Revo­luč­ný gene­tic­ký star­tup sa teší mili­ó­no­vým inves­tí­ciám!

Alexandra Dulaková / 17. augusta 2015 / Business

Aké skve­lé by bolo, keby sme vede­li upra­viť naše DNA a vyma­zať z neho všet­ky nevy­ho­vu­jú­ce gény? Zba­vi­li by sme sa tak HIV, Alz­he­i­me­ra, či pre­d­is­po­zí­cie na infar­kt. Toto ale nie je fik­cia. Pod­ľa všet­ké­ho by to moh­la byť naša blíz­ka budúc­nosť. Do jej rea­li­zá­cie inves­to­va­li stov­ky mili­ó­nov pop­red­ní pod­ni­ka­te­lia.

 

Editas Medicine nedávno oznámila, že na vývoj ich revolučnej metodológie dostali finančnú injekciu vo výške 120 miliónov dolárov. Medzi hlavnými investormi figuruje Dr. Boris Nikolic, ktorý vo vedecko-technických záležitostiach úzko spolupracuje s Billom Gatesom. Ten teda značne prispel tiež. Netreba sa mu čudovať. To, čo zamýšľa Editas Medicine by nás ako ľudstvo mohlo radikálne posunúť dopredu. Spoločnosť vznikla už v roku 2013, taktiež s veľkou finančnou zásluhou investorov, a odvtedy sa nemilosrdne ženie smerom k vedeckej revolúcii.

 

 

Ústredným bodom výskumu je tzv. CRISPRS-Cas9, nástroj na úpravu genetického materiálu. Dokáže eliminovať defekty a choroby, ktoré sa ešte dnes nedajú poriadne liečiť. Projekt má potenciál zmeniť svet medicíny a v konečnom dôsledku aj svet bežných ľudí. Mal by byť schopný vymazať alebo prepísať sekvencie DNA, ktoré sú zodpovedné za zákerné diagnózy. To všetko bez toho, aby ovplyvnil tie časti DNA, ktoré sú v poriadku a s ktorými by sa manipulovať nemalo. Chce to však ešte kopu času, výskumu a dotácií.

 

Tento systém zatiaľ nie je pripravený na ľudské experimenty. Jeho najväčším predpokladom je ale to, že na liečbu ľudí pripravený bude. V laboratórnych priestoroch sa jeho schopnosti doteraz testovali na liečbe slepoty a neskôr budú skúšky prebiehať na DNA s deformáciami krvi. V tomto prípade sa budú pokúšať chybnú sekvenciu vymeniť za celkom novú. Ak sa jeho účinnosť potvrdí a neskôr bude využiteľný aj pre ľudí, dôsledky pre ľudstvo by mohli byť fenomenálne. 

 

Zdroj: Tech Insider  

Pridať komentár (0)