Slováci, pozor. Termín na podanie daňového priznania bude tento rok iný

  • Do uvedeného termínu je potrebné aj daň zaplatiť
  • Ak potrebuješ, tak oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané taktiež do toho času
termín daňového priznania je mierne neskôr
Ilustračné foto, TASR/rantišek Iván
  • Do uvedeného termínu je potrebné aj daň zaplatiť
  • Ak potrebuješ, tak oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané taktiež do toho času

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za minulý rok je potrebné podať do 2. apríla tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb podáva každý daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli 2 461,41 eur, alebo ak vykazuje daňovú stratu.

Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

„Ak daňovníci zákonom stanovený termín nestíhajú, môžu finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia,“ zdôraznila hovorkyňa finančnej správy Drahomíra Adamčíková.

Oznámenie o predĺžení lehoty

Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 2. apríla na miestne príslušný daňový úrad, ak ho daňovník podáva v papierovej forme. Povinne elektronicky komunikujúce osoby oznámenie podávajú finančnej správe elektronicky prostredníctvom jej portálu.

Týka sa to fyzických osôb, ktoré sú podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a sú registrované pre daň z príjmov a rovnako aj právnické osoby zapísané v Obchodnom registri. Oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a je zverejnené na portáli finančnej správy.

Pripomeňme si tiež, kedy daňovník nemá povinnosť podať daňové priznanie. V prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy vlani nepresiahli 2 461,41 eur s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu. Ak daňovník poberal napríklad materský a rodičovský príspevok, teda dosiahol príjmy oslobodené od dane.

Tiež nemá povinnosť podať DP, ak mal príjmy, ktoré nie sú predmetom dane ako napríklad úver, pôžička, dar alebo aj dosiahol príjmy, u ktorých bola daň vyberaná zrážkou. Viaceré výnimky z podania daňového priznania majú aj právnické osoby.

Aká je pokuta za nepodanie daňového priznania? >>>

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: SITA, Archív Startitup

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá