Slováci sa „vyznamenali“. Ukrajinských utečencov neznášame najviac z V4

  • Spomedzi krajín V4 je Slovensko na chvoste v kontexte pozitívneho vnímania utečencov z Ukrajiny
  • Ukazuje to nový prieskum mimovládnej organizácie GLOBSEC
Na snímke je migrantka z Ukrajiny na Slovensku s banerom, ktorý hovorí o pomoci Slovákov Ukrajincom
TASR/František Iván
  • Spomedzi krajín V4 je Slovensko na chvoste v kontexte pozitívneho vnímania utečencov z Ukrajiny
  • Ukazuje to nový prieskum mimovládnej organizácie GLOBSEC

Zatiaľ čo väčšina obyvateľov Česka, Maďarska a Poľska má pozitívny názor na ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, 52 % ľudí na Slovensku vníma ich prítomnosť negatívne. Prieskum ukázal, že najmenej negatívne vnímajú ukrajinských utečencov v Poľsku (11 %), nasleduje Maďarsko (15 %) a v Česku vníma ukrajinských utečencov negatívne 25 % populácie. 

Slovensko je teda jediná krajina v našom regióne, ktorej ani polovica populácie nevníma ukrajinských utečencov pozitívne. Najviac pozitívne vnímajú utečencov z Ukrajiny obyvatelia Poľska (85 %). 

„Jedným z kľúčových faktorov negatívneho vnímania ukrajinských utečencov sú obavy ľudí pred pomocou utečencom, a teda zaťaženie vlastnej ekonomickej situácie v krajine. To sa odráža aj v názore na to, akú podporu by mali utečenci dostávať,“ vysvetlil jeden z autorov prieskumu Patrik Szicherle, výskumný pracovník Centra pre demokraciu a odolnosť v GLOBSEC-u.

Forma pomoci 

Za najmenej výhodnú formu pomoci považuje väčšina obyvateľov V4 bezplatné jazykové kurzy či bezplatné ubytovanie a dotované ubytovanie. 

Až 68 % Slovákov by si zároveň želalo zníženie všetkej pomoci poskytovanej Ukrajincom. Slováci tiež vystupujú ako jediná populácia, kde väčšina verí, že tí, ktorí utekajú z Ukrajiny, by nemali získať prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti. 

„Ďalším rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim vnímanie ľudí utekajúcich pred vojnou je stranícka politika. Voliči strán, ktoré propagujú nepriateľskú rétoriku voči utečencom, oveľa častejšie vnímajú prítomnosť Ukrajincov nepriaznivo,“ tvrdí spoluautorka prieskumu Jana Kazaz, výskumníčka Centra pre demokraciu a odolnosť, GLOBSEC.

zdroj: Globsec

Nepriaznivý obraz o Ukrajincoch je častejší aj medzi ľuďmi, ktorí ako zdroj správ využívajú osobné komunikačné kanály a sociálne siete. Pre viac ako 20 % ľudí sú práve tieto komunikačné kanály najviac využívané a vytvárajú priestor pre ešte väčšie negatívne vnímanie ukrajinských utečencov. 

Ako prieskum ukazuje, kým pre Maďarov je osobná komunikácia a sociálne siete najmenej dôležitým zdrojov správ, pre Slovákov sú naopak najdôležitejšie. Ďalšie vysvetlenie negatívneho vnímania ukrajinských utečencov môžeme nájsť vo vnímaní vinníka konfliktu na Ukrajine. Slováci podľa aktuálnych dát neprikladajú Rusku značnú zodpovednosť za konflikt. To čiastočne vysvetľuje aj negatívne vnímanie utečencov z Ukrajiny. 

Z prieskumu ďalej vyplýva, že vnímanie a názory nie sú tvorené len vlastnými skúsenosťami jednotlivcov; sú ovplyvnené rôznymi vonkajšími faktormi, vrátane „osobných príbehov“, ktoré sú často vytrhnuté z kontextu alebo zovšeobecnené vzhľadom na celú skupinu ukrajinských utečencov. 

zdroj: Globsec

Politické hlasy a organizácie poskytujúce pomoc Ukrajincom utekajúcim pred vojnou preto musia zostať ostražité, ak si chcú zachovať relatívne pozitívny pohľad na utečencov prichádzajúcich do krajín V4.

Nevyprovokovaný útok Vladimira Putina na Ukrajinu spôsobil nielen rozsiahle zničenie, ale aj značný prílev utečencov do krajín V4. K novembru 2022 je v Poľsku podľa oficiálnych údajov registrovaných približne 1,5 milióna utečencov, v Česku takmer pol milióna, 100-tisíc na Slovensku a približne 31 000 v Maďarsku. 

Prieskum pre GLOBSEC robila agentúra FOCUS na vzorke 1 000 ľudí v každej krajine V4. Prieskum skúmal názory respondentov na celý rad otázok vrátane ich postojov k prijímaniu utečencov, pomoci utečencom, vnímaniu hrozieb a pripisovaniu viny za konflikt.

Zdroj: TS

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá