Študentov od 1. januára čaká veľká zmena. Ak brigáduješ, týka sa aj teba

  • Študentov a dôchodcov, ktorí pracujú na dohodu, čaká zmena
  • Svojho zamestnávateľa musia písomne informovať ešte v decembri tohto roka
slečna podáva zmrzlinu a iná slečna platí pri pokladni
Ilustračná foto, Unsplash/Katie Smetherman, Christian Koepke
  • Študentov a dôchodcov, ktorí pracujú na dohodu, čaká zmena
  • Svojho zamestnávateľa musia písomne informovať ešte v decembri tohto roka

Každý študent, ktorý pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov, alebo dôchodca, ktorý pracuje na základe dohody o vykonaní práce, sa stane od 1. januára 2023 zamestnancom na účely dôchodkového poistenia.

Status zamestnanca získajú bez ohľadu na to, či im z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, respektíve či od 1. januára 2023 študent alebo dôchodca využije právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky alebo nie. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Právo študenta alebo dôchodcu pracujúceho na základe dohody uplatniť si výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne sumu 200 eur, zaniká 31. decembra tohto roka.

Zamestnávateľ má teda povinnosť „doprihlásiť“ študenta, ako aj dôchodcu, ktorému pred 1. januárom budúceho roka nevzniklo dôchodkové poistenie a právny vzťah trvá aj po 31. decembri tohto roka, na povinné dôchodkové poistenie pred vznikom tohto poistenia.

Študenti aj dôchodcovia majú právo od 1. januára budúceho roka určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu, na ktorú si uplatnia odvodovú odpočítateľnú položku. Táto položka dosahuje 200 eur za kalendárny mesiac. Tí, ktorí si chcú uplatniť odpočítateľnú položku, sú povinní písomne informovať zamestnávateľa o jej uplatnení a o skončení jej uplatňovania.

Čestné vyhlásenie, že si výnimku súčasne neuplatňujú u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci, už zákon nevyžaduje.

Študent, ktorý pracuje na základe brigádnickej dohody, a dôchodca pracujúci na základe dohody, ktorí si ku koncu tohto roka uplatňujú odvodovú úľavu a chcú si uplatňovať úľavu vo forme odpočítateľnej položky od 1. januára budúceho roka, musia svojho zamestnávateľa písomne informovať o jej uplatnení ešte v decembri tohto roka. Ak si právo na odpočítateľnú položku uplatnia až počas januára budúceho roka, právne účinky nastanú až od 1. februára budúceho roka.

Živnostníkom stúpnu odvody

Minimálne sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku budúceho roka stúpnu o 12,94 eura na 200,72 eura mesačne. SZČO poslednýkrát za december tohto roka najneskôr do 9. januára budúceho roka zaplatí minimálne poistné na sociálne poistenie v sume 187,78 eura, za január budúceho roka najneskôr do 8. februára však už Sociálnej poisťovni uhradí najmenej 200,72 eura. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Zvýšenie sociálnych odvodov sa týka nielen tých SZČO, ktoré do poisťovne uhrádzajú minimálne sociálne odvody, ale aj tých, ktorých mesačné odvody sú nižšie ako 200,72 eura. Ak teda živnostník aktuálne platí poistné do Sociálnej poisťovne napríklad 195 eur mesačne, za obdobie od 1. januára budúceho roka bude platiť poistné z nového minimálneho základu, a to vo výške 200,72 eura.

Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január budúceho roka, a to najneskôr do 8. februára budúceho roka a naposledy za december budúceho roka najneskôr do 8. januára 2024.

„Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO počas januára 2023 zo Sociálnej poisťovne listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú,“ uviedla v tlačovej správe Sociálna poisťovňa.

Najnižšie možné sociálne odvody sa pre SZČO na rok 2023 zvýšia vzhľadom na to, že priemerná hrubá mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR v roku 2021 medziročne stúpla o 6,8 % na 1 211 eur.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je totiž naviazaný na vývoj priemerných hrubých zárobkov zamestnancov, a preto sa od začiatku januára budúceho roka upraví smerom nahor takisto o 6,8 %, a to z aktuálnych 566,50 eura na 605,50 eura.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá