Test z výrokovej logiky ti „zavarí mozog“. Uhádneš, čo vyplýva z týchto výrokov?

  • Tento kvíz zvládneš len s logickým myslením
  • Dokáž, že ti to naozaj páli
logický kvíz
Ilustračná fotografia , Unsplash/Ben Mullins
  • Tento kvíz zvládneš len s logickým myslením
  • Dokáž, že ti to naozaj páli

Logika je disciplína zaoberajúca sa pravidlami správneho myslenia a argumentácie. Je nevyhnutná v situáciách, kde je potrebné jasne sa vyjadrovať, vyvodzovať nové informácie z už známych faktov a obhajovať svoje tvrdenia. Vďaka svojej schopnosti poskytovať jasné a presné závery sa stala základom pre teoretické vedy ako matematika a informatika.

Zisti, ako si na tom s logickým myslením, a vyskúšaj si náš test z výrokovej logiky.

Ktorý z nasledujúcich výrokov predstavuje konjunkciu?

na snímke sú dvaja muži freepik
Správne! Nesprávne!

Tento výrok je konjunkcia, pretože spája dva samostatné výroky („Jano je z Bratislavy“ a „Fero je z Košíc“) pomocou spojky „a“, čo znamená, že celý výrok je pravdivý len vtedy, keď oba spojené výroky sú pravdivé.

Vyber negáciu k výroku: „Aspoň jeden z nás vyhral.“

Lionel Messi Copa America titul TASR/ AP/ Andre Penner
Správne! Nesprávne!

Tento výrok priamo kontrastuje s pôvodným tvrdením, keďže „aspoň jeden z nás vyhral“ znamená, že existuje minimálne jeden víťaz. Jeho negácia „nikto z nás nevyhral“ teda vyjadruje, že neexistuje žiadny víťaz medzi nami.

Kedy je ekvivalencia dvoch výrokov pravdivá?

žena sa čuduje Freepik/Cookie_studio
Správne! Nesprávne!

Ekvivalencia dvoch výrokov je pravdivá, keď oba výroky majú rovnakú pravdivostnú hodnotu, čiže keď sú buď oba pravdivé, alebo oba nepravdivé.

Ak platia výroky p=>r, q=>r tak platí aj:

matematika Unsplash/Anoushka P
Správne! Nesprávne!

V tomto prípade nie je správna ani jedna možnosť.

Čo vyplýva z týchto výrokov: „Ak neprší, cesta je suchá. Prší.“?

dazd Unsplash/@alekseyevskaya
Správne! Nesprávne!

Správna odpoveď je „nič“, pretože zo samotných výrokov logicky nevyplýva žiadny konkrétny dôsledok o stave cesty. Prvý výrok uvádza podmienku pre suchú cestu, ale nezaoberá sa dôsledkami dažďa.

Vyber negáciu k výroku: „Mám aspoň 5 jabĺk.“

jablká Unsplash/Aarón Blanco Tejedor
Správne! Nesprávne!

Táto odpoveď správne vyjadruje negáciu výroku „mám aspoň 5 jabĺk“, pretože ak nemám aspoň 5 jabĺk, potom musím mať menej než 5, čo znamená 4 alebo menej, čiže najviac 4 jablká.

Čo vyplýva z týchto výrokov: „Ak sneží, kino je zavreté. Kino je otvorené.“?

sneh Unsplash/@joyreal328
Správne! Nesprávne!

Správna odpoveď je „nesneží“. Toto vyplýva z podmienkového výroku a informácie, že kino je otvorené, čo znamená, že podmienka pre zatvorenie kina (sneženie) neplatí.

Disjunkcia sa dá nahradiť funkciou:

jeswin-thomas-hecib2an4T4-unsplash Unsplash/Jeswin Thomas
Správne! Nesprávne!

Disjunkcia sa dá nahradiť funkciou „maximum“.

Ako sa nazýva zložený výrok, výroková formula, ktorý je vždy pravdivý/nepravdivý, bez ohľadu na pravdivostné hodnoty jednotlivých výrokov, z ktorých je zložená?

kvíz Lecroitg/Canva
Správne! Nesprávne!

Správna odpoveď je tautológia/kontradikcia. Tautológia je výroková formula, ktorá je vždy pravdivá, bez ohľadu na pravdivostné hodnoty jednotlivých výrokov, z ktorých je zložená. Na druhej strane, kontradikcia je výroková formula, ktorá je vždy nepravdivá, nezávisle od pravdivostných hodnôt svojich komponentov.

Auto stojí na vozovke neschopné ďalšej jazdy. Traja motoristi hľadajú chybu. Prvý tvrdí: Chyba je v karburátore alebo v rýchlostnej skrini, ale určite nie v zapaľovaní. Druhý si myslí: Chyba nie je ani v karburátore, ani v rýchlostnej skrini. Tretí hovorí: Chyba je zapaľovaní a nie v karburátore. Ukázalo sa, že prvý motorista nemal pravdu, ale mali ju druhý a tretí motorista. V čom bola chyba?

Žena stojí pri aute s otvorenou kapotou. Freepik/@diana.grytsku
Správne! Nesprávne!

Z výroku vyplýva, že správna odpoveď je: „chyba bola v zapaľovaní“.

Test z výrokovej logiky, ktorý ti „zavarí mozog“
Tentokrát to nevyšlo.

palec dole

Nevadí, nabudúce to bude lepšie!
Dobrá práca!

wallpaperflare.com podanie ruky

Naozaj uspokojivý výsledok. Skvelá práca!
Si naozaj nadpriemer!

dieťa s knihou

Klobúk dole! Tento ťažký test z výrokovej logiky si dal/a na výbornú.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá