Slovenský second hand Nosene už nájdeš aj v bratislavskom nákupnom centre

  • Bratislava má o jeden vkusný pop-up second hand naviac
  • Nosene otvorili svoju novú prevádzku priamo v nákupnom centre Aupark
ns
Kvet Nguyen
  • Bratislava má o jeden vkusný pop-up second hand naviac
  • Nosene otvorili svoju novú prevádzku priamo v nákupnom centre Aupark

No­sene vzniklo ako kon­cept Katky Hu­ty­ro­vej a Ja­kuba Pta­čina za­čiat­kom roku 2016. Ich cie­ľom bolo vy­tvo­riť se­cond hand, ktorý by bol štý­lový a zbúral by predsudky o chodení do sekáčov.

„In­špi­rá­cia prišla v mo­mente, keď sme si obaja uve­do­mili, že nám chýba se­cond hand, kam sa ľu­dia ne­budú han­biť cho­diť a do­konca sa tam radi vrá­tia. Chceli sme pri­niesť pro­ti­váhu bež­ným se­ká­čom, kde je to­var na­há­dzaný s nie veľmi prí­jem­nou vô­ňou. Sa­moz­rejme nájdu sa vý­nimky a sami sa sem-tam radi po­hra­beme aj v bež­nom se­káči. U nás to však chceme mať inak. Sna­žíme sa ľu­ďom uká­zať, že nie vždy to tak musí byť a za na­ku­po­va­nie v se­ká­čoch sa už ni­kto ne­musí han­biť,” po­ve­dala Katka Hu­ty­rová pre Startitup.

Podľa finančného portálu Finstat spoločnosť NOSENE, s.r.o. v roku 2017 zvýšila stratu o  319 % na -29 405 € a tržby jej narástli o  70 % na 76 889 €.

Prvá predajňa bola otvorená v dvore na Michalskej ulici, tá však stroskotala na veľmi zlej polohe. Predajňa si preto vyžiadala nové priestory, ktoré by boli viac na očiach ľudí.

Po dlhom hľadaní sme našli pekné priestory po bývalom čajovom obchode a hľadali sme partnera, ktorého by sme mali radi a pomohol by nám dostať obchod na novú úroveň. Našli sme Danicu a Soňu z KidsPoint-u! Náš projekt sa im zapáčil a rozhodli sa ísť do toho spolu s nami,” hovorí tím Nosene.

V extrémne krátkom čase navrhli a zariadili novú predajňu na Jesenského a už pri jej otvorení rozmýšľali nad tým, ako byť ku zákazníkom ešte bližšie a ďalej napredovať. V roku 2017 Nosene otvorilo druhú predajňu v Banskej Bystri na Námestí Štefana Moysesa.

Najnovšie sa Nosene môže pochváliť aj celkom novým popup obchodom v Auparku v Bratislave. Nosene touto expanziou dokázalo, že aj malé slovenské projekty robené poctivo sa dokážu dostať aj na „masový” trh.

V prípade Nosene stále platí, že tento second hand je úzko spojený s centrom MYMamy o.z., ktoré poskytuje strániace krízové poradenstvo ženám, obetiam násilia v párových vzťahoch a ich deťom. Prevádzkuje bezpečný ženský dom, zariadenie núdzového bývania pre 35 osôb vrátane detí Prešove. Tím Nosene im pravidelne posiela časť z celkovej sumy predaných vecí, ktorá je uvedená vždy na visačke s cenou.

Celý príbeh konceptu Nosene nájdeš v našom rozhovore so spoluzakladateľkou projektu – Katkou Hutyrovou.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá