Slováci sú „králi“ v triedení odpadu. Pracovníci OLO našli v kontajneroch poriadne bizarnosti

  • Zatiaľ čo Švédi netvoria už takmer žiaden odpad, niektorí Slováci nevedia odlíšiť posteľ od plastu
  • Zamestnanci OLO sa s verejnosťou podelili o bizarné nálezy
OLO
  • Zatiaľ čo Švédi netvoria už takmer žiaden odpad, niektorí Slováci nevedia odlíšiť posteľ od plastu
  • Zamestnanci OLO sa s verejnosťou podelili o bizarné nálezy

Zamestnanci OLO sa počas odvozu odpadu niekedy nestíhajú čudovať bizarným veciam, ktoré nájdu v košoch. Najnovšie v nádobách na plasty objavili posteľ a fritézu aj s olejom. Do koša na bio odpad zase niekto dal celý peň stromu.

„Tieto, objemné druhy odpadov, v žiadnom prípade nepatria na stojisko a už vôbec nie do nádob. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta, je každý z nás povinný ukladať odpad do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a odpad z nich nevypadával. Navyše, objemné odpady v nádobách zaberajú príliš veľa miesta a kvôli nim sa do nádob nezmestí odpad, ktorý do nich skutočne patrí, čím vzniká okolo nádob neporiadok,“ uvádza OLO na svojej facebookovej stránke.

Veľkorozmerné veci (ako posteľ, skriňa, stôl, záchod,…) a elektronika (chladnička, fritéza, baterky, žiarovky, stromček, atď.) je potrebné odviezť na zberný dvor. Prepálený olej sa tiež odovzdáva na určitých miestach – napr. na vybraných čerpacích staniciach Slovnaftu. Tento odpad často končí nie len v nesprávnom koši, ale aj v prírode na čiernych skládkach. Najsmutnejšie na tom je, že za túto katastrofu môže len ľudská lenivosť, zberné dvory totiž prijímajú odpad zadarmo a menší stavebný odpad za malý poplatok.

Občania majú povinnosť triediť odpad zo zákona. Je to dôležité pre ochranu životného prostredia a taktiež sa vďaka správnemu separovaniu dá odpad ďalej zhodnocovať. Obaly z ná­po­jov sú cen­nou a veľmi žia­da­nou su­ro­vi­nou. Na­prí­klad, z 10 PET fliaš sa dá vy­ro­biť tričko a zo 670 ple­cho­viek je­den nový bi­cy­kel. Spaľovaním odpadu sa zase vyrába energia.

Niektoré obaly majú nejasnú charakteristiku a ľudia si nevedia rady – čo teda patrí do ktorého kontajnera?

Žltý kontajner je na plasty: plastové tašky a vrecká, fólie, plastové škatule, neznečistené plastové fľaše od nápojov, plastové obaly z domácností, tetrapak, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, obaly od kozmetiky, neznečistené nápojové kartóny. V žiadnom prípade sem nevhadzuj znečistené plastové obaly či už chemikáliami, zvyškami jedál, biologickým odpadom alebo olejom. Nečistoty plastový odpad znehodnocujú a potom sa nedá dobre recyklovať.

Modrý kontajner je na papier: rôzne druhy papiera, kartóny, škatule, papierové tašky, obálky, noviny, časopisy, letáky, katalógy, pohľadnice, listy. Nepatrí sem znečistený, mokrý, mastný, samoprepisovací a voskovaný papier, plienky a iné hygienické potreby, tetrapak ani alobal.

Zelený kontajner je na sklo: sklenené fľaše, sklenené poháriky, nádoby od omáčok, majonéz, zaváranín (vypláchnuté, bez hrubej vrstvy špiny), sklenené črepy či vázy. Nepatrí sem: zrkadlo, lepené a drôtené sklo, keramika, porcelán, technické sklo, tabuľové sklo.

Hnedý kontajner je na bio odpad: Sem patria všetky kompostovateľné veci ako zvyšky jedál, kvety, štiepky/piliny (nie celé stromy ani pne), pokosená tráva, konáriky, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burina,… Nevhadzuj sem: zvyšky jedál živočíšneho pôvodu (mäsové, mliečne ani škrupiny od vajec či kosti).

Čierny kontajner je komunálny nerecyklovateľný odpad: Sem patrí všetko, čo sa nedá dať do vyššie uvedených kontajnerov, teda kovové obaly a konzervy, obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera, použité papierové vreckovky, textilný odpad, rozbité sklenené ozdoby či papier na pečenie,…

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK