Prichádza Blaha, Ódor aj Becík. Čo všetko by si mal vedieť pred eurovoľbami (PREHĽAD)

 • Voľby sa na Slovensku uskutočnia 8. júna
 • Kandiduje 24 politických subjektov
 • Voliť si budeme 15 poslancov
Na snímke europarlament a volebná urna s vlajkou v pozadí.
Ilustračné foto TASR/Jaroslav Novák, Roman Hanc
 • Voľby sa na Slovensku uskutočnia 8. júna
 • Kandiduje 24 politických subjektov
 • Voliť si budeme 15 poslancov

Už o necelý mesiac nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu (EP). Slováci si tak zvolia, kto bude našu krajinu zastupovať v zahraničí. Prispieť k tomu môžeš aj ty, a to už 8. júna, keď budú u nás voľby do EP prebiehať.

Ak nevieš ako, kedy a kde voliť, si tu správne. Prinášame ti praktické informácie, ktoré by sa ti mohli hodiť ešte predtým, ako sa poberieš do volebnej miestnosti.

Nasledujúce voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať 6. – 9. júna 2024, na Slovensku budeme voliť v sobotu 8. júna.

Čo sú vlastne eurovoľby

Na stránke Európskej únie sa píše, že o voľbách do Európskeho parlamentu ľudia v Európskej únii (EÚ) volia poslancov, ktorí ich budú zastupovať v Európskom parlamente. Voľby sa konajú vo všetkých 27 krajinách, ktoré patria do EÚ. Občania si svojich zastupiteľov volia každých päť rokov, naposledy sme hlasovali v roku 2019. 

Po zvolení sa poslanci zaradia do politických skupín na základe spoločných postojov. Občania EÚ môžu voliť a kandidovať vo voľbách vo vlastnej krajine alebo v krajine EÚ, v ktorej žijú. Aj tvoj hlas rozhoduje o tom, aké rozhodnutia Európsky parlament prijíma pre dôležité oblasti, ktorými sú napríklad hospodárstvo, energia a klíma či postavenie Európy vo svete.

„Hlasovaním máte možnosť vyjadriť svoj názor, prispievate k výberu poslancov nasledujúceho Európskeho parlamentu a rozhodujete o svojej budúcnosti!“ vyzýva Únia na svojom webe.

Pokiaľ máš trochu nejasno v tom, aký je rozdiel medzi jednotlivými európskymi inštitúciami, práve EÚ ponúka jednoduché vysvetlenie pre každého.

„Európska komisia je výkonnou zložkou EÚ, ktorá zodpovedá za navrhovanie a vykonávanie právnych predpisov EÚ a za každodenný chod EÚ. Európsky parlament, ktorý zastupuje záujmy občanov EÚ, a Rada, ktorá zastupuje záujmy krajín, formujú návrhy Komisie, a ak sa na nich zhodnú, prijímajú ich,“ vysvetľujú na webovom sídle.

Koľko poslancov si volíme

Tento počet je v každej krajine rôzny. V júni 2024 sa bude voliť celkovo 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách. O počte europoslancov sa spravidla rozhoduje pred každými voľbami. Celkový počet nemôže presiahnuť viac ako 750. Do počtu sa nezapočítava predseda.

Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov EP, o jedného viac ako vo voľbách v roku 2019.

Počet poslancov EP, ktorí budú zvolení v jednotlivých krajinách vo voľbách v roku 2024:

 • Nemecko: 96
 • Francúzsko: 81
 • Taliansko: 76
 • Španielsko: 61
 • Poľsko: 53
 • Rumunsko: 33
 • Holandsko: 31
 • Belgicko: 22
 • Grécko: 21
 • Česko: 21
 • Švédsko: 21
 • Portugalsko: 21
 • Maďarsko: 21
 • Rakúsko: 20
 • Bulharsko: 17
 • Dánsko: 21
 • Fínsko: 15
 • Slovensko: 15
 • Írsko: 14
 • Chorvátsko: 12
 • Litva: 11
 • Slovinsko: 9
 • Lotyšsko: 9
 • Estónsko: 7
 • Cyprus: 6
 • Luxembursko: 6
 • Malta: 6

Európsky parlament dopĺňa, že počet poslancov Európskeho parlamentu volených z každej krajiny EÚ sa dohodne pred každými voľbami a je založený na zásade degresívnej proporcionality.

V jednoduchosti to znamená, že každý poslanec Európskeho parlamentu z väčšej krajiny zastupuje viac ľudí ako poslanec z menšej krajiny. Minimálny počet europoslancov z každej krajiny je šesť a maximálny počet je 96.

Ako voliť na Slovensku

Pre všetky krajiny Európskej únie platí ten istý hlasovací systém, ktorý zabezpečuje pomerné zastúpenie. To znamená, že počet zvolených členov každej strany závisí od podielu volebných hlasov, ktoré strany získali. Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci hlasovacieho lístka strany, ktorú volia.

Ako volič môžeš použiť maximálne dva preferenčné hlasy na hlasovacom lístku. Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov, sa môžu dostať pred kandidátov, ktorí sú na zozname vyššie. Uvádza sa to priamo na stránke EÚ.

Ďalej Únia informuje, že rôzne volebné obvody v našej krajine nemáme. Znamená to, že existuje len jeden národný volebný obvod a ľudia z celej krajiny si vyberajú z rovnakých kandidátskych listín. U nás si môžeš vybrať až z 24 politických subjektov.

Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín pre voľby do EP v roku 2024:

1 Slovenský PATRIOT
2 MySlovensko
3 Demokrati
4 Magyar Szövetség – Maďarská aliancia
5 SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
6 Spájame Občanov Slovenska – SOSK
7 Pirátska strana – Slovensko
8 SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA
9 Socialisti.sk
10 Slovenská národná strana
11 REPUBLIKA
12 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
13 SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
14 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
15 ZDRAVÝ ROZUM
16 Komunistická strana Slovenska
17 Kresťanská únia
18 SMER – sociálna demokracia
19 Kresťanskodemokratické hnutie
20 Sloboda a Solidarita
21 Progresívne Slovensko
22 SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ
23 HLAS – sociálna demokracia
24 Volt Slovensko

Každá strana musí získať aspoň 5 % hlasov, aby mohli byť jej zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu. Podrobné kandidátky so všetkými menami nájdeš na webe ministerstva.

Čo budú robiť ľudia, ktorých si vyberieš? Poslanci Európskeho parlamentu sa volajú „europoslanci“ a zastupujú 450 miliónov ľudí, ktorí sú súčasťou Únie. Zaoberajú sa návrhmi nových zákonov, menia existujúce zákony a snažia sa ich vylepšiť.

Spoločne s radou EÚ rozhodujú o rozpočte EÚ a tiež dohliadajú na to, ako inštitúcia funguje. Europoslanci tiež hlasujú o obchodných dohodách s krajinami, ktoré nepatria do EÚ, a volia aj predsedu Európskej komisie.

Výsledky si budeš môcť po voľbách skontrolovať priamo na stránke EÚ. Konkrétne ich potom zverejnia na tejto podstránke. O priebehu volieb a o tom, ako dopadli, ťa určite bude informovať aj portál a redaktori Startitup.

Hlasovacie preukazy

Na Slovensku môžeš voliť vo voľbách do EP, ak si v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov a si občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku. Hlasovať môžeš aj v prípade, že si občanom SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku ani na území iného členského štátu Európskej únie.

V prípade, že máš ako občan Slovenskej republiky trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môžeš voliť iba v tomto štáte, pričom volíš poslancov toho štátu, v ktorom žiješ. V eurovoľbách nie je možné voliť zo zahraničia.

Na Slovensku musíš voliť v príslušnej volebnej miestnosti podľa adresy tvojho trvalého pobytu. Ak nemôžeš voliť vo volebnom okrsku, v ktorom si zapísaný, môžeš požiadať obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ti umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska.

Obec tvojho trvalého pobytu na Slovensku ti oznámi dátum a čas konania volieb, číslo tvojho volebného okrsku a adresu volebnej miestnosti spolu s informáciou o samotnom postupe hlasovania. Informuje o tom EÚ v sekcii „Ako voliť“.

Avšak dávaj pozor na dodržané lehoty. E-mailom alebo telefonicky môžeš o hlasovací preukaz požiadať len do 20. mája a osobne na úrade do dňa pred uskutočnením volieb, teda do 7. júna. Ak to nestihneš, tak mimo svoj trvalý pobyt nebudeš môcť voliť.

Ak si občanom EÚ, je potrebné požiadať o zápis do zoznamu voličov najneskôr 29. apríla. „Zápis do zoznamu vykonáva príslušná obec, v ktorej máte trvalý pobyt na Slovensku. Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt v SR a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ale v deň volieb sa nachádza v SR môže voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti po predložení slovenského cestovného pasu,“ píše sa na stránke Únie. Toto platí v prípade, ak si z inej krajiny EÚ a chceš voliť na Slovensku.

Ako voliť

V prípade, že si občanom Slovenska a chceš voliť našich poslancov do EP a v mieste trvalého bydliska, nič robiť nemusíš, stačí sa v deň volieb dostaviť. Voliť poštou, online ani prostredníctvom zástupcu nie je možné.

Postup je v princípe rovnaký ako v prípade akýchkoľvek iných volieb, ktoré sa v našej krajine konajú. Po príchode do volebnej miestnosti (kam si pridelený na všetky druhy volieb) musíš svoju totožnosť preukázať dokladom. A to buď predložením občianskeho preukazu, alebo pobytového preukazu občana Európske únie. Ak volíš prostredníctvom hlasovacieho preukazu, predložíš ho spoločne s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom

V prípade, že si občanom SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenka a ani na území iného členského štátu EÚ, predložíš cestovný doklad (slovenský cestovný pas) a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. A hotovo. Komisia ti následne odovzdá kandidátne listiny, kde si zvolíš sebou preferovanú stranu, zalepíš a vhodíš do urny.

Prečo by si mal ísť voliť

Pripomíname, že na Slovensku nie je zo zákona povinné voliť, občianska povinnosť ti nič neprikazuje. Svojím hlasom ale môžeš zmeniť mnohé.

„Bude to jedinečná príležitosť, keď môžeme všetci spoločne rozhodnúť o budúcnosti Európskej únie. Účasť na voľbách je vždy dôležitá – či už na miestnej, celoštátnej, alebo európskej úrovni. Je to výborná možnosť vyjadriť sa k témam, na ktorých vám záleží,“ nabáda voličov k hlasovaniu Európska únia.

Je dôležité mať na pamäti, že rozhodnutia na úrovni EÚ bezprostredne ovplyvňujú aj našu krajinu. Európsky parlament totiž prijíma právne predpisy, ktoré sa týkajú všetkých: veľkých krajín aj malých komunít, vplyvných koncernov aj začínajúcich podnikov. A to na globálnej aj miestnej úrovni.

Aj tvoj hlas rozhodne, ktorí poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu nás budú zastupovať pri príprave nových právnych predpisov, a ovplyvní aj zostavovanie Európskej komisie. Tieto rozhodnutia ovplyvnia tvoj každodenný život a život mnohých ďalších. Nezabúdaj na to, že ak sa ti niečo aktuálne na úrovni EÚ nepáči, aj ty môžeš prispieť k tomu, aby to zvolení poslanci zmenili.

EÚ tiež na svojej podstránke k voľbám píše, že demokraciu by sme nikdy nemali považovať za samozrejmosť. Je výsledkom kolektívneho úsilia a kolektívnej zodpovednosti, na ktorej sa všetci podieľame.

„Demokraciu tvoria ľudia: odovzdaním hlasu vo voľbách do Európskeho parlamentu určujeme smerovanie a rozhodnutia, ktoré neskôr prijme Európsky parlament, vplývajú na náš život. Neúčasťou na voľbách prichádzame o možnosť ovplyvniť budúcnosť. Navyše to oslabuje európsku parlamentnú demokraciu a jej hodnoty tak strácajú zmysel,“ dodávajú.

Zdroje: European Union, Ministerstvo vnútra, Elections Europe, Ministerstvo vnútra, European Union, European Union, European Union, European Union

Najnovšie videá

Trendové videá