Rektor STU Robert Redhammer: Slovenská veda a výskum sú v ohrození

  • Jednou z inštitúcií, ktorá umožňuje Slovákom robiť vedecký výskum, je Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Objavili s avšak informácie, že ministerstvo školstva plánuje prepustiť polovicu jej zamestnancov. Rektor STU vyjadril obavy z dôsledkov tohto kroku.
people-219985_1280
pixabay.com
  • Jednou z inštitúcií, ktorá umožňuje Slovákom robiť vedecký výskum, je Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Objavili s avšak informácie, že ministerstvo školstva plánuje prepustiť polovicu jej zamestnancov. Rektor STU vyjadril obavy z dôsledkov tohto kroku.

Hromadné prepúšťanie v APVV totiž môže ohroziť fungovanie slovenského výskumu a vývoja. „Ide o dôležitú formu financovania nielen pre univerzity, SAV, ale aj pre inovátorské podniky,“ píše rektor STU Robert Redhammer na svojom blogu. Na Slovensku totiž táto inštitúcia zabezpečuje financovanie výskumu zo zákona. Poskytuje granty pre nezávislý výskum a umožňuje to, aby bolo poskytovanie peňazí na projekty nezávislé od politikov či iných subjektov.

„Výskum je jednou z činností, pri ktorej zlyháva voľný trh. Čím je fundamentálnejší alebo základnejší, tým dlhšie trvá, než sa z neho získajú hospodárske či spoločenské benefity. Ale ak sa potom dostavia, sú väčšie a výraznejšie,“ vysvetľuje rektor. Dodáva však aj to, že náklady na výskum sa zvyčajne nevrátia. Jeho vplyv na život celej spoločnosti však môžu byť nepostrádateľný, preto sa bežne podporuje z verejných zdrojov.

Súťaže projektov o granty sú však transparentné a neovplyvňujú ich žiadne iné záujmy či samotní zamestnanci agentúry, ktorí tu plnia len administratívnu úlohu. Potenciálny prínos projektov posudzujú fundovaní odborníci na príslušnú problematiku, ktorí sú od agentúry nezávislí. Do výberu sa dostanú len tie najlepšie návrhy a keďže financie sú obmedzené, získa ich len malá časť projektov.

pexels.com

„Na Slovensku je hlavnou agentúrou financujúcou vedecký i priemyselný výskum a vývoj práve APVV. Bola projektovaná na ročný rozpočet 40 mil. eur, ktorý mala dosiahnuť do roku 2010. Žiaľ, ani dodnes ho nedosiahla. Ba čo horšie, v obdobiach napätého štátneho rozpočtu sa projektový výskum škrtal ako prvý. V súčasnosti je agentúra s 29 mil. eur silne podfinancovaná,“ tvrdí Robert Redhammer.

U zdravo fungujúcej agentúry by táto suma mala dosahovať asi 60 miliónov eur. APVV porovnáva napríklad s Grantovou agentúrou ČR, ktorá disponuje sumou päťkrát vyššou. Upozorňuje tiež na paradox, že Slovensko sa chváli najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v celej Európe, pričom však realita minimálne v oblasti investovania do výskumu ukazuje niečo iné.

Situácia v APVV a hrozba toho, že sa výrazne zhorší, ho preto desí. Túto agentúru považuje za veľmi dôležitú pre inovácie a vývoj, ako aj pre prirodzený rozvoj univerzitného prostredia. Pre ne je podľa rektora kľúčové, aby mohli súťažiť o financovanie výskumu priamo a aby boli financované výhradne z inštitucionálnej dotácie.

„Súčasné informácie o dianí v APVV považujeme na vysokých školách za nešťastné. Verím, že patria do kategórie nedorozumení či nedopatrení a nie sú predzvesťou likvidácie výskumu na Slovensku či nebodaj snahy o nivelizáciu kvality univerzít. Dôležité bude, aby sa objem financií na výskumné projekty výraznejšie zvyšoval a tiež, aby sa dostávali k vedcom a inovátorom načas,“ dodal rektor.

Financovanie slovenského výskumu má tiež nepochybne vplyv na uplatnenie študentov vysokých škôl či na inovačnú a konkrurenčnú schopnosť našej krajiny.

Zdroj článku: redhammer.blog.sme.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech