Namiesto malých radostí veľke starosti: SOI Slovákom radí, ako vyberať vianočné svetlá

 • Slovenská obchodná inšpekcia varuje: Dávajte si pozor na závadné svetelné reťazce
 • Zverejnili zoznam výrobkov, ktoré môžu spôsobiť ujmu na zdraví
vianoce, svetlá
Ilustračný obrázok, Unsplash/lisa Anton
 • Slovenská obchodná inšpekcia varuje: Dávajte si pozor na závadné svetelné reťazce
 • Zverejnili zoznam výrobkov, ktoré môžu spôsobiť ujmu na zdraví

Vianoce sú za rohom a značnú časť nákupov tvoria aj svetelné reťazce. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala informácie, ktoré majú spotrebiteľom pomôcť k tomu, aby sa z týchto malých radostí nestali veľké starosti. 

Podľa SOI sa každý rok na trh dostávajú vianočné svetielka, ktoré sú z hľadiska technickej spôsobilosti závadné alebo nebezpečné. Pre ochranu spotrebiteľov zverejnili zoznam doteraz zistených typov svietiacich reťazí, ktoré boli označené ako nebezpečné výrobky. 

Slovenská obchodná inšpekcia radí, aby si zákazníci pri kúpe všímali najmä:

 • údaj o výrobcovi, dovozcovi,
 • označenie CE,
 • návod na používanie, či tento obsahuje bezpečnostné inštrukcie v slovenskom jazyku,
 • informácie o vhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie použitie,
 • samotné vyhotovenie svetelného reťazca:
  – dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou musí byť min. 1,5m,
  – vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca 1,5 mm,
  – pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
  – pevnosť samotného reťazca (káblov, zariadenia na zmenu režimov svietenia, prívodnej
     šnúry a pod.).

Predmetom kontrol na prelome rokov 2022/2023 boli svetelné reťazce triedy II na vonkajšie aj vnútorné použitie, bez ohľadu na udanú krajinu pôvodu. Podľa správy SOI boli kontroly vykonané v 123 prevádzkových jednotkách (PJ). „Nedostatky boli zistené v 20 PJ, čo predstavuje 16,3 %. Celkovo bolo prekontrolovaných 534 druhov vianočných svetelných reťazcov pričom nedostatky boli zistené u 44 druhov v celkovej hodnote 2 806,40 €, čo predstavuje 8,2 %.“

Nedostatky v povinnom označovaní

Medzi najčastejšie závady patrí chýbajúce označenie menom alebo kompletne uvedenou obchodnou známkou výrobcu.  Túto vadu objavili pri 37 z 44 druhov, ktoré boli predmetom kontroly, čo predstavuje až 84 %. Ostatné chybné produkty spadajú do kategórie „iný chýbajúci údaj“, pod čím si možno predstaviť údaj o menovitom napätí alebo rozsahu menovitého napätia celého (kompletného) reťazca, o menovitom príkone alebo rozsahu menovitého príkonu celého (kompletného) reťazca.

Zistené nedostatky v povinnom označovaní svetelných reťazcov
zdroj: REPROFOTO: Slovenská obchodná inšpekcia

Nedostatky v technickej dokumentácii

Medzi elementárne požiadavky, ktoré musí výrobca splniť pred tým, než uvedie svetelné reťazke na trh je technická dokumentácia a vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode neudalo 24 z 38 druhov a technická dokumentácia nebola predložená u 16 druhov z 24, pri ktorých sa o tieto údaje žiadalo. 

Výsledky kontroly bezpečnosti výrobkov

Inšpektori SOI podrobili testom bezpečnosti celkovo 23 druhov svetelných reťazí. Podľa správy pre spotrebiteľov výsledky preskúšania výrobkov v laboratóriu preukázali, že „3 druhy vyhoveli stanoveným technickým požiadavkám, 6 druhov nebolo v zhode s požiadavkami technických predpisov, pričom 4 druhy mali výrobcu so sídlom v EÚ a 2 druhy mali výrobcu z 3. krajín a 14 druhov predstavovalo pre spotrebiteľa vážne riziko ohrozenia zdravia a boli nebezpečnými výrobkami. “

SOI v dôsledku týchto závažných zistení varuje spotrebiteľov pred kúpou svetelných reťazí bez venovania náležitej pozornosti ich výberu. Odporúča, aby pri kúpe uprednostňovali predajcov so stálym miestom predaja a pred kúpou výrobok rozbaliť a skontrolovať. 

„Z dôvodu, že až 61 % svetelných reťazcov, ktoré podliehali testovaniu predstavuje vážne riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia spotrebiteľa a celkovo 87 % testovaných druhov nespĺňalo niektorú z technických požiadaviek, SOI bude pokračovať v pravidelných kontrolách svetelných reťazcov aj v budúcnosti.“

Percentuálny podiel nevyhovujúcich a nebezpečných výrobkov z celkového počtu výrobkov, ktoré boli odobrané na testovanie za obdobie rokov 2018 až 2022
zdroj: REPROFOTO: Slovenská obchodná inšpekcia

Na trhu každý rok pribúdajú nové druhy svetelných reťazí, ktoré nespĺňajú základné požiadavky EÚ a svojim konštrukčným vyhotovením môžu spôsobiť ujmu na zdraví. SOI spotrebiteľov navádza, aby boli pri kúpe obozretní a kupovali len výrobky, ktoré spĺňajú náležité právne predpisy. 

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá