Slovákom sa zvýšili zdravotné odvody. Na zmenu príkazu v banke máš už len málo času

  • Na zvyšovanie odvod by sa mali pripraviť aj osoby so zdravotným postihnutím
  • Na nové sumy by si si mal dávať pozor už počas najbližších dní
zdravotna poistovna, odvody
Ilustračný obrázok, TASR/Martin Baumann, Unsplash/Emil Kalibradov
  • Na zvyšovanie odvod by sa mali pripraviť aj osoby so zdravotným postihnutím
  • Na nové sumy by si si mal dávať pozor už počas najbližších dní

Už v januári sme ťa informovali o tom, že pokiaľ si samostatne zárobkovo činná osoba, mal by si si dať pozor na to, koľko zaplatíš zdravotnej poisťovni. Okrem toho, že sa zvyšujú odvody, ktoré platíš každý mesiac Sociálnej poisťovni, hore idú tiež odvody do zdravotných poisťovní.

Aj zdravotná poisťovňa Dôvera na svojej stránke informovala o tom, že v prípade, že si v roku 2022 platil preddavok v rozpätí od 79,31 eur do 84,77 eur, v roku 2023 budeš mesačne odvádzať nové minimum vo výške 84,77 eur.

Na zvyšovanie odvodov by sa mali pripraviť aj osoby so zdravotným postihnutím. Ak platili od 39,65 eur do 42,38 eur, po novom budú uhrádzať 42,38 eur mesačne. 

Na nové sumy by si si mal dávať pozor už počas najbližších dní, pretože odvody v novej sume je potrebné zaplatiť už tento mesiac. Nezabudni si teda zmeniť trvalý príkaz v banke. 

Pre SZČO je minimálny vymeriavací základ 605,50 eur a percentuálna sadzba je 14 %, respektíve 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím. 

  • Minimálne 84,77 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %).
  • Minimálne 42,38 € pre SZČO so zdravotným postihnutím. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %).
  • Nie je určené pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu. Sumu preddavku zo skutočne dosiahnutého základu z príjmov z podnikania poisťovne vypočítali a oznámili ti v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2021.

Minimálny preddavok zamestnanca

Od 1. januára 2023 bol tiež zavedený minimálny preddavok zamestnanca, pričom táto zmena bude ovplyvňovať štruktúru výkazu preddavkov na verejné zdravotné poistenie a aj na štruktúru dávky 514.

Ako uvádza Dôvera, minimálny preddavok sa uplatňuje na zamestnanca s príjmom nižším ako 234,42 eur, čo je aktuálne životné minimum pre rok 2023. Maximálny preddavok pre tento rok dosahuje 32,81 eur.

Minimálny preddavok sa neuplatňuje v niekoľkých prípadoch. Ide na príklad o situáciu, keď je zamestnanec celý mesiac SZČO, vyhlásený za nezvestného alebo poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 zákon 580 Z.z. V poslednom prípade ide o všetky štátne kategórie, medzi ktoré patria dôchodcovia, nezaopatrené deti a podobne. Minimálny preddavok však nemožno uplatniť ani v prípade, že zamestnanec je osobou so zdravotným postihnutím, pričom tu stačí jeden deň v mesiaci.

Ak je zamestnanec časť mesiaca poistencom štátu, SZČO, vyhlásený za nezvestného alebo sa nepovažoval za zamestnanca minimálny preddavok sa alikvotne znižuje. 

V prípade, že má zamestnanec v kalendárnom mesiaci viacerých zamestnávateľov naraz, má nárok rozhodnúť sa, že postup minimálneho preddavku sa neuplatní. „Zamestnanec oznámi zamestnávateľovi svoje rozhodnutie neuplatniť si minimálny preddavok do ôsmich dní odo dňa vzniku zamestnania alebo súbehu týchto zamestnaní a zmenu tejto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa jej zmeny,“ informuje na záver zdravotná poisťovňa. 

Úľava na zdravotných odvodoch

Úľavy pri platení zdravotných odvodov platia pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných zamestnancov. Uplatniť si ju môžu zamestnanci v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorí boli pred vstupom do zamestnania evidovaní ako uchádzači o zamestnanie najmenej 12 mesiacov. 

Tiež sa to týka osôb, ktoré boli pred vstupom do zamestnania evidované ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce minimálne 6 mesiacov, no zároveň majú trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese. Konkrétne ide o okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Košice – okolie, Levoča, Snina Stropkov a Michalovce.

Zamestnávateľ za zamestnanca s odvodovou úľavou neplatí po dobu 12 mesiacov preddavok na poistné na zdravotné poistenie, no plní si svoje oznamovacie a vykazovacie povinnosti.

Zdroje: Dôvera, Dôvera, Dôvera

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá