Rozhovor so sarkastickými ľuďmi nás robí inteligentnejšími

  • Okrem toho, že sarkastickí ľudia majú vyššiu mozgovú aktivitu, platí aj fakt, že ju zvyšujú ľuďom vôkol seba. Krásny vedľajší efekt, čo povieš?
teen-722650_1920
pixabay.com/teen
  • Okrem toho, že sarkastickí ľudia majú vyššiu mozgovú aktivitu, platí aj fakt, že ju zvyšujú ľuďom vôkol seba. Krásny vedľajší efekt, čo povieš?

Uraziť ľudí bez toho, aby si to uvedomili, je majstrovstvo, ktoré zvládajú len sarkastickí ľudia. Práve vtipkovanie je spôsob, ako sa zachraňujeme a zjednodušujeme nepríjemné situácie, prekrývame kritiku s humorom. Na druhej strane, uštipačný a povýšenecký sarkazmus môže byť bolestivejší než obyčajná kritika.

V najnovších štúdiách bolo dokázané, že nielen schopnosť komunikovať v sarkastickom jazyku, ale aj rozumieť sarkazmu závisí od rozvoja kognitívnych zručností v mozgu. Tieto zručnosti sa nachádzajú v oblastiach, kde je aj centrum reči a rozoznávanie emócií. Samotný sarkazmus je podľa psychologičky Shamay-Tsoory úzko spätý so schopnosťou rozumieť mentálnym stavom druhých ľudí.

Sarkazmus stimuluje komplexné myslenie a cvičí náš mozog viac než úprimné vyhlásenia. Je to tak, pretože pochopiť sarkastické vyjadrenia druhých, stojí mozog oveľa viac aktivity. Vyžaduje to až trojstupňovú neurotickú cestu, aby sme pochopili niečiu iróniu. Najprv jazykové centrum v ľavej hemisfére interpretuje doslovný význam slov. Potom predné laloky a pravá hemisféra spracujú zámer druhej osoby a nezrovnalosti medzi doslovným významom a sociálnym a emocionálnym kontextom. Nakoniec náš sarkastický meter rozhodne o skutočnom význame slov.

Sarkazmus vyžaduje mentálnu gymnastiku a podporuje kreatívne riešenie problémov. V štúdii v Izraeli bolo dokázané, že študenti boli schopní kreatívnejšie riešiť problémy, ak počúvali sarkastické sťažnosti, nie nahnevané.

Reportér Richard Chin vysvetľuje, že aktívny sarkazmus by mohol byť použitý ako mentálne cvičenie, rovnako ako sa kľuky využívajú na telesné cvičenie.

 

Takéto cvičenie mozgu je prospešné pre všetkých a ocenia ho hlavne tí sarkastickejší – veď koho už baví rozprávať sa s ľuďmi, ktorí majú nulové pochopenie pre sarkazmus. Záleží však hlavne na tom, s kým sa rozprávame, pretože niekomu nepomôže ani pravidelné cvičenie.

Zdroj:puckermob.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech