Sú odhalení najväčší dlžníci na Slovensku. V zozname sa ocitli aj známe mená a značky

 • Zadlžovanie slovenských podnikateľov naďalej pokračuje
 • Napriek tomu, že rok 2023 mal byť pokojnejším, trend zadlžovania podnikov ostal nezmenený
Bratislava, peniaze
TASR/Dano Veselský, DALL-E
 • Zadlžovanie slovenských podnikateľov naďalej pokračuje
 • Napriek tomu, že rok 2023 mal byť pokojnejším, trend zadlžovania podnikov ostal nezmenený

Spoločnosti, živnostníci a ostatné právne formy dlhovali Finančnej správe SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Unionu a ostatným organizáciám verejnej správy ku koncu roka 2023 vyše 4,3 miliardy eur. Ukázala to analýza platformy Finstat

Tu je potrebné upozorniť, že zdravotná poisťovňa Dôvera na svojom webovom portáli nezverejňuje celý zoznam dlžníkov pre potreby tretích strán, poskytuje iba informácie o konkrétnych dlžníkoch, ktoré sa dajú dohľadať cez webový vyhľadávač. Z toho dôvodu dlžníci Dôvery nebudú súčasťou analýzy. 

Aj keď k decembru 2021 a 2022 nebol dlh zásadne vyšší (v skutočnosti len o približne 100 miliónov eur), trend je rastúci. 

Dlhodobo najväčší podiel na celkovom dlhu firiem a živnostníkov má Finančná správa SR, a to v priemere 78 %. Dôvodom je fakt, že medzi najväčšími dlžníkmi Finančnej správy sú spravidla spoločnosti, ktoré odhalila po daňovej kontrole ako daňových podvodníkov, zvyčajne na dani z pridanej hodnoty.

Druhý najväčší podiel na celkovom dlhu má Sociálna poisťovňa, a to necelých 13 %, najmä kvôli dlhu nemocníc. Zvyšok tvoria pohľadávky štátu (4,5 %) a dlhy voči zdravotným poisťovniam, voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni (ďalej len „VŠZP“; 3,5 %) a Unionu (1,2 %). 

Výška a rozloženie dlhu sa v posledných dvoch rokoch zásadne nemenili, výnimkou sú len tri situácie. Prvou sú vyššie pohľadávky štátu v júni až septembri 2022, keď narástli pohľadávky NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. voči Národnej transfúznej službe na vyše 200 miliónov eur.

Druhou výnimkou je každoročný pokles dlhov voči Finančnej správe SR v mesiaci január, prípadne február. Finančná správa vtedy zvykne presúvať dlhy na spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s, ktorá je poverená vymáhaním dlhov fyzických a právnických osôb voči štátu. Týmto presunom zmiznú dlhy zo zoznamu finančnej správy a verejnosť o nich stráca akýkoľvek prehľad. 

Podiel výšky dlhu voči jednotlivým inštitúciám 

Tretím prípadom je oddlžovanie nemocníc, ktoré je vidieť najmä na dlhoch voči Sociálnej poisťovni. V septembri 2022 prebehlo posledné sanovanie dlhu nemocníc zo strany štátu, čo znížilo celkový dlh Sociálnej poisťovne o vyše 170 miliónov eur. Napriek tomu bol už v októbri 2023 celkový dlh Sociálnej poisťovne a dlh nemocníc nad úrovňou spred sanácie. 

Najzadlženejšie odvetvie

Medzi najzadlženejšie odvetvia patrí dlhodobo veľkoobchod, stavebníctvo a zdravotníctvo, čo sa nezmenilo ani v roku 2023. K decembru 2023 tvorili dlhy veľkoobchodu až 19 % z celkových dlhov voči štátu a poisťovni Union. Stavebníctvo tvorilo 12 % a zdravotníctvo 11 % celkových dlhov. Dlh maloobchodu a služieb predstavoval približne 9 %. Zvyšných 41 % dlhov tvorili ostatné odvetvia. 

V priebehu minulého roka rástol dlh najrýchlejšie zdravotníctvu. Medzi decembrom 2022 a decembrom 2023 stúpol dlh v zdravotníctve o 194 miliónov eur, čo predstavuje nárast o vyše 70 %. 

Finstat
zdroj: Finstat

Najzadlženejšie odvetvia však majú rozloženie dlhov voči štátu a Unionu rôzne. Kým zdravotníctvo malo k decembru minulého roka skoro 88 % dlhov voči Sociálnej poisťovni a zvyšok tvorili prevažne pohľadávky Národnej transfúznej služby, tak viac ako 97 % dlhu spoločností z odvetvia veľkoobchodu predstavoval dlh voči Finančnej správe SR.

Dôvodom je fakt, že mnohí daňoví podvodníci, voči ktorým má Finančná správa SR pohľadávky vo výške desiatok miliónov eur, podnikajú práve v tomto sektore. Príkladom sú spoločnosti, o ktorých Finstat písal už v minuloročnej analýzeAA GOLD Company s.r.o., DMJ Invest Slovakia s.r.o. či Westoil s.r.o. 

Ak sa pozrieme na podiel dlhov jednotlivých odvetví voči štátnym inštitúciám a Unionu, vidíme, ktoré odvetvia majú problém s daňovými podvodníkmi. Medzi spoločnosťami, ktoré dlhujú Finančnej správe SR, budú však aj tie, ktorým podnikanie skrátka nevyšlo a dostali sa do problémov.

Na druhej strane, odvetvia, ktoré majú vyšší podiel dlhu voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, budú tie, ktoré vo vyššej miere zamestnávajú. 

Najväčšími dlžníkmi Finančnej správy sú tradiční hriešnici

V prvej pätnástke firiem, ktoré dlhujú Finančnej správe SR najviac, sú zväčša spoločnosti, ktoré sú typickými daňovými podvodníkmi a o ktorých je možné nájsť len malé množstvo informácií.

V drvivej väčšine prípadov nepodali ani raz účtovnú závierku, respektíve podali s minimom informácií. Spravidla sú štatutármi týchto firiem zahraničné osoby a pravdepodobne ide o dosadené biele kone.

Z prvej pätnástky v priebehu roka 2023 vypadla spoločnosť neslávne známeho daňového podvodníka Mikuláša Varehu, Mikuláš Vareha – VENIKOM, ktorej pohľadávky zmizli z evidencie a pravdepodobne ich prebrala Slovenská konsolidačná. 

Najväčší dlžníci Finančnej správy SR

 • CLEAN ENERGY TRADE s. r. o. v likvidácii – 39 298 329 eur
 • Wintro Asia s.r.o. – 32 876 113 eur
 • Quatro project Europe s.r.o. – 31 532 519 eur
 • AA GOLD Company s.r.o. – 30 126 290 eur
 • INTERVENE s. r. o. – 20 761 570 eur
 • DMJ Invest Slovakia s.r.o. – 20 648 089 eur
 • MATRIX.M.R., s.r.o. – 20 058 311 eur
 • HYDINA SLOVENSKO s.r.o. – 18 800 474 eur
 • LINTMAN s. r. o. – 18 686 717 eur
 • GAZROL s. r. o. – 18 208 598 eur
 • VENAS, a.s. v konkurze – 17 873 974 eur
 • STEEL ENERGO s.r.o. – 16 716 354 eur
 • Westoil s.r.o. – 15 501 685 eur
 • Commodity Trade & Finance s.r.o. – 15 472 274 eur
 • Dareq s. r. o. – 15 015 739 eur

Najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne

 • Recruitment, a. s. – 1 588 984 eur
 • Projekt Sporrkanska a.s. – 1 511 696 eur
 • Projekt Kanskasporr s.r.o. – 1 503 540 eur
 • ADELI s.r.o. v konkurze – 1 421 579 eur
 • Eurotransfer, spol. s r.o. – 1 011 786 eur
 • ARMOD, s. r. o. – 983 221 eur
 • RELCO s.r.o. – 870 779 eur
 • STUDIO MODERNA s.r.o. – 845 892 eur
 • PROTRON s.r.o. v konkurze – 780 782 eur
 • MSG servis, s.r.o. – 723 951 eur

Medzi firmami, ktorým rástol dlh od decembra 2022 do decembra 2023 najrýchlejšie, sa ocitli spoločnosti DECODOM, spol. s r.o., BUKOCEL, a.s., M.I.S. SLOVAKIA, spol. s r.o. a PHARMOS, a.s. Prvou spomínanou je známa nábytkárska spoločnosť so sídlom v Topoľčanoch.

DECODOM už raz v minulosti mal problémy, keď sa po dvoch stratových rokoch ocitol v roku 2020 v státisícových dlhoch. Neskôr sa v roku 2022 opäť dostal do straty vyše 2,8 milióna eur a v priebehu roka 2023 mu narástli dlhy voči Sociálnej poisťovni na vyše 500-tisíc eur.

Zdroj: Analýza Finstat

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá