Reálna mzda Slovákov klesla najviac za 22 rokov

  • Dopad inflácie cítiť v každom odvetví
  • Nominálna mzda nestačí dobiehať zvyšujúce sa životné náklady
  • Inflácia na Slovensku presiahla hranicu 14 %
muž otvára prázdnu peňaženku
Unspash/AP Towfiqu barbhuiya
  • Dopad inflácie cítiť v každom odvetví
  • Nominálna mzda nestačí dobiehať zvyšujúce sa životné náklady
  • Inflácia na Slovensku presiahla hranicu 14 %

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku počas druhého štvrťroka tohto roka vzrástla medziročne o 7,4 percenta na 1 291 eur.

Oproti prvému štvrťroku tohto roka priemerná mzda po sezónnom očistení nominálne vzrástla o 2,4 %. Životné náklady sa však zvyšovali rýchlejším tempom a výrazne predbehli rast nominálnych miezd.

Po zohľadnení rastu cien priemerná mzda na Slovensku medziročne reálne klesla o 4,5 %. Aktuálna vysoká inflácia spôsobila, že reálny prepad v druhom štvrťroku tohto roka bol najvyšší za posledných 22 rokov. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR.

Slovensko ničí inflácia, najhoršie sú na tom dodávky energie

Všetkých 19 sledovaných odvetví zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy, ale ani v jednom nebol rast dostatočný na kompenzovanie inflácie.

Najvyšší prepad reálnej mzdy na úrovni približne 10 percent pocítili zamestnanci odvetví v hornej časti rebríčka najvyšších priemerných hrubých platov.

V odvetviach finančné a poisťovacie činnosti, ako aj dodávka elektriny, plynu a pary zárobky nominálne rástli len minimálne a reálne poklesli približne o 10 %. Z odvetví s takto vysokými zárobkami zaznamenali štatistici vyšší nominálny rast len v informáciách a komunikácii (+7,0 %), ale aj ten len spolovice dorovnával dopady inflácie.

Inflácia ničí Slovensko - pokles reálnej mzdy
zdroj: Unsplash/Christian Dubovan

Vyšší reálny pokles medzi 8 až 10 percent zaznamenal Štatistický úrad SR aj vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení, zdravotníctve a sociálnej pomoci a vo vzdelávaní.

V 11 odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za celé slovenské hospodárstvo. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, a to 745 eur.

V ostatných činnostiach dosiahli priemerné zárobky 818 eur a v stavebníctve 909 eur. Tieto odvetvia však mali dynamické rasty miezd a tak nezaznamenali významný reálny pokles.

Reálna mzda poklesla v každom kraji

Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod aj priemysel, zaznamenali vyššie percentuálne medziročné prírastky miezd.

V priemysle mzdy stúpli nominálne o 7,7 percenta na úroveň 1 383 eur, reálny pokles tak predstavoval 4,3 percenta. V oblasti obchodu mzdy vzrástli v nominále o 10,1 percenta na 1 243 eur, čo stlmilo reálny pokles na 2,1 %.

Nad priemerom celého hospodárstva boli mzdy opäť len v Bratislavskom kraji, kde priemerná mzda dosiahla 1 577 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala priemerná mesačná mzda od 984 eur v Prešovskom do 1 260 eur v Košickom kraji.

Vo všetkých krajoch bola mzda vyššia ako pred rokom, ale ani v jednom kraji nebol rast dostatočný, aby dorovnal vplyv inflácie.

Preto reálna mzda vo všetkých krajoch Slovenska klesla, najviac v Prešovskom kraji, o 6,2 % a najmenej v Košickom, o 2,8 %.

V súhrne za prvý polrok tohto roka dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca 1 252 eur. Medziročne sa zvýšila o 7,7 %, reálna mzda klesla o 2,9 %.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Trendové videá