Na fotovoltiku prechádza stále viac Slovákov. Nikdy sa neoplatila viac, dokáže ušetriť tisíce: Pomôže aj štát

 • V poslednom roku sa zvýšil dopyt po fotovoltických systémoch, mohli za to aj vysoké ceny energií
 • Domácnosti s fotovoltikou sú schopné pokryť väčšinu svojej spotreby z vlastných zdrojov
 • Štát na zelenú energiu poskytuje aj dotácie, ušetriť sa dá ešte viac
fotovol
Fotovoltika patrí k najekologickejším spôsobom výroby energie Energovision
 • V poslednom roku sa zvýšil dopyt po fotovoltických systémoch, mohli za to aj vysoké ceny energií
 • Domácnosti s fotovoltikou sú schopné pokryť väčšinu svojej spotreby z vlastných zdrojov
 • Štát na zelenú energiu poskytuje aj dotácie, ušetriť sa dá ešte viac

Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje za rok energiu za približne 2 000 eur. Poplatky za elektrickú energiu sa však dajú znížiť až o 60 %

Jedným z riešení, ktoré je navyše aj ekologické, je fotovoltika. Solárne riešenia síce znamenajú vyššiu počiatočnú investíciu, ale z dlhodobého hľadiska šetria peniaze. 

Podľa odborníkov sa prvých pár rokov celý fotovoltický systém zaplatí vďaka úspore za elektrinu a ďalšie roky domácnosti výrazne šetria. Platí pritom, že čím je vyššia cena elektriny, tým bude vyššia aj úspora. Návratnosť sa na Slovensku pohybuje v rozmedzí od 5 do 10 rokov. 

Navyše, sú tu priaznivé klimatické podmienky na získavanie energie zo slnka. To znamená, že medzi južnými a severnými regiónmi je rozdiel v získavaní tepla zo slnečnej energie len 15 %. Efektívne využívanie energie z fotovoltiky tak významne zvyšuje energetickú nezávislosť a peniaze vie ušetriť o viac ako polovicu.

Podľa spoločnosti Energovision, ktorá sa zaoberá fotovoltickými riešeniami, je prechod na zelenú technológiu pre domácnosti jednoduchý. Na základe ročnej spotreby aplikujú návrh fotovoltického riešenia, pričom zohľadnia typ strechy a voľnú plochu, na ktorú umiestnia správne fotovoltické panely.

RSEK6890
zdroj: Energovision - Vyššie vstupné náklady pri fotovoltike dokáže vykompenzovať aj štátna dotácia.
Ako funguje fotovoltika

Slnečné lúče dopadajú na fotovoltický panel, ktorý je nainštalovaný na streche domu. Prostredníctvom tzv. fotoelektrického javu sa premieňa svetelná energia na elektrickú.

Po tom, ako sa jednosmerný prúd premení na striedavý, je k dispozícii elektrická energia, ktorá je využiteľná pre domácnosť na bežnú spotrebu.

Zjednodušené povedané: fotovoltika premieňa slnečné lúče na energiu. Pozri si fotovoltické riešenia na kľúč pre domácnosti →

Fotovoltika šetrí stovky eur

Príklad:

Predpokladáme, že systém, ktorý chceme vybudovať, bude hybridný, bude mať výkon 5,16 kWp (kilowatt peak), na základe fotovoltických panelov s výkonom 430 W, využívaná plocha je 23 m2 a nechceme predávať prebytočnú energiu.

Spotrebu a výrobu energie predpokladáme ročne na 5 546 kWh, cenu za kWh 0,16 eur a investíciu cca 4 700 eur (v ktorej je už odpočítaná možná dotácia 2 500 eur).

Cena zahŕňa aj solárny systém, administratívnu podporu, montážnu konštrukciu, dodatočné náklady na elektromateriál a inštaláciu. Dobu návratnosti vypočítame tak, že investíciu vydelíme úsporou za rok. V tomto prípade to bude 4 700 eur / 887 = 5,2 roka. 

„Návratnosť systému je 63 mesiacov (5 rokov a 3 mesiace). Po tejto dobe klient zo svojho fotovoltického systému profituje,“ vysvetľuje CEO Energovision Lukáš Bago. 

Návratnosť ovplyvňuje niekoľko faktorov

Presný výpočet návratnosti nie je možný bez obhliadky miesta inštalácie fotovoltického systému. Ovplyvňuje ju však niekoľko faktorov: 

 • výkon a výber systému: výber vhodného fotovoltického systému pre konkrétnu domácnosť ovplyvňuje nielen vstupnú investíciu, ale aj návratnosť investície,
 • spotreba rôznych spotrebičov: akú spotrebu majú jednotlivé spotrebiče v domácnosti a kedy sú spustené,
 • či sa bude predávať nespotrebovaná energia: ak sa nespotrebovaná energia nebude predávať, doba návratnosti investície sa predĺži,
 • cena elektriny kWh a jej budúce zmeny: trh s cenami energií sa neustále menil a za posledné roky sa ceny zvyšovali. Všeobecne platí, že čím je vyššia cena elektriny, tým viac domácnosť ušetrí s fotovoltikou a rovnako sa bude skracovať aj návratnosť. 

„Je však neodškriepiteľným faktorom, že vybudovanie fotovoltického systému vo veľkej miere dáva väčšiu bezpečnosť a predvídateľnosť účtov za elektrinu,“ vysvetľuje Bago. Vypočítaj si návratnosť pomocou kalkulačky →

So vstupnou investíciou pomáha aj štát

Aj keď je vstupná investícia do fotovoltických systémov vyššia, v priebehu niekoľkých rokov sa vráti. Počiatočné náklady sa dokonca dajú znížiť pomocou štátneho dotačného programu Zelená domácnostiam. 

Ten umožňuje získať dotáciu až do maximálnej výšky podpory 4 025 €. Dotácia s takýmto zvýšením je možná v prípade súčasnej inštalácie bezemisného zariadenia alebo v domácnostiach, ktoré vyradia existujúci zdroj vykurovania na pevné palivo.

Energovision patrí k oprávneným zhotoviteľom, ktorý spĺňa podmienky SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra. „Princíp získania dotácie Zelená domácnostiam funguje na základe podmienok SIEA. Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby, ktoré zahŕňajú aj administratívu pre uznanie dotácie,“ hovorí Lukáš Bago, CEO spoločnosti Energovision.

Ako získať dotáciu na fotovoltiku v 6 krokoch:

 1. Klient zanechá dopyt v kontaktom formulári.
 2. Na základe získaných údajov Energovision vypracuje cenovú ponuku na mieru s vizuálnym spracovaním na jeho streche.
 3. Ak bude klient s cenou súhlasiť, spoločnosť podá žiadosť distribučnej spoločnosti a vyriešia všetky administratívne úkony.
 4. Pripravia dokumentáciu potrebnú pre uznanie dotácie.
 5. Hneď ako sa spustí Zelená domácnostiam, zašlú žiadosť o poukážku.
 6. Energovision zohľadní získanie dotácie vo výslednej cene.

AUPP1097
zdroj: Energovision - Dopyt po fotovoltických systémoch sa na Slovensku zvýšil.
Aký je rozdiel medzi fotovoltikou a solárnymi panelmi?

Fotovoltika zachytáva slnečné lúče, ktoré premieňa na elektrickú energiu. Domácnosti ju používajú podľa svojich potrieb na chod elektrických spotrebičov alebo záložný zdroj. Využiť ju môžu aj na kúrenie. 

Solárne systémy rovnako zachytávajú slnečné lúče, ale nemenia ich na elektrickú energiu, ale na teplo. Preto sa solárne systémy využívajú najmä na ohrievanie vody a v prechodných mesiacoch na vykurovanie. 

Obidva systémy sa montujú na strechy domov. Na Slovensku sa panely odporúčajú umiestniť smerom na juh, juhozápad či juhovýchod.

Ceny energií sú nestabilné

Posledné dva roky sa ceny energií neustále menili a zvyšovali – v roku 2024 sa cena elektriny pre domácnosti stabilizuje na úrovni z roku 2023.

Pre zraniteľných odberateľov mimo domácností cena elektriny klesne približne o 71 %. Bez zastropovaných cien by však domácnosti čelili prudkému nárastu cien za elektrinu. 

Domácnosti s fotovoltikou sú schopné pokryť väčšinu svojej spotreby z vlastného zdroja. Navyše, prebytočnú vyrobenú elektrinu môžu predať inému odberateľovi alebo si ju uschovať vo virtuálnej batérii. 

Zelená energia alebo greenwashing

Mnohí sa snažia byť ekologickí aj bez fotovoltiky či solárnych panelov a priplácajú si za tzv. zelenú elektrinu. Technicky však nie je možné mať v zásuvke zelenšiu elektrinu ako zvyšok odberateľov. 

Elektrinu vyrábajú jadrové elektrárne a obnoviteľné zdroje, akými sú napríklad vodné elektrárne. To, aké množstvo elektriny vyrobia práve obnoviteľné zdroje, je v konečnom dôsledku nezávislé od toho, či si za zelenú elektrinu niekto pripláca alebo nie. 

Omnoho istejšie je investovať do fotovoltiky, ktorou si spotrebiteľ vyrába svoju vlastnú energiu. Tá neznižuje len dopad na životné prostredie, ale preukázateľne šetrí aj peniaze. 

Fotovoltiku môžu využívať všetci

Spoločnosť Energovision je spoločnosť, ktorá má skúsenosti v oblasti energetiky. Jej hlavnou oblasťou pôsobenia sú smart-energetické riešenia, predovšetkým fotovoltika. Na fotovoltický trh prináša úplne iný prístup k energetike.

Portfólio služieb spoločnosti zahŕňa realizácia fotovoltických elektrární pre domácnosť aj firmy, nabíjacie stanice pre elektromobily a batériové systémy na uskladnenie energie.

Svojim klientom poskytuje širokú ponuku služieb, vrátane komplexných riešení, od konzultácií a špecifikácií reálnych potrieb, cez návrh a celkovú realizáciu diela, až po následnú správu i servis. Zastrešuje tiež oblasť získania štátnych dotácií pre domácnosti. 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá