  • Legislatíva sa mení a jej hlavnou úlohou je zlepšovať a zjednodušovať život nám občanom
  • Na pretrase je novinka z prostredia pracovných inzerátov
  • Po povinnosti zverejňovať plat v inzerátoch zamestnávateľom pripadá ďalšia povinnosť
venveo-609390-unsplash
Unsplash
  • Legislatíva sa mení a jej hlavnou úlohou je zlepšovať a zjednodušovať život nám občanom
  • Na pretrase je novinka z prostredia pracovných inzerátov
  • Po povinnosti zverejňovať plat v inzerátoch zamestnávateľom pripadá ďalšia povinnosť

Od minulého roka majú zamestnávatelia hľadajúci posily do svojho tímu povinnosť v inzerátoch (vrátane bilbordov či letákov) zverejňovať základnú zložku mzdy, a teda na formulku „plat dohodu“ môžu zabudnúť.

„Pe­niaze a od­meny budú v roz­ho­do­vaní o ka­ri­ére vždy zo­hrá­vať ob­rov­skú úlohu. Preto sa pred pri­ja­tím pra­cov­nej po­nuky za­mys­lite aj nad tým, či sa na da­nej pla­to­vej úrovni ne­bu­dete cí­tiť pod­hod­no­tení alebo na­opak – či vás pri­vy­soká mzda ne­bude len pod­ve­dome nú­tiť k pl­ne­niu ne­re­ál­nych po­žia­da­viek za­mest­ná­va­teľa, čo vás skôr či ne­skôr pri­ve­die k vy­ho­re­niu,“ píše portál s pracovnými ponukami Profesia.sk.

Za túto novinku v našej legislatíve môže Milan Kuruc a jeho občianske združenie Pracujúca Chudoba. Na svojej myšlienke presadiť väčšiu flexibilitu pre uchádzača o zamestnanie vyjednávať o ohodnotení pracoval celý rok (rozhovor si môžeš pripomenúť TU).

Na pretrase je však aj ďalšia „drobnosť“ týkajúca sa pracovných inzerátov. Podľa novely zákona o službách zamestnanosti je potrebné, aby zamestnávateľ oznámil voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa dané pracovné miesto nachádza. Povinnosť sa týka firiem aj živnostníkov a v prípade, že tak neurobia, hrozí im pokuta až do výšky 300 eur. Podľa informácií ÚPSVAR môže zamestnávateľ môže takéto voľné pracovné miesto oznámiť na úrade práce osobne u pracovníka, telefonicky, emailom, prostredníctvom  internetovej stránky upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu „nahláška voľných pracovných miest“. Zamestnávateľ môže tiež voľné pracovné miesto nahlásiť a zverejniť na internetovom portáli istp.sk, na Profesia.sk a na Kariera.sk. Po zverejnení na týchto portáloch bude úrad práce považovať zákonnú povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto za splnenú.

Touto legislatívnou novinkou chce pravdepodobne ústredie práce predísť zamestnávaniu „po známosti“ a obsadzovaniu pracovných miest bez riadeného systému. Nová povinnosť tak prakticky pribudne len tým, ktorí doteraz zamestnancov hľadali vo vlastnom okolí, než aby využili niektorí zo známych portálov. Ani netušili, o koľkých kvalifikovaných zamestnancov tak možno prichádzajú. Pomôcť by to mohlo prehľadnejším štatistikám úradu práce.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech