Sociálna poisťovňa ide doplácať dôchodky. Peniaze navyše dostane takmer 50-tisíc penzistov (VÝPOČET)

 • Sociálna poisťovňa bude doplácať dôchodky
 • Dostanú ich niektorí penzisti
 • Týka sa to 47-tisíc poberateľov
Na snímke senior drží peniaze a sociálna poisťovňa.
Ilustračné foto Freepik, TASR/Jaroslav Novák
 • Sociálna poisťovňa bude doplácať dôchodky
 • Dostanú ich niektorí penzisti
 • Týka sa to 47-tisíc poberateľov

Dobrá správa pre penzistov. Portál O peniazoch priniesol informáciu, že Sociálna poisťovňa prepočítava predčasné starobné dôchodky priznané pred 1. januárom 2023. Niektorí z nich sa skutočne potešia.

Tým poberateľom, ktorí do dovŕšenia dôchodkového veku zároveň získali najmenej 40 odpracovaných rokov, upraví zníženie dôchodku z 0,5 percenta na 0,3 percenta. A to za každých 30 dní od vzniku nároku po dovŕšenie dôchodkového veku.

Koľko dostanú?

Podľa dostupných informácií dostávajú peniaze dotknutí dôchodcovia už niekedy v týchto dňoch. Doplatok získajú za obdobie od 1. januára 2023 do výplatného termínu, od ktorého bude zabezpečená pravidelná výplata dôchodku už v zvýšenej sume. O novej výške dôchodku vraj dostanú písomné rozhodnutie do konca mája 2024.

Na Slovensku je v súčasnosti 125.000 takýchto poberateľov, z nich sa v prvom hromadnom spracovaní v máji 2024 prepočíta 47.000 predčasných penzistov. Hovorca poisťovne Martin Kontúr upresnil, že Sociálna poisťovňa vykoná tento krok automaticky a nie je tak potrebné oň žiadať.

Táto zmena sa týka tých predčasných penzistov, ktorí pred 1. januárom 2023 získali 40 odpracovaných rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Od 31. decembra 2022 je v účinná právna úprava, ktorá upravuje pravidlá vyplácania dôchodkov. 

Právna úprava nariaďuje, že sa predčasný starobný dôchodok znižoval o 0,5 percenta za každých 30 dní od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku vždy, bez rozdielu na počet odpracovaných rokov.

„Prepočítaním týchto dôchodkov sa zabezpečí, že všetci poistenci, ktorí získali 40 odpracovaných rokov, budú mať dôchodok znížený iba o 0,3 % a nebudú tak znevýhodnení oproti poistencom, ktorí do predčasného starobného dôchodku odišli od 1. januára 2023,“ vysvetlil Kontúr.

Výhoda nie je pre všetkých

Z informácií vyplýva, že Sociálna poisťovňa v súčasnosti nanovo posudzuje všetkých poberateľov predčasných starobných dôchodkov. Ale len tej skupine, ktorej vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2023.

V prípade, ak títo poberatelia splnili podmienku 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa im zníži takzvanú pokutu. Zníži ju za každých 30 dní skoršieho odchodu do dôchodku, a to z 0,5 percenta na 0,3 percenta. Znamená to, že dostanú vyšší dôchodok o 0,2 percenta.

Nie je to však všetko, čo dôchodcovia od poisťovne dostanú. Sociálna poisťovňa podľa portálu tiež informovala o tom, že penzisti dostanú aj ďalší doplatok. Dotknutým osobám totiž vyplatí doplatok rozdielu od 1. januára 2023 po dátum rozhodnutia, čo je v tomto prípade do mája 2024. Poberateľom dôchodku, ktorých sa táto zmena týka, zašle o tejto zmene písomné rozhodnutie.

„Pre poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorým vznikol nárok pred rokom 2023, to znamená, že sa ich dôchodok buď zvýši (teda splnili podmienku 40 odpracovaných rokov), alebo ostane na rovnakej úrovni (čiže nesplnili podmienku 40 odpracovaných rokov),“ dodal hovorca Sociálnej poisťovne.

Poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorí majú nárok na nové určenie sumy ich dôchodku a nedostanú v priebehu mája rozhodnutie, sa podľa Kontúra nemajú čoho báť. Poisťovňa myslí na všetkých.

„Povinnosťou Sociálnej poisťovne vyplývajúcou zo zákona o sociálnom poistení je prepočítať sumu predčasného starobného dôchodku do 31. decembra 2026,“ uzatvára.

Sociálna poisťovňa bude doplatky vyplácať na etapy. Novú sumu musia totiž určiť viac ako 125-tisíc dôchodcom.

Ako požiadať o predčasný dôchodok

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr ako dovŕši svoj dôchodkový vek, píše sa na webe Sociálnej poisťovne.

Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná. Pomôcť môže aj tým, ktorí si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie.

Máš naň nárok ak:

 • si získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,
 • ti chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo si získal najmenej 40 odpracovaných rokov
 • suma tvojho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • poistné za teba odvádzal zamestnávateľ, ak si mal riadny pracovný pomer, alebo si si ho platil ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo si si ho dobrovoľne platil sám či ho za teba, v určitých prípadoch, odvádzal štát,
 • máš ukončený pracovný pomer a nesmieš pracovať ani ako živnostník.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zdroje: O peniazoch, Sociálna poisťovňa

Najnovšie videá

Trendové videá