Slováci majú nárok na nevyplatený dôchodok po zosnulom. Zisti, ako oň správne požiadať (NÁVOD)

  • Zisti, či máš nárok na nevyplatený dôchodok
  • Požiadať môžeš dvomi spôsobmi
  • Dozvieš sa aj to, ako podať žiadosť
Pozostalí po úmrtí blízkeho majú nárok na dedičstvo nevyplateného dôchodku. Takto oň požiadaš správne ( NÁVOD)
Ilustračný obrázok Ilustračné foto: TASR/Milan Kapusta, Unsplash/Markus Spiske
  • Zisti, či máš nárok na nevyplatený dôchodok
  • Požiadať môžeš dvomi spôsobmi
  • Dozvieš sa aj to, ako podať žiadosť

Ak tvoj manžel, manželka, mama alebo otec poberali pred smrťou dôchodok, máš možno nárok na časť z neho, ktorá im zostala nevyplatená ku dňu úmrtia. Sociálna poisťovňa takýto nevyplatený dôchodok vypláca najbližším príbuzným zomrelej osoby.

V tomto článku ti objasníme, ako funguje dedičstvo nevyplateného dôchodku na Slovensku a kto má naň nárok. Zároveň sa dozvieš, ako si oň správne požiadať a aké doklady budeš potrebovať.

Kedy vzniká nárok 

Ako informuje Sociálna poisťovňa, nárok na nevyplatený dôchodok po zomrelom vzniká, ak si dôchodca neprevzal dôchodok alebo ak mu bol dôchodok pred smrťou priznaný, alebo ak poistenec splnil podmienky nároku na dôchodok, podal si žiadosť na jeho výplatu a následne zomrel.

„Sociálna poisťovňa v takomto prípade vyplatí nevyplatený dôchodok postupne manželovi/manželke, deťom a rodičom zomrelého, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti, alebo nie.“

Ako teda požiadať o nevyplatený dôchodok po zomrelom? Ak si manžel alebo manželka zomrelého, nárok si podľa Sociálnej poisťovne môžeš uplatniť pri podaní žiadosti o vdovecký či vdovský dôchodok.

Môže však nastať situácia, keď si dieťa. Vtedy si nárok uplatníš žiadosťou o vyplatenie splatných súm na dôchodkovej dávke po zomrelom rodičovi, v ktorej zároveň vyhlásiš, že si jediným dieťaťom zomrelého. Poisťovňa tiež informuje, že pre viacerých deťoch berieš na vedomie, že nevyplatený dôchodok je spoločným nárokom všetkých detí zomrelého.

Požiadať môžeš dvomi spôsobmi 

„O nevyplatený dôchodok po zomrelom požiadate elektronicky cez www.slovensko.sk s elektronickým občianskym preukazom tu: Žiadosť o vyplatenie splatných súm na dôchodkovej dávke po zomrelom rodičovi/dieťati. O nevyplatený dôchodok po zomrelom môžete požiadať aj písomne formulárom,“ informuje Sociálna poisťovňa. 

Upozorňuje tiež, že žiadosť musí byť podpísaná a pravosť podpisu úradne (notárom, pracovníkom obce alebo okresného úradu) osvedčená.

„Úradné osvedčenie sa nevyžaduje, ak je žiadosť podpísaná po preukázaní totožnosti pred zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne, Informačno-poradenského centra ústredia Sociálnej poisťovne alebo príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia, ak má žiadateľ bydlisko v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švajčiarskej konfederácie alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.“

Ako podať žiadosť? 

Máš na výber dva spôsoby:

1. Poštou:

  • Pošli vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie Ul. 29. augusta č. 8 813 63 Bratislava 1

2. Elektronicky cez eSchránku:

  • Ak máš aktivovanú eSchránku a elektronický občiansky preukaz (eID), môžeš podať žiadosť elektronicky.
  • Podrobné informácie o tom, ako podať žiadosť cez eSchránku, nájdeš na Ústrednom portáli verejnej správy: https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka.

„O nevyplatený dôchodok po zomrelom môžete požiadať aj osobne v pobočke Sociálnej poisťovne. Stačí, ak potrebné údaje poskytnete do zápisnice spísanej zamestnancom pobočky, pred ktorým ju aj podpíšete. Podpis v takom prípade netreba úradne osvedčiť,“ informuje Sociálna poisťovňa. 

Po úmrtí blízkej osoby a vystavení listu o prehliadke mŕtveho ťa čaká séria administratívnych krokov, ktoré je potrebné vybaviť. Mnoho z nich môže byť náročných a stresujúcich v ťažkom období smútku. Nedávno sme pre teba pripravili niekoľko užitočných rád, ktoré by ti mohli pomôcť. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Najnovšie videá

Trendové videá