Sociálna poisťovňa dáva „zabudnutý“ príspevok pre rodiny. Požiadaš oň jednoducho (NÁVOD)

 • Na jar zvyknú byť deti choré častejšie, ako po zvyšok roka
 • Ak ostávaš doma s dieťaťom, máš nárok na takzvané „ošetrovné“
 • Pozri, ako oň požiadať
ošetrovné
Ilustračná snímka Freepik
 • Na jar zvyknú byť deti choré častejšie, ako po zvyšok roka
 • Ak ostávaš doma s dieťaťom, máš nárok na takzvané „ošetrovné“
 • Pozri, ako oň požiadať

Momentálne čelia mnohé vzdelávacie zariadenia problémom s vysokým počtom chorých školákov a škôlkarov. V tomto prípade musia rodičia často ostávať s deťmi doma.

Mnohí však nevedia, ako si vybaviť dávku, na ktorú majú v takejto situácii nárok, ide o tzv. „ošetrovné“, ako informuje Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke.

„Ošetrovné sa poskytuje poistencovi počas osobného a celodenného ošetrovania osoby alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,“ vysvetľuje hovorca poisťovne Martin Kontúr.

Ošetrovateľ musí byť nemocensky poistený a splniť podmienky, ako napríklad dokázanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa či preukázanie potreby osobnej starostlivosti potvrdené lekárom.

Kto môže byť ošetrovanou osobou

 • Chorý príbuzný v priamom rade: Toto zahŕňa rodiča a dieťa, starého rodiča a vnúča, prastarého rodiča a pravnúča.
 • Choré dieťa, ktoré nie je tvojím príbuzným v priamom rade: Sem patrí napríklad dieťa osvojené, dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo dieťa manžela/manželky (vlastné alebo osvojené).
 • Chorý súrodenec.
 • Chorý manžel/manželka.
 • Chorí rodičia/rodič manžela/manželky.

Nárok na ošetrovné

Nárok na ošetrovné majú osoby, ktoré sú buď zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistené osoby alebo fyzické osoby v ochrannej lehote po skončení poistenia.

Tí musia mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Zamestnanci nemusia mať príjem za prácu počas doby ošetrovania. V posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania musí byť osoba nemocensky poistená aspoň 270 dní.

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá