Slovenskí vodiči musia mať pri sebe „špeciálny papier“. Pravidlo, o ktorom ani netušíš, sa týka tisícov ľudí

  • Slovenskí vodiči sa musia podrobovať lekárskej prehliadke
  • Vedel si, že je to potrebné aj v mladšom veku?
vodič, fonendoskop
Ilustračné foto, Canva/Anyberkut, Darko Stojanovic
  • Slovenskí vodiči sa musia podrobovať lekárskej prehliadke
  • Vedel si, že je to potrebné aj v mladšom veku?

Ešte nedávno ukladala povinnosť zdravotnej prehliadky pre vodičov Vyhláška 164/1997 Z.z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Z nej vyplývalo, že vodiči z povolania a iné skupiny vodičov sa musia podrobovať lekárskej prehliadke každé dva roky a po dosiahnutí veku 50 okov každý jeden rok. Okrem toho bolo nutné aj podrobenie sa psychologickým vyšetreniam, a to každých päť rokov.

Pri ostatných vodičoch platilo, že lekársku prehliadku majú absolvovať tí, čo dosiahli vek 60, 65. Pričom zakaždým do dvoch mesiacov po dni, keď tento vek prekročili. Keď Slováci dosiahli 68 rokov, prehliadku mali absolvovať každé dva roky.

Dnes upravuje lekárske prehliadky pre vodičov Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 paragraf 87. V ňom sa uvádza, že lekársku prehliadku majú absolvovať aj starší, aj mladší vodiči, no záleží od toho, akú skupinu vozidla sú oprávnení viesť.

Pre dnešných vodičov platí, že pravidelným lekárskym prehliadkam sa musí každých päť rokov podrobiť vodič po dosiahnutí veku 65 rokov, teda vo veku 65, 70, 75, 80, 85…

Vodiči z povolania a ešte tí, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, sa musia kontrole podrobovať každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov sa musia podrobiť lekárskemu vyšetreniu každé dva roky.

V tomto kontexte sa vodičom z povolania rozumie ten vodič, ktorý vedie vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Netreba zabúdať na to, že lekárskej prehliadke sa majú podrobiť aj tí, ktorí sú len žiadateľmi vodičského oprávnenia, teda pred nástupom do autoškoly. Ako píše portál Autoviny.sk, uvedený zákon rozdeľuje žiadateľov do dvoch skupín, a to do skupiny 1, do ktorej sa radia klasickí vodiči s oprávnením na vedenie vozidiel skupín AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T.

A do skupiny 2 sa radia žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a držitelia vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Ktorý vodič sa musí podrobiť psychologickému vyšetreniu?

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Autoviny.sk, Slov-lex

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá