Pri investovaní zabúdajú Slováci na dane. V jednom prípade však zisky zdaňovať nemusíš

  • Blíži sa čas daňových priznaní, čo sa týka aj výnosov z investovania
  • V niektorých prípadoch však existujú výnimky a možnosti zníženia dane
daňové priznanie formulár
TASR/Radovan Stoklasa
  • Blíži sa čas daňových priznaní, čo sa týka aj výnosov z investovania
  • V niektorých prípadoch však existujú výnimky a možnosti zníženia dane

Podľa informácií z Finaxu majú slovenské domácnosti na bežných účtoch uložených približne 45 miliárd eur. Často však držíme v bankách viac peňazí, ako je odporúčaná rezerva na pokrytie mesačných nákladov v prípade neočakávaných udalostí. Táto rezerva by mala byť ľahko dostupná, avšak pokiaľ máme všetky úspory uložené na účte, inflácia postupne znižuje časť ich hodnoty.

„Problémom je, že vplyvom inflácie si môžeme za súčasných 5 000 eur dnes kúpiť také množstvo produktov a služieb, na ktoré by nám pred 10 rokmi stačilo len 3 616 eur. Zároveň sa takto investor oberá o možnosť peniaze vhodným spôsobom investovať a dosiahnuť výnos,“ uviedol spoluzakladateľ investičnej platformy Finax Radoslav Kasík.

Ak sa teda rozhodneš voľné finančné prostriedky investovať, mal by si zvážiť, kam a akú investičnú stratégiu zvoliť. „Často sa pozeráme na rizikovosť investície a takisto na aspekt likvidity, teda ako rýchlo dokážem mať peniaze v prípade potreby poruke.“

„Nepochybne ide o dôležité kritériá, no pritom sa často zabúdame pozrieť na daňové hľadisko a konkrétne zdaňovanie ziskov. Táto téma je nemenej dôležitá a dokáže do veľkej miery rozhodnúť o úspešnosti investičnej stratégie kohokoľvek, a to bez ohľadu na samotnú výšku investície,“ opisuje Radoslav Kasík.

Kedy zdaňovať príjmy z investovania

Portál Akcie poukazuje na to, že zisky z investičných aktivít, ako sú akcie, ETF fondy, podielové listy, kryptomeny či iné cenné papiere, podliehajú zdaneniu až v momente ich predaja. To znamená, že pokým nedôjde k predaju, nezáleží na tom, či tvoja investícia zarába alebo stráca. Ak však k predaju dôjde a výsledkom je zisk, je dôležité myslieť nielen na dane, ale aj na odvody.

Daňová sadzba závisí od výšky dosiahnutých výnosov. V prípade, že zisk z investície nepresiahne limit stanovený ako 176,8-násobok aktuálneho životného minima, čo v roku 2023 činí 41 445,5 eur, uplatní sa sadzba dane 19 %. Prekročenie tohto limitu však znamená, že daň z príjmu môže dosiahnuť až 25 %. K dani je tiež potrebné pripočítať zdravotné odvody vo výške 14 %, ktorých konkrétnu sumu stanovuje príslušná zdravotná poisťovňa.

Ak vlastníš cenné papiere obchodované na burze po dobu minimálne jedného roku, ich výnosy sú oslobodené od daní. Sem patria akcie, ETF fondy a kryptomeny obchodované na burze (ETP). To znamená, že ak vlastníš napr. akcie firmy Apple po dobu viac než jeden rok a pri predaji zaznamenáš zisk, nemusíš z tohto zisku odvádzať daň.

Ak predáš akcie do jedného roka od ich nákupu, štát to považuje za krátkodobé obchodovanie. V takomto prípade musíš zaplatiť daň z akcií, ale existuje možnosť znížiť ju o 500 eur. Tento odpočet je možné uplatniť aj na ostatné druhy aktív. Zníženie daňového základu o 500 eur tiež znamená, že ak tvoj zisk nepresiahne 500 eur, nemusíš ho v daňovom priznaní uvádzať.

Daň z dividendy

Ako ďalej informuje portál Akcie, investori môžu okrem kapitálových výnosov získaných z predaja cenných papierov zarábať aj prostredníctvom dividend alebo úrokových výnosov, ktoré pramenia z držby cenných papierov, ako sú napríklad dlhopisy.

Na Slovensku je daň z dividend stanovená na 7 %. V prípade, že investor obdrží dividendy, ktoré boli už zdanené v zahraničí, môže si túto daň započítať voči svojej daňovej povinnosti na Slovensku. Tento postup zabraňuje dvojitému zdaneniu. V praxi to znamená, že ak bol dividendový výnos zdanený vyššou sadzbou než 7 %, na Slovensku už investor daň z tohto výnosu neplatí.

Pozor však na to, že 7-percentná daňová sadzba sa vzťahuje na dividendy z akcií akciových spoločností a s.r.o. podľa § 51e ods. 3 písm. a) zákona o daniach z príjmov. Pre dividendy z ETF fondov sa uplatňuje vyššia sadzba dane, 19 % alebo 25 %, v závislosti od toho, či príjem prekročil 176,8-násobok životného minima.

Daňová sadzba pre dividendy bude závisieť od rozdielu medzi daňovými sadzbami na Slovensku a v krajine, odkiaľ pochádzajú výnosy. Napríklad, ak je daňová sadzba na Slovensku 19 % a v USA 15 %, daň z dividendy pri ETF fondoch bude v tomto prípade 4 %.

Zdroje: Finax, Akcie

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá