Slovenská firma prekvapuje, pohovor absolvuješ s robotom. Rozhodne o tvojom osude

  • AI je dnes jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich technológií
  • Postupne mení mnohé oblasti nášho života
žena, pohovor, robot v kancelárii
freepik, DALL-E
  • AI je dnes jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich technológií
  • Postupne mení mnohé oblasti nášho života

Slovenské firmy nezostávajú pozadu a začínajú AI využívať aj v oblasti personalistiky. Využitie umelej inteligencie prináša do náborového procesu novú úroveň efektivity.

Personalisti z firmy Grafton si vo vlastnej praxi vyskúšali prácu chatbotu aj voicebotu a dnes už dokážu efekt týchto nástrojov aj vyčísliť.

„Chatbot, ktorý máme na našich webových stránkach, sme vyvinuli približne pred štyrmi rokmi a dnes je k dispozícii v piatich jazykových mutáciách,“ hovorí Irena Žďárová, expertka Grafton na inovácie a digitálny marketing.

„So záujemcom o prácu dokáže absolvovať typický rozhovor, ktorý by inak musel urobiť náborový pracovník, a výsledky sú naozaj zaujímavé. Náš chatbot má otázky prispôsobené pre 3 typy zamestnancov – pracovníkov v administratíve, HR, marketingu, pre sektor IT a kandidátov pre výrobné závody.“

Napríklad s uchádzačmi o prácu vo výrobe absolvoval cca 30 000 komunikácií, z čoho viac než v polovici prípadov boli výsledkom odsúhlasený profil uchádzača a odovzdaný kontakt.

Pohovor trvajúci 7 minút

Takýto pohovor trval približne 7 minút a spokojnosť uchádzačov s ním bola v priemere viac než 90 %. Veľmi podobné výsledky mali aj s uchádzačmi o pozície v administratíve.

„Len absolvovaním takýchto úvodných pohovorov nám pritom chatbot ušetril 2,7 pracovného úväzku. Jeho prínos je však aj v tom, že viac než polovica týchto konverzácií sa mohla bez problémov odohrať mimo pracovnú dobu, čo vyhovuje väčšine uchádzačov, pre náborových pracovníkov by to však bol problém.“

„A keďže náš chatbot dokáže vygenerovať uchádzačovi v prípade záujmu aj životopis, výsledkom je aj viac než 2 000 životopisov.“ Podľa odborníčky môže byť podobne prospešný aj voicebot, a to najmä pri zahraničných pracovníkoch, pri ktorých môže byť problém nájsť dostatok náborárov ovládajúcich daný jazyk.

„My sme voicebot využili pri nábore uchádzačov z Ukrajiny, ktorí zareagovali na našu reklamnú kampaň. Voicebot následne uchádzačom telefonoval a dokázal od nich získať základné informácie, ktoré boli pre zamestnávateľa dôležité. Približne za pol roka absolvoval takmer 1 500 hovorov a potvrdený záujem o prácu bol v 12 % z nich, čo je pri tomto type náboru celkovo skvelé číslo.“

Názor uchádzačov

Podľa výsledkov analýzy má široká verejnosť na Slovensku z AI zmiešané pocity a pri pracovnom pohovore uchádzači aj naďalej uprednostňujú osobný kontakt s personalistom.

Asi 35 % oslovených kandidátov sa pri hľadaní práce už s umelou inteligenciou stretlo a 44 % z nich uviedlo, že mali z tejto komunikácie pozitívny pocit. 30 % reagovalo neutrálne a 26 % negatívne.

robot, AI
zdroj: freepik

U zamestnancov všeobecne prevládajú v súvislosti s umelou inteligenciou pozitívne (57 %), prípadne neutrálne emócie (29 %). Len 5 % z nich uviedlo ako hlavnú emóciu hnev.

„Z týchto výsledkov možno usudzovať, že prevažná časť pracovníkov na Slovensku považuje technológiu AI za pokrokovú a uvedomujú si jej prínos do budúcnosti,“ sumarizuje Jitka Kouba, riaditeľka marketingu personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group.

Predsa len nás nedokáže úplne nahradiť

Odborníci zároveň upozorňujú, že k využitiu AI v oblasti personalistiky treba pristupovať veľmi citlivo.

„Nástroje AI dokážu veľmi účinne pomôcť v každodennej agende personalistov, a to naozaj pri mnohých činnostiach. Stále je to však nástroj, takže človek s ním musí vedieť pracovať a správne ho používať. Dôležité je najmä to, aby rozumel danej téme a dokázal AI usmerňovať – vhodne zadať úlohu aj kriticky zhodnotiť výsledky, či sú adekvátne alebo vhodné, prípadne ich korigovať,“ dopĺňa Irena Žďárová a pokračuje.

„Umelá inteligencia je veľmi silný a všestranný nástroj v našich rukách, v čom spočívajú nielen jej výhody, ale aj riziká. Mnohé negatíva a dôsledky spojené s jej používaním si pritom zrejme ešte v plnej miere neuvedomujeme a nie sú ani legislatívne dostatočne ošetrené.“

Konštatuje, že vývoj tejto technológie bol veľmi rýchly, takže mnoho právnych otázok tu ešte nie je doriešených, aj preto je pri používaní umelej inteligencie na mieste veľká opatrnosť.

„Treba si dať pozor napríklad na to, aké dáta s AI zdieľame, veľmi citlivo treba pristupovať aj k narušovaniu práv tretích strán, ako sú autorské práva.“

Zdroj: Grafton Slovakia

Najnovšie videá

Trendové videá