Pre­val­cu­je Spa­y­ce Face­bo­ok?

PETRA KOCHANOVÁ / 20. marca 2014 / Business

Už ste nie­ke­dy uva­žo­va­li nad tým, kto sú ľudia, s kto­rý­mi sa prá­ve nachá­dza­te v čakár­ni, vo vla­ku, v bare ale­bo na kon­fe­ren­cií? Ale­bo mali ste chuť vedieť, čo všet­ko sa prá­ve odo­hrá­va vo vašom oko­lí? V najb­liž­šej dobe sa nebu­de­te musieť zaobe­rať otáz­ka­mi podob­né­ho cha­rak­te­ru, pre­to­že Spa­y­ce to už všet­ko vie. 

 Spayce je mobilný start-up, ktorý chce napodobniť úspech sociálnych sietí ako Twitter či Facebook tým, že prinesie možnosť spojiť sa každému s každým prakticky v dosahu jednej izby. Tak ako Facebook aj Spayce začal svoj vývoj na Harvardskej univerzite, na čele s Patrickom Colangelom. Patrick označuje Spayce ako budúcnosť sociálnych médií, kedy budeme vedieť, čo sa okolo nás deje a kto sa v našej blízkosti nachádza.  

 

Užívateľom v okruhu 100 metrov aplikácia umožňuje navzájom sa prepojiť - okamžite a bez poplatku. Akonáhle zadá užívateľ Spayce svoju polohu, bude zavedený do profilov ostatných užívateľov v danom prostredí. Profil si možno vytvoriť v dvoch verziách: osobný a profesionálny. Osobný bude obsahovať fotografiu, zoznam priateľov a tri prídavné mená vystihujúce osobnosť používateľa. Profesionálny profil namiesto charakteristiky uvádza povolanie.

Text, video, audio alebo fotografie tvoria v aplikácií spomienky, ktoré môžu byť dočasné alebo trvalé. Je len na užívateľovi, či ich zverejní priateľom, verejnosti alebo si ich ponechá v súkromí. Všetky spomienky, ktoré užívateľ vytvorí, sú trvalo uložené pre všetkých, ktorí boli ich súčasťou. Na nástenkách priateľov sa však zobrazia iba na 100 minút. 

 

 

Na Spayce pracuje 15 - členný tím konštruktérov a technikov a je financovaný z anonymného zdroja „wealthy Harvard angel“. V decembri si prototyp Spayce vyskúšalo 300 študentov z Harvardu a spätné reakcie boli obrovské. Na čakacej listine aplikácie sa momentálne nachádza približne 10 000 ľudí z celej krajiny.

Aplikácia dáva novú možnosť stretnúť niekoho, koho ste doteraz nepoznali a vyhnúť sa pritom pocitu trápnosti. Umožní nadviazať nové pracovné kontakty, pomôže pri hľadaní partnera a uľahčí vytvoriť nové priateľstvá. Zároveň vás uvedie do spleti udalostí a inšpiruje k prežívaniu každého okamihu života. Či Spayce dosiahne úspech ako Facebook je otázne. Každopádne sa máme na čo tešiť.

Zdroj: usatoday.com

Zdroj obrázky: Spayce.me

 

Pridať komentár (0)