Tento dôležitý doklad nebude Slovákom na tohtoročnej dovolenke platiť všade. Zisti, ako ho „nahradiť“

  • Ak máš v peňaženke Európsky zdravotný preukaz, mal by si spozornieť
  • Tieto informácie ti môžu byť nápomocné pri plánovaní dovolenky
letisko, cestovanie, doklady
TASR/Jaroslav Novák, DALL-E
  • Ak máš v peňaženke Európsky zdravotný preukaz, mal by si spozornieť
  • Tieto informácie ti môžu byť nápomocné pri plánovaní dovolenky

Na základe Európskeho zdravotného preukazu (EPZP) má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku. Použiť ho je možné aj načerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku, Macedónsku a Čiernej Hore. EPZP je určený pre dočasné pobyty (napr. dovolenka, štúdium a iné).

EPZP je vystavený do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí obvykle 10 rokov. V prípade, že žiadosť nestihneš podať 30 dní pred plánovaným odchodom do zahraničia, požiadaj o náhradný certifikát k EPZP, ktorý si vybavíš na počkanie. 

Nezabudni, že náhradný certifikát je iba náhradný, nie je alternatívny doklad k európskemu preukazu a mal by sa vydávať len v nevyhnutných prípadoch.

Neplatí na všetky služby v zahraničí

Európsky zdravotný preukaz poistenca neplatí na všetky služby v zahraničí. Preukaz plne nehradí niektoré výdavky za lekárske ošetrenia, najmä v súkromných nemocniciach. Pri plánovaní dovolenky by si mali ľudia zabezpečiť cestovné poistenie, ktoré ich ochráni pred nečakanými finančnými výdavkami. Informovala o tom poisťovňa Wüstenrot.

Európsky preukaz poistenca platí na lekárske ošetrenia v štátnych nemocniciach, v súkromných však nie je akceptovaný. Ľudia si tak budú musieť v zahraničí za niektoré úkony priplatiť, pričom často ide o väčší poplatok.

„Z údajov poisťovne Wüstenrot vyplýva, že v období jún až august 2023 bolo z cestovného poistenia najviac prípadov hlásených z poistenia liečebných nákladov, a to až v 72,6 %. S 12,6 % prevažovali najmä zdravotné problémy súvisiace s gastroenteritídou, v menších počtoch to boli rôzne druhy úrazov či alergické reakcie,“ povedal vedúci oddelenia likvidácie v neživotnom poistení poisťovne Wüstenrot Vladimír Jakúbek.

Jakúbek priblížil, že najviac zdravotných problémov mali klienti poisťovne v Chorvátsku a Turecku. Tieto poistné udalosti tvorili zhodne v oboch krajinách po 15 %. Z ostatných poistných rizík boli poisťovni nahlásené aj poistenia storna cesty z dôvodu úrazu alebo hospitalizácie v nemocnici.

Vlani počas letnej sezóny sa týkali poistenia aj tropických ochorení, ktoré si vyžadovali špeciálnu zdravotnú starostlivosť. Poisťovňa zaznamenala napríklad horúčku dengue alebo bodnutie rajou v Karibiku, čo si vyžadovalo okamžitú hospitalizáciu a liečbu. Takéto ošetrenia môžu vyjsť ľudí bez cestovného poistenia veľmi draho.

Jakúbek odporúča, aby ľudia pred vycestovaním do zahraničia zvážili uzatvorenie cestovného poistenia. Vďaka nemu môžu poistenci získať širší prístup k lekárskej starostlivosti. Ten môže zahŕňať podľa poisťovne napríklad asistenčnú službu, ktorá v zahraničí poradí klientovi v prípade zdravotných problémov a odporučí mu najlepšiu dostupnú lekársku starostlivosť.

Európsky zdravotný preukaz
zdroj: VŠZP

Výhody a nevýhody EPZP

Držitelia Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) majú niekoľko výhod oproti tým, ktorí sú poistení len na základe komerčnej poistky. Nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti pre držiteľov EPZP nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou. Tento nárok sa nevzťahuje iba na choroby, ktoré sa vyskytujú po prvý raz počas pobytu v inom členskom štáte, ale aj na chronické ochorenia.

Ak osoba trpí chronickým ochorením, ktoré vyžaduje pravidelnú starostlivosť, ako napríklad dialýzu, je potrebné, aby si pred vycestovaním dohodla poskytovanie tejto starostlivosti so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pri tomto procese môže byť poisťovňa nápomocná.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných členských štátoch, sú povinní uznávať nárok na základe EPZP. Tento nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa zdravotný problém vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone niektorých pracovných činností, ako sú napríklad vyslaní pracovníci, vodiči medzinárodnej dopravy alebo brigádnici bez poistenia v inom členskom štáte.

V prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne.

Na druhej strane, nárok na základe EPZP nekryje náklady za spoluúčasť poistenca, prevoz do Slovenskej republiky ani repatriáciu. Taktiež nekryje náklady na ošetrenie v zdravotníckych zariadeniach a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia.

Z uvedených skutočností vyplýva, že najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.

Zdroje: Wüstenrot, VSZP.sk, TASR

Najnovšie videá

Trendové videá