S otravnými telefonátmi môžeš raz a navždy skoncovať. Štát dovolí Slovákom blokovať marketingové volania

  • Otravujú ťa volania od marketingových spoločností?
  • Štát priniesol novinku, ktorá ti môže pomôcť
muž telefonuje
Unsplash/freestock
  • Otravujú ťa volania od marketingových spoločností?
  • Štát priniesol novinku, ktorá ti môže pomôcť

Asi aj ty poznáš situáciu, kedy ti počas dôležitého stretnutia či počas práce zazvoní telefón. Na displeji uvidíš telefónne číslo a ty prerušíš meeting a utekáš ho zdvihnúť. Nie je to však nič dôležité – len prieskum. Počas posledných rokov sa s takýmito hovormi „roztrhlo vrece“ a množstvo Slovákov riešilo, ako sa nevyžiadaných telefonátov zbaviť.

Štát tak pred niekoľkými mesiacmi začal situáciu riešiť. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na svojom webe ponúka možnosť po novom zablokovať časť hovorov, respektíve dáva Slovákom možnosť rozhodnúť sa, ktoré hovory prijať chcú.

„Ak kontaktovaný zákazník uvidí na svojom telefónnom displeji trojčíslie (0)888, má vedieť, že ide o marketingový hovor s ponukou na produkty či služby a on sám sa rozhodne, či hovor prijme, alebo nie. Novinkou od 1.11.2022 je, že zákazník sa dokonca sám môže rozhodnúť, z ktorej marketingovej oblasti chce byť kontaktovaný,“ upozornil v tlačovej správe Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

Do platnosti totiž vstúpil Zákon o elektronických komunikáciách, na základe ktorého od 1. novembra spustil úrad aj Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní.

Slováci ho môžu nájsť na webovej adrese nevyziadanevolania.sk alebo priamo na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk v ľavom stĺpci, kde je banner s názvom Nevyžiadané volania. „Aktualizácia účinnosti telefónnych čísel registrovaných v zozname bude prebiehať pravidelne vždy k 1. a 16. dňu v kalendárnom mesiaci,“ uvádza úrad v tlačovej správe.

Každý občan si môže v zozname určiť, z akých telefónnych čísel si neželá byť kontaktovaný. Marketingové spoločnosti budú povinné preverovať si, či si človek, ktorému chceli volať, želá alebo neželá byť kontaktovaný. „Zákazník sa pri registrácii v zozname môže sám rozhodnúť, či zamedzí všetky marketingové volania na svoje telefónne číslo alebo si vyberie len konkrétne marketingové oblasti, z ktorých si neželá byť s ponukami telefonicky kontaktovaný,“ povedal predseda úradu Ing. Ivan Marták.

Zároveň podotýka, že si občan môže zvoliť, či chce zamedziť len volaniam o konkrétnej téme – napríklad gastronómia či poisťovníctvo. Úrad bude dodržiavanie týchto nových obmedzení kontrolovať, zároveň však existuje možnosť nahlásiť prípadné pochybenie zo strany marketingových spoločností.

„V prípade, že subjekty si nebudú plniť zákonné povinnosti a nebudú sa pred marketingovým kontaktovaním riadiť týmto zoznamom a porušia pravidlá, úrad subjektom vykonávajúcim priamy marketing udelí pokutu od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie,“ informuje úrad. 

Existuje niekoľko výnimiek, v prípade ktorých môže človeka kontaktovať aj telefónne číslo, ktoré je uvedené v zozname:

1. V prípade, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý kontaktné údaje získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. 

Ak teda bude niekomu volať napríklad zástupca e-shopu, v ktorom nedávno zákazník nakúpil a uviedol svoje kontaktné údaje, e-shop mu môže zavolať za účelom predstavenia ponuky podobných tovarov alebo služieb, napríklad doplnkového sortimentu. V takomto prípade nejde o porušenie a e-shop môže svojmu zákazníkovi zavolať aj napriek tomu, že číslo uviedol v zozname. Je, samozrejme, možnosť toto volanie priamo počas telefonátu alebo aj inou formou namietať a volajúci subjekt je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac túto osobu telefonicky nekontaktovať.

2. V prípade, ak je osoba v zmluvnom vzťahu s konkrétnym subjektom.

Ak má napríklad konkrétna osoba uzatvorenú zmluvu s mobilným operátorom, môže mobilný operátor tejto osobe zavolať napriek tomu, že uviedla svoje číslo v zozname. Aj v tomto prípade tiež platí právo toto volanie priamo počas telefonátu, alebo aj inou formou namietať a mobilný operátor je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac svojho zákazníka telefonicky nekontaktovať s marketingovou ponukou.

3. V prípade, ak si účastník alebo užívateľ marketingovú komunikáciu vyslovene vyžiadal.

Napríklad ak niekto požiadal o cenovú ponuku na zimnú dovolenku, môže mu cestovná kancelária zavolať bez toho, aby si overovala, či telefónne číslo záujemcu je registrované v zozname. 

Zdroj: TS

Najnovšie videá

Trendové videá