Štát draží nehnuteľnosti za rozprávkové ceny. Dom aj s pozemkom môžeš mať za „smiešnu sumu“

  • Domy aj s pozemkom si môžeš kúpiť za priaznivú cenu
  • Finančná správa zverejnila zaujímavé ponuky
Rodinné domy, mapa Slovenska
Ilustračné foto TASR/Oliver Ondráš, Google Maps
  • Domy aj s pozemkom si môžeš kúpiť za priaznivú cenu
  • Finančná správa zverejnila zaujímavé ponuky

Ak rozmýšľaš nad kúpou nehnuteľnosti, no zároveň máš hlboko do vrecka, mal by si zbystriť pozornosť. Daňováci z Finančnej správy nedávno na sociálnej sieti zverejnili zaujímavé dražobné vyhlášky.

Domy za rozprávkové ceny

Nájdeš v nich dva rodinné domy s pozemkami za skutočne priaznivé ceny. Obe nehnuteľnosti sa nachádzajú v Banskobystrickom kraji a síce ide o staršie stavby, rozhodne sú zaujímavé.

Prvá ponuka draží rodinný dom v obci Tomášovce, v okrese Rimavská Sobota. Táto obec sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Vyvolávacia cena rodinného domu, ku ktorému patrí aj letná kuchynka, garáž, šopa, studňa a rozsiahly pozemok, je 27 810 eur. Aukcia sa uskutoční 22. mája o 11:00 v sídle Daňového úradu v Banskej Bystrici. 

Druhá dražobná vyhláška sa týka rodinného domu v obci Ratková (okres Rimavská Sobota). Obec leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Vyvolávacia cena je 14 700 eur a dražobná zábezpeka je stanovená na 7 500 eur. Dražba sa uskutoční 5. júna o 11:00 na Daňovom úrade v Banskej Bystrici. 

Dom s veľkou záhradou

Ďalšiu zaujímavú ponuku sme našli na webovej stránke ropk.sk, ide o web ministerstva financií, na ktorom štát ponúka majetok na predaj. Ministerstvo financií v elektronickej aukcii predáva rodinný dom v obci Čertičné. Tá leží 12 km na sever od Medzilaboriec.

Cena domu so záhradou o výmere 1 057 metrov štvorcových začína na 14 850 eur. Koniec lehoty na doručovanie ponúk je 31.05.2024. V prípade, že máš záujem o kúpu nehnuteľnosti z registra ponúkaného majetku štátu, musíš postupovať nasledovne.

Ponuku treba doručiť písomne, v uzatvorenej obálke označenej svojou adresou a heslom, ktoré nájdeš na odkaze danej ponuky. Zároveň ju treba označiť slovom „NEOTVÁRAŤ“. Odošleš ju na adresu správcu pozemku či parcely.

Cenová ponuka musí obsahovať:

U fyzických osôb:

• meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, telefónny kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia, ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis záujemcu.

U právnických osôb:

• názov, sídlo, IČO, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia, ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Správca je zároveň povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom, ktorého cenová ponuka nebola doručená v správnej časovej lehote alebo nebola vyjadrená pevnou sumou.

Zdroje: Facebook/Finančná správa, ROPK

Najnovšie videá

Trendové videá