So Snap­cha­tom už aj video­chat. Krok ved­ľa?

Šandi / 8. mája 2014 / Business

What­sApp ovlá­dol tex­to­vú komu­ni­ká­ciu a pou­ží­va­te­lia si ho obľú­bi­li napriek tomu, že kon­ku­ren­ti umož­ni­li pou­ží­va­te­ľom aj tele­fo­no­vať. Snap­chat sa zase pre­slá­vil posie­la­ním súbo­rov, kto­ré prí­jem­ca uvi­dí nanaj­výš nie­koľ­ko sekúnd. Ide o mla­dú služ­bu, kto­rá bola spus­te­ná v sep­tem­bri 2011. Tvor­com apli­ká­cie dote­raj­šie teri­tó­rium nesta­či­lo, pre­to sa zame­ra­li aj na video­chat.

 

Videochat si už môžete sami vyskúšať. Ani video, tak ako snímky, nie je trvalé. Ako to funguje? Ak chcete, aby vás druhá strana videla, držíte tlačidlo s kolieskom. Keď ho pustíte, môžete naďalej prijímať obraz od kamaráta. On len neuvidí svet snímačom vášho telefónu. Aplikácia používa zadnú alebo prednú kameru v závislosti od toho, v akej časti obrazovky sa s tlačidlom nachádzate.

 

 

Aby mohol Snapchat užívateľom ponúknuť kvalitné video, podľa portálu The Verge pred niekoľkými mesiacmi kúpil v úplnej tichosti firmu AddLive. Tá nemá tak málo skúseností, ako by ste si mohli myslieť. Poskytovala hlasové a obrazové služby nielen v nadnárodnom podniku Citrix, ale aj v mnohých ďalších.

Naďalej podporuje natívne aplikácie pre Android a iOS a vo firmách sľubuje veľmi rýchle nasadenie technológie s minimálnymi požiadavkami na vývoj. Nebojí sa ani konferencií alebo zdieľania obrazovky. Portfólio vyzerá dobre, keďže Snapchat si potajomky kúpil pomerne talentovaný tím.

Zdroj: theverge, cnet, cnews

Pridať komentár (0)