Slováci na vlastné náklady premenili ošarpanú zastávku na ľudové dielo

  • Modra dostala vďaka jej šikovným obyvateľom zastávku, akú jej môže závidieť nie jedno slovenské mesto
  • Zničenú miesto dokázali premeniť na kus umenia, ktoré zaujme na prvý pohľad
mi
Slovenská ľudová majolika
  • Modra dostala vďaka jej šikovným obyvateľom zastávku, akú jej môže závidieť nie jedno slovenské mesto
  • Zničenú miesto dokázali premeniť na kus umenia, ktoré zaujme na prvý pohľad

Slovenská ľudová majolika sa už roky zaoberá tvor­bou ručne ro­be­nej úžit­ko­vej ke­ra­miky, a to hlavne mod­ran­skej ma­jo­liky a ka­me­niny.Spoločne oži­vu­jú tra­dičné tvary a vzory, vy­mýš­ľajú nové ná­vrhy a vy­tvá­rajú tak mo­dernú ke­ra­miku s nádychom tradície. Tým za­cho­vá­va­jú tra­dí­cie a krásu sta­rej hrn­ča­riny.

Najnovšie však ľudí prekvapili jedným milým počinom. Roky chátrajúcu zastávku autobusu svojpomocne premenili na kúsok, ktorý by uvítali asi v každom slovenskom meste, kde majú autobusové zastávky tie najlepšie časy už dávno za sebou.

“Väčšinu času robíme keramiku, ale dnes sa nám podarilo špeciálne dielo – dali sme do krásy zastávku pred našou bránou. Fotky ukazujú stav pred a dnes. Ešte však musíme dorobiť pár drobností,” popisuje inováciu tím Slovenskej ľudovej majoliky

“Adoptovali sme si zastávku. Stojí priamo pred našou bráničkou, zastavujú pri nej autobusy do Šenkvíc. Volá sa majolika, tak nech je aj krásna. Ornamenty maľoval Mirec, ostatné Majko, Jakub a Tino,” popisujú nový kúsok.

Nová zastávka sa nesie v štýle veľmi cenenej majoliky. Ide o jednu z tech­ník vý­roby ke­ra­miky. Špe­ci­fická je tým, že sa nízko pá­lený črep na­máča do bie­lej gla­zúry, do kto­rej sa za su­rova far­bami na­ma­ľuje or­na­ment, ktorý po dru­hom vý­pale pre­be­rie lesk bie­lej gla­zúry. Na zastávke môžeš vidieť  his­to­rický ornament z ob­lasti zá­pad­ného Slo­ven­ska – oko­lia Modry s ty­pic­kými prv­kami kve­tov, rast­li­nami, re­mes­lami.

Nový vzhľad dostala aj autobusová zastávka v Grinave. Okoloidúci a cestujúci tu mohli stráviť čas čakania a cítiť sa ako vo vlastnej obývačke. Cieľom projektu bolo vyčariť úsmev na tvárach ľudí. Autori projektu, združenie Aktivity Grinava, chcú ukázať, že všetko sa dá, a zároveň chcú rozoslať pozitívnu energiu.

Podobný kúsok sa podaril aj obyvateľom Stupavy. Podnet na tento záslužný čin dala riaditeľka mestského kultúrneho centra Katarína Prevendarčíková. Ľudia sem priniesli stolíky, koberce, vankúše, kvetináče s kvetmi a skriňu, do ktorej dali knihy. Bohužiaľ, ako to je na Slovensku už akosi zvykom, ak je niečo pekné a dá sa to zničiť, tak si to poškodíme. Zastávka v Stupave vydržala v pôvodnom stave len 3 týźdne.

 

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech