Stovky potravín na Slovensku dostanú cenový strop: 400 potravín, ktoré nezdražejú

  • Ministerstvo pôdohospodárstva sa dohodlo s obchodnými reťazcami
  • Ceny niektorých základných potravín na Slovensku neporastú
befunky (89)
Unsplash/Tara Clark, MPRV
  • Ministerstvo pôdohospodárstva sa dohodlo s obchodnými reťazcami
  • Ceny niektorých základných potravín na Slovensku neporastú

Zdražovanie by sa počas nasledujúcich troch mesiacov nemalo týkať niektorých základných potravín. Ministerstvo pôdohospodárstva sa totiž dohodlo s obchodnými reťazcami, že ceny týchto produktov zmrazí. Celkovo má ísť o stovky jedinečných položiek, ktoré si určia samotné reťazce.

Vyplýva to z iniciatívy obchodných reťazcov, o ktorej v piatok informoval dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan spolu s predsedom Slovenskej aliancie moderného obchodu Martinom Krajčovičom a viceprezidentom Zväzu obchodu SR Filipom Kasanom.

Rozsah produktov so zastropovanými cenami bude u každého z obchodných reťazcov iný, no ide hlavne o potraviny domáceho pôvodu. Minister Vlčan uviedol, že zastropovanie bude platiť od pondelka 20. marca, pričom potraviny so zastropovanou cenou budú označené logom „Protiinflačná garancia“.

„Som veľmi rád, že sme na ministerstve prijali iniciatívu so zástupcami ôsmich najväčších obchodných reťazcov o zastropovaní približne 400 najmä slovenských potravín,“ dodal Vlčan.

Cieľom iniciatívy podľa Kasanu je chrániť spotrebiteľov pred zdražovaním, no bez deformovania trhu štátnymi zásahmi.

„Členovia zväzu obchodu podpisom deklarácie o cenovej stabilite spred roka prijali záväzok, že k cenotvorbe potravín budú pristupovať citlivo a obchodné marže nebudú zvyšovať. Tento záväzok sme dodržali a ceny potravín rástli len z dôvodu zvýšenia odbytových cien našich dodávateľov,“ uviedol Kasana.

Stabilita potravinárskeho priemyslu sa dosiahne jedine s podporou štátu

Potravinári apelujú na vládu SR, aby v tomto roku prijala opatrenia, ktoré pomôžu zabezpečiť stabilnú výrobu potravín. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

„Na zvýšenie konkurencieschopnosti našich potravinárov na európskom trhu a preklenutie mimoriadne náročného obdobia spojeného s infláciou a dôsledkami energetickej krízy je kľúčová dlhodobá a systematická finančná podpora štátu. Tá nesmie závisieť od vôle žiadnej vládnej garnitúry,“ uviedla Holéciová.

„Napriek tomu, že slovenskí potravinári združení v Únii potravinárov Slovenska produkujú zdravé, bezpečné a nutrične hodnotné potraviny, v súčasnej mimoriadne komplikovanej dobe konkurenčne vyhrávajú potraviny toho európskeho štátu, ktorý systematicky a cielene finančne podporuje vlastnú výrobu potravín. A to s ohľadom na globálny vývoj vo svete a sprísňujúce sa environmentálne požiadavky,“ doplnila hovorkyňa.

Povinnosti štátu

Štát preto podľa jej slov musí v tomto roku ďalej posilniť konkurencieschopnosť potravinárskeho priemyslu, presnejšie inovácie a modernizáciu výroby, pomôcť vytvárať nové pracovné miesta a podporiť zvýšenie podielu domácich potravín v obchodných reťazcoch.

Holéciová dodala, že iba zvýšenie podielu kvalitných slovenských potravín na pultoch nad dlhoročných 40 % zmierni dovozy tovaru a zvýši kvalitu ponúkaných potravín. Zhodli sa na tom členovia Únie potravinárov Slovenska (ÚPS) po skončení sa 30. valného zhromaždenia, ktoré bolo v stredu (15. 3.).

„Únia potravinárov Slovenska si za tohtoročnú prioritu kladie vytvorenie legislatívneho rámca pre stabilný a transparentný systém štátnej pomoci pre potravinársky priemysel, vypracovanie a schválenie systémových schém štátnej pomoci pre potravinársky priemysel v Bruseli a vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov v štátnom rozpočte na ich realizáciu. Schémy štátnej pomoci by sa prioritne mali týkať kompenzácie nárastu vstupných výrobných nákladov – pokrytie zvýšených nákladov na cenu plynu a elektriny a dodatočné pokrytie časti spotrebnej dane za pohonné látky, plyn a elektrinu,“ uviedol predseda ÚPS Daniel Molnár.

Dôležitá je podľa slov hovorkyne aj modifikácia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. „Budeme presadzovať zvýšenie prostriedkov na investície do inovácií v potravinárskom priemysle. Balík vo výške 75 miliónov eur na celé programovacie obdobie do roku 2027 je nedostatočný, ak chceme zabezpečiť ďalší rozvoj potravinárskych podnikov,“ uviedla Holéciová.

„Považujeme za nevyhnutné, aby zmenám právnych predpisov predchádzala otvorená odborná diskusia s potravinármi a riadny legislatívny proces. Potravinársky priemysel je v európskych krajinách vnímaný ako strategické odvetvie hospodárskej a sociálnej politiky štátu,“ uzavrela hovorkyňa.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Trendové videá