STU spolupracuje na európskom projekte, ktorý skúma vznik života

  • Ich výskum pomáha aj pri odhaľovaní príčin vzniku závažných ochorení a vývoji vhodných liečiv.
  • Ich výskum pomáha aj pri odhaľovaní príčin vzniku závažných ochorení a vývoji vhodných liečiv.

Projekt s názvom Image in Life spája vedcov v šiestich krajinách Európy. Je výsledkom dlhodobej spolupráce tímu zo Stavebnej fakulty STU a francúzskeho Národného centra pre vedecký výskum (CNRS), ktoré je štvrtou najväčšou výskumno-vývojovou organizáciou vo svete a najväčšou v Európe. Vedci pracujúci na projekte analyzujú 4D mikroskopický obraz buniek. Ak sa pýtaš, ako taký 4D obraz vyzerá, vysvetlenie je jednoduché. Je to 3D obraz, ktorý sa mení v čase.

Francúzsky tím v niekoľkosekundových intervaloch pomocou mikroskopu sníma vývoj buniek živých organizmov od oplodnenia až po vytvorenie životaschopného jedinca. Tím zo Slovenska pomocou matematických metód a numerických algoritmov vytvoril softvér, ktorý tento 4D obraz filtruje, identifikuje bunkové jadrá a automaticky dokáže sledovať vývoj buniek organizmu. Pomocou softvéru vyvinutého na STU potom z mikroskopických snímkov vznikajú 4D vizualizácie, na ktorých je možné sledovať vývoj organizmu v čase.

Na nich vedci vidia, ako sa mení správanie a vývoj buniek. Sledujú, ako sa bunky správajú bez zásahu, ale aj ako sa správajú tie, ktoré infikujú baktériami, vírusmi alebo na ne použijú látky, ktoré môžu byť súčasťou liekov napríklad proti rakovine. Cieľom projektu je pomocou analýzy 4D obrazu porozumieť, ako sa správajú bunky pri vývoji zložitých živých organizmov, ako sú napríklad stavovce. Vďaka tomu budú vedci schopní pochopiť ich prirodzený zárodočný vývoj, ale aj príčiny vývoja vedúceho ku vzniku závažných ochorení.

foto: STU

„Náš výskum  prináša odpovede na základné biologické otázky – kedy a ako dochádza k vytvoreniu jednotlivých orgánov embrya alebo akým spôsobom sa rozmnožujú a správajú bunkové populácie napríklad pri závažných infekčných ochoreniach spôsobených baktériami, vírusmi alebo plesňami,“ hovorí vo vyhlásení univerzity profesor Karol Mikula z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU.

Na projekte spolupracujú aj rôzne európske výskumné pracoviská ktoré sa venujú najmodernejším technikám tvorby biomedicínskeho obrazu a jeho biologickej, matematickej a počítačovej analýze. Okrem univerzít a výskumných ústavov sú v projekte zahrnuté aj súkromné spoločnosti, ktoré by vyvinuté metódy a nástroje mohli priniesť na trh. Projekt má trvať 4 roky.

foto: STU

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK